Press "Enter" to skip to content

Spárování přírodního kamene

Jen sem si ho trochu upravil! Spárování kamene jemnou maltou pomocí aplikátoru spárovací hmoty. Minerální malta s přísadou trassu pro ruční spárování cihlových pásků a pohledového obkladu všech typů, keramického, kamenného či betonového. Významný vliv na harmonický vzhled vnějších dlážděných ploch má použití přírodního kamene.

Znovuobjevení tohoto přírodního materiálu v současné.

Spárování přírodního kamene

Mít doma obklad nebo dlažbu z přírodního kamene je nádherná věc. Ovšem platí pár pravidel při lepení. Vyberte si nářadí, které vám usnadní spárování cihel, cihelných pásků a přírodního kamene – tubusové pistole, spárovací rukávy a vymazávačky. PŘÍPRAVA PODKLADU Stávající zeminu odkopeme v potřebné ploše až do nezámrzné hloubky, navezeme štěrkem nebo jiným kamenivem, navezené kamenivo následně zhutníme (např. vybračním strojem tzv. „žábou“). NEJČASTĚJŠÍ CHYBY při provádění vnějších dlažeb ze štípaného přírodního kamene.

Vážení čtenáři, protože časopis KÁMEN dnes už zdaleka.

Spárování přírodního kamene

Obtížnost následného spárování záleží na šířce spár. V každém případě je nutné spárovací hmotu do spár řádně dotlačit. Vhodná spárovací hmota se zvolí podle šířky spár, zatížení dlažby, druhu provozu a požadovaného odstínu. Předně je zapotřebí promyslet a uvědomit si, v jakém prostředí se obklad nebo dlažba bude instalovat, a zda bude muset odolávat nějakým vlivům.

Návštěvníkům a zákazníkům našich prodejen v Českých Budějovicích, Brně, Táboře, Strakonicích a Praze poskytujeme služby od návrhu a užití přírodního kamene, přes poradenství a jeho prodej až po konečnou údržbu. Po položení plochu vyspárujeme směsí křemičitého písku a cementu (1: 1), případně použijeme speciální spárovací hmotu pro spárování dlažby z přírodního kamene nebo jen písek a pak povrch důkladně ometeme. Pro pravidelnou kamennou dlažbu s hladkým povrchem se ještě doporučuje zhutnění vibrační deskou. Nakonec lze vydlážděnou plochu ošetřit penetračním. Ve vysoce kvalitním provedení se. Spárovací malta pro obklady a dlažby z opracovaného přírodního kamene.

Pro vytápěné potěry, balkóny a terasy, pro spáry šířky 1 až 8 mm. Použití v interiéru i exteriéru, na podlahy a stěny. NVL je suchá maltová směs s přísadou. Malta s přísadou Trassu, pro pokládku a současné spárování dlažeb z přírodního kamene a cihlových dlažeb.

Spárování přírodního kamene

Rámová tubusová vytlačovací pistole usnadní spárování cihelných pásků nebo přírodního kamene v menším rozsahu. Na realizace velkých ploch. Dobrý den, děkujeme za dotaz, který je zcela na místě. Na přírodní kameny – obklady a dlažby, mezi které mramor určitě patří, je třeba používat.

Nabízíme přírodní kámen pro dlažby, obklady v interiérech i exteriérech, kámen pro suché zídky nebo zdění, kamenné schody, parapety, záklopové desky. Počet nátěrů závisí na pórovitosti kamene – minimálně jsou potřeba dva nátěry, jeden před spárováním a jeden po spárování. Indikace, že je kámen dostatečně impregnován je, že již nesaje. LEPIDLA NA KERAMIKU A PŘÍRODNÍ KÁMEN TECHNICKÉ ÚDAJE: Zpracovatelnost směsi: více než 8 hodin. Kompletní systém paropropustné omítky na stávající zdivo a spárování pohledového přírodního kamene. Dlažba z přírodního kamene je položena, tím ovšem ještě není hotovo.

Nyní následuje finální krok, a to vyspárování. Cementová spárovací malta vhodná pro vysoké zatíže. Vysoce flexibilní cementové lepidlo a stěrka s přísadou trasu pro lepení cihlových pásků, přírodního a umělého kamene a keramických obkladů a stěrka. Všechny obklady jsou vyrobeny z vysoce odolného přírodního kamene, který má dlouhou životnost a bude vám perfektně sloužit po mnoho let.

Podívejte se na naše obklady se spárou nebo bez spáry či obklady řady SG, které si necháváme speciálně vyrábět na základě požadavků a přání vás – našich zákazníků. Některé obklady z přírodního kamene jsou dokonce lehčí než mnohé imitace. Samotnou nevýhodou může být také špatná dostupnost přírodního kamene, kvůli složitější výrobní technologií a omezenosti zdrojů přírodního kamene, které jsou vyčerpatelné. Tyto faktory ve výsledku značně zvyšují cenu. Chystáte se na spárování dlažby z přírodního kamene, nebo na spárování při pokládce do silnovrstvého lože. Vodopropustná pokládka a spárování.

Kapitola – Kamenná dlažba volně ložená na terasu či chodníček. Spárovací pistole, strojní šnekový Aplikátor spárovací hmoty je nástroj pro snadné spárování přírodního kamene i umělého kamene a cihel. Oprava spár, na bázi hydraulických pojiv – poškozené imitace profilovaného spárování. Galerie obrázků: Pokládka terasové dlažby z přírodního kamene Řezání dlažebních tvarovek Přířez dlažebních tvarovek – ať z betonu, kabřince či přírodního kamene – většinou nelze provádět mechanickým nářadím.

Spárovací pistole – Aplikátoru spárovací hmoty, což je nástroj pro snadné spárování přírodního kamene i umělého kamene a cihel.