Press "Enter" to skip to content

Srovnání nákladů na ohřev vody

Ohřev vody je jedním z největších nákladů domácností v oblasti energií. Jak můžete na získávání teplé vody ušetřit? Z peněz vložených do energií jde na ohřev vody v průměrné domácnosti 20–25 % výdajů, u pasivních domů to může být i přes 50 %. Z celkové spotřeby energie připadá zhruba čtvrtina na ohřev vody. Nabízí se proto otázka, jak nejvýhodněji ohřívat vodu?

Srovnání nákladů na ohřev vody

Průměrný Čech spotřebuje zhruba 50 litrů vody za den. Posuzování nákladů na ohřev vody stojí proto dost často mimo pozornost různých úvah a rozborů "kde ušetřit". Projektant, v častějším případě dokonce montážní firma, pak způsob ohřevu zvolí metodou "střelby od boku". Decentrální systém elektrického ohřevu teplé vody se vyznačuje nepatrnými celkovými náklady. Srovnání nákladů na ohřev vody provozních nákladů vynaložených.

Velikost a umístění bojleru nebo kotle.

Srovnání nákladů na ohřev vody

Při výběru zařízení pro ohřev vody nezáleží jen na jeho typu, ale také velikosti. Přitom je třeba kromě. Výpočet a grafické porovnání nákladů na vytápění, teplou vodu a elektrickou energii v budovách. Do porovnání jsou zahrnuty náklady na topení, přípravu teplé vody, ostatní spotřebu elektřiny v domě a náklady na investici a provoz.

Vzhledem narůstajícímu z podílu celkových nákladů jsou do. Námi dodávané solární systémy ohřevu vody přinášejí úsporu energie ve výši až 65 % ročních nákladů na ohřev vody. Fototermické solární kolektory se srovnatelným výkonem zaberou na střeše menší plochu, ale to je jejich jediná výhoda. A máte-li vysoké nároky na hygienu vaší pitné vody, protože např. Legionella (u něj se voda ohřívá na víc než 60 °C). Při zakrytí hladiny vody alespoň 12 hodin denně (např. v noci v hotelovém provozu), snížíte náklady na ohřev vody až o 40%.

Pokud máte bazén doma a koupete se např. Modrá ani černá solární plachta nepropouští slunce do vody a proto se ohřívá pouze slabá vrstva vody, která je s nimi v přímém kontaktu. Jedno z ekonomicky nejlepších opatření ke snížení emisí CO 2, ale i nákladů na ohřev vody, je využití solární energie. Investiční náklady do solárních systémů jsou sice obvykle vyšší ve srovnání nákladů na ohřev vody s konvenčními systémy, Slunce však nikdy nevystaví fakturu za dodanou energii.

Jak vybrat správný ohřev pro váš bazén?

Srovnání nákladů na ohřev vody

Solární ohřev vody v bazénu – srovnání. Jaká jsou pro a proti jednotlivých ohřevů bazénů? Používání rychlovarné konvice je efektivnější oproti vaření vody v hrnci na klasickém elektrickém sporáku. Mikrovlnná trouba Pro ohřev menších porcí jídla představuje mikrovlnná trouba úspornější způsob než klasická trouba, kterou je nutné zdlouhavě rozehřát. Ohřev teplé vody je významnou položkou v domácím rozpočtu, v domech postavených v nízkoenergetickém a vyšším standardu představuje dokonce jednu z nejvýznamnějších složek provozních nákladů. Ty se liší v závislosti na principu přístroje, rozvodech vody, druhu vytápění a podobně. FV ohřev vody uspoří cca 70% nákladů na ohřev vody.

Systém využívá elektrickou energii získanou ze slunce, kterou přímo ukládá do vody – do ohřívače vody (bojleru). Jelikož spotřeba teplé vody v domácnosti je v čase hodně stabilní bez významných výkyvů, tak se dá velmi přesně nadimenzovat výkon FV systému. S rostoucími cenami energií se otázka úspor nákladů na ohřev teplé užitkové vody stává stále aktuálnější. Centrální zásobování teplem a teplou vodou přitom nemusí být nejvýhodnější varianta. Ve spolupráci se sdružením Ekowatt jsme pro vás připravili přehled možností a cenové srovnání různých způsobů ohřevu TUV.

V souvislosti s úsporami energie v. Pro solární ohřev vody ve venkovních bazénech připadá na 1 m2 vodní plochy bazénu plocha absorbéru (solárního panelu) přibližně: – u nezakryté vodní hladiny cca 0,4 m2 – u zakryté vodní hladiny (např. plovoucí fólií) cca 0,3 m2. Vzácně se řadí do nákladů na ohřev vody. Decentrální elektrický ohřev vody nabízí ještě další výhody, neboť je prakticky bezúdržbový a umožňuje jednoduché vyúčtování odpovídající spotřebě. Zaměříme-li se pouze na ohřev vody, jsou nejdůležitějšími parametry solárního systému závislost výkonu na klimatických podmínkách v daném místě a čase. Dominantní vliv mají teplota a intenzita slunečního záření, v menší míře i srážky a vítr. V případě zanedbání dochází ke zvyšování spotřeby energie na ohřev vody a nepřesnosti měření její teploty. Důležité je vyměňovat pravidelně (každých 2,5 až 5 let podle tvrdosti vody ) hořčíkovou tyč ochraňující vnitřek nádrže před korozí. Kondenzační ohřev vody využívá i zbytkovou energii spalin, díky čemuž je tento ohřívač schopen ušetřit na nákladech za teplou vodu až 11 tisíc korun ročně.

Nerezové provedení zásobníku a výměníku tepla navíc až dvojnásobně prodlužuje jeho životnost. V tabulce 1 jsou porovnány vyplacené dotace v kategorii C. Ke snížení nákladů na energie mohou přispět také solární kolektory pro ohřev teplé vody. Do kalkulace pak sice musíte zahrnout náklady na solární kolektory a odpovídající příslušenství, jde ale v podstatě o. Kondenzační kotel dokáže ve srovnání se staršími průtokovými ohřívači ušetřit 25 až 30 % nákladů na ohřev teplé vody v domácnosti,“ sdělil Roman Švantner, produktový manažer společnosti ENBRA. Nyní už jen záleží na tom, jaké bude srovnání investičních nákladů a nákladů na vytápění.

Počítat to zatím nebudu, ale myslím si, že nejlépe vás vyjde varianta s plynem. V příadě ohřevu bazénu by pak stály ještě za úvahu ty soláry, aly myslím si, že jestli budete bazén ohřívat jen v letním, případně přechodném období, stačilo by vám samostatné.