Press "Enter" to skip to content

Správná montáž oken a připojovací spára

Jeden z důležitých prvků pro správnou funkci oken, je jejich montáž. Při montáži oken bychom neměli zapomenout na připojovací spáru. Co je to připojovací spára a jaké jsou její. Pod pojmem připojovací spára se rozumí celý prostor, který se nachází mezi rámem otvorové výplně a ostěním stavebního otvoru, tedy stavebně-konstrukční částí budovy. Jak již bylo uvedeno, okamžikem zabudování výrobku do stavby se.

Smyslem těchto stránek je poskytnout co nejlepší informace správné montáži oken, o řádné montáži otvorových výplní a předkládat možná řešení.

Správná montáž oken a připojovací spára

Připojovací spára Významnou změnou prošla kapitola o obecných zásadách návrhu připojovací spáry (4.2.2). Technologický postup montáže okna. Autoplay When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next. Správně realizovaná montáž plastových oken je v podstatě otázkou náležitého spojení okenního rámu se samotnou stavební konstrukcí, tak aby byly splněny všechny důležité požadavky kladené na tzv. Nebo-li jak má vypadat spára mezi rámem okna a stěnou, tedy spára připojovací. Ale při současném stavu techniky oken a požadavcích na tepelnou ochranu budov, je opak pravdou. Zásadní význam má však správná montáž oken a připojovací spára a zejména ošetření připojovací spáry.

Je ale hlavně v zájmu vlastníků a uživatelů, aby správnou realizací včetně připojovací spáry dobře zhodnotili investici do oken.

Správná montáž oken a připojovací spára

Pokud mluvíme o správné montáži oken nebo balkonových dveří, je především řeč o spojení okenního rámu se stavební konstrukcí, tedy jak má vypadat připojovací spára mezi rámem okna a stěnou. Pokud je připojovací spára utěsněna pouze polyuretanovou pěnou, dosáhneme zvukové izolace zabudovaného okna pouze do 24 dB, a to bez ohledu na parametry vlastní otvorové výplně. Při ošetření připojovací spáry vnějším i vnitřním uzávěrem můžeme dosáhnout akustické hodnoty 30 – 44 dB podle toho, jaké akustické kvality je zabudovaná otvorová výplň. Správná montáž oken a připojovací spára je stejně důležitá jako kvalitní okna, nejen okna musí mít vynikající parametry. Zejména pokud montujeme okna do energeticky pasivního nebo nízkoenergetického domu musíme klást důraz na dokonalé zatěsnění připojovací spáry. Je to také správné podložení, usazení a fixace okna. Jen okno ve správném rozměru k velikosti stavebního otvoru je možné osadit řádně.

Při výpočtu objednacího rozměru musí prodejce zohlednit velikost a. Montáž eurookna lze definovat jako spojení okenního rámu a stavební konstrukce tak, aby byly splněny všechny potřebné předpisy a parametry, a dbát na to, aby byla správně vyhotovena připojovací spára mezi rámem okna a stěnou budovy. Součtem jde tedy o komplikovaný systém, díky kterému tento systém správně. Tremco illbruck, PU pěna. Aby připojovací spára dokonale fungovala, musí být především vzduchotěsná po celém svém obvodu.

Tím se zabrání přístupu teplého a vlhkého vzduchu z místnosti do spáry. Pokud by se tento vzduch do spáry dostal, začal by se tvořit kondenzát a plísně. Jsou na ni kladeny mnohé požadavky, zejména tepelně izolační vlastnosti, nulová průvzdušnost a zatékavost, nulová kondenzace vodní páry. Správné osazení oken včetně provedení připojovací spáry by mělo být součástí projektové dokumentace, pokud tomu tak není, doporučuje se poptat výrobce oken a těsnění. Při napojení omítky musí být spára těsně za ukončovací lištou vodotěsně uzavřena vhodným těsněním, není-li sama lišta schopna toto těsnění nahradit.

Utěsnění ale musí být zároveň.

Správná montáž oken a připojovací spára

Montáž oken musí být provedena tak, aby připojovací spára oken a dveří splňovala zejména požadavky na těsnost. Zevnitř musí spára těsná pro vzduch, bránit průniku vlhkosti a musí bránit i difuzi. Pokud spára nedostatečně těsní, vzniká tepelný most, ve spojení s nedostatečným větráním interiéru pak vzniká v okolí oken plíseň. Ano, správná montáž je skutečně o několik procent dražší, ale vyplatí se a má svůj význam. Spára musí být ale také. Pro ty z vás, kteří se na okna teprve chystají, jsme připravili malou pomůcku, jež vnese více světla do kostrbatých technických pojmů a pomůže vám zjistit, jestli dodavatel kvalitní montáž vůbec nabízí. Příprava otvoru pro montáž oken začíná odstraněním jeho křehké vrstvy a případně doplněním materiálu v důsledku odpadlého zdiva.

Sloupek by měl být čistý, rovný a suchý. Je nepřijatelné, aby zůstaly po vybourání starých otvorových výplní na zdivu staré kusy izolace. Tyto webové stránky požívají soubory cookies a další sledovací technologie (známé také jako pixely nebo majáčky), které pomáhají vylepšovat vaši. Kvalitní a neošizená montáž je. V minulosti byla často dodavateli z cenových důvodů nabízena neukončená montáž oken, tj. Samotné vsazení do otvoru by mělo probíhat šetrně bez poškození okenních rámů. Svislé části by měli být vždy ve svislici a vodorovné části v rovině.

Jen tak bude zajištěna správná funkčnost otvíravých částí a eliminovaná nutnost seřizování výrobků. CO JE PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ OKEN A DVEŘÍ Klasickou montáž oken a dveří do stavebního otvoru jistě všichni znají a není ji třeba představovat.