Press "Enter" to skip to content

Stavba na patky

Na trhu jsou k dostání nejen kotevní patky pro uchycení stojiny (dřevěného pilíře), ale i patky pro uchycení vodorovných prvků (vaznic, krokví, apod.). Ale když se k tomu připočítá beton, patky, štěrk, barva, desky, krytina na střechu atd. Celkem nás tedy pergola, resp. Cenu práce nepočítaje.

Určitou novinkou v této problematice je stavba dřevostavby na tak zvané patky. Tento hranolový profil bývá nasazen na ocelový trn, který je kotven do betonové patky.

Stavba na patky

Mezi hranolem a betonovou patkou je samozřejmě vložena hydroizolace, která brání degradaci sloupku. Dům bude stát celkem na 16 patkách. Tyto jsou rozvrženy na 4 řady po 4. Na základových pasech jsem ještě pod terénem začal tvořit patky ze ztraceného. Stavime dum jen na patkach.

Ta ho vetra a je prirozenou izolaci proti radonu. Když máme patky usazené, vložíme do nich stojny a prošroubujeme je zavitovými tyčemi.

Stavba na patky

Stojny v horní části spojíme pomocí tesařského kování s obvodovými hranoly. Následně stojnu a horní hranol zavětrujeme kratšími hranoly seřezanými pod úhlem. Tímto se celá konstrukce zpevní. Nyní na horní obvodový rám klademe krokve, které také připevníme tesařským. Tlumemí vibrace a zvyšuje komfort při chůzi na terase. Příspěvek stavebníka. Betonování patky, které předcházelo pokládka kari sítí a zemnícího pásku ke spodní hraně výkopu a příprava prostupů. Následně bednění instalujeme na místo a můžeme si připravit betonovou směs, kterou nalijeme do vzniklého otvoru.

Před nalitím betonové směsi je vhodné se ujistit, zda bednění pevně drží na svém místě. Do zrajícího betonu instaluje. Kotevní patky a prvky, pro různé typy základů. Pro dřevostavby, kotvení do litého betonu i na hotové základové desky, pro pozednice a další stavební či tesařské projekty. Patky, pásy nebo základová deska? Altán nebo větší zahradní domek je třeba založit na dostatečně únosný základ.

Bodové základy ( patky ) se budují rovnoměrně rozmístěné pod podlahovou plochou stavby. Jelikož se stavba svou vahou snaží zatlačit základy do země, zemina vytváří tlak na desku zespodu.

Stavba na patky

Tažená část je proto u horního okraje, proto by výztuž karisítí měla být taktéž u horního okraje podkladního betonu. Krycí vrstva betonu nad výztuží by měla být ideálně 3-4 cm. Pozor, zcela jiná situace nastane, pokud máte pod podkladním betonem odvětrávanou. Pokud již máte základovou desku hotovou, pro kotvení se používají pilíře, vyrobené ze šroubovice a nosných desek kotevního prvku. U kotevních pilířů si můžete konečnou výšku doladit, snadněji tak vyrovnáte podlahu stavby do vodorovné polohy. Na ztracené bednění jsme vyrobili dřevěný rošt z trámů a mohla začít stavba konstrukce. Trámy se spojovaly tesařskými spoji na sedla. Pokud jako kotvy použijeme upravené pásové železo, je vhodné, aby zvláště masivnější konstrukce – byla kotvena pomocí dvou kusů.

Při stavbě plotu jsou jedním z nejdůležitějších parametrů jeho dobré základy. Podle hmotnosti oplocení je možné ho založit na základové patky nebo pasy. Na tento velký polštář se můžete uvelebit, když budete sledovat svůj oblíbený film! Polštář je uháčkovaný krátkým sloupkem z šedého flanelu a dodá vašemu domovu hřejivý a přívětivý nádech. U patku a následně usazovat do vyhloubené díry. Základové betonové patky – Postup na výrobu základových betonových patek pro drobné stavby. Zkoušel jsem vše – chem. Pokud řešíte výběr patky – tak podle mého vyřešte první drěvo a jeho ochranu.

Jakákoliv kovová patka ho u PERGOLY přežije. Po konečné kompletaci jsem přidal z každé strany patky jeden závrtný šroub v rohu patky. Takže: co patka, to jeden průchozí šroub a dva závrtné šrouby. Vše pro stavbu terasy za trvale nejnižší ceny.

Dřevěné sloupky se nezapouštěji do země, ale osazují se na pozinkované patky z plochého železa. Mezi sloupkem a zemí nebo deskou by měl být rozestup 5 cm. Tuto vzdálenost odečtěte od délky sloupku. Stavbu je možné ukotvit, na základě vyjádření statika, i na betonové patky či zemní vruty. Základový pražec – díky ukotvení základového pražce, na základové desce s izolací, může začít samotná montáž panelů. Ne všechny díly na kole je třeba měnit, lze je i opravit – v našem plzeňském servisu jízdních kol provádíme např. Matice není přivařená na desku a to umožňuje její instalaci na trám a také snadné dorovnání výšek pouhým otáčením matice. Stavba na patky založená na betonových patkách, s modřínovou fasádou, se šikmou zatravněnou střechou.

Pozemek máme již tři roky koupený, jedná se o malou zahradu na konci ještě menší obce. Pozemek je na jižním svahu, ideální na pasivní solární zisky. Stavba na patky takového přístřešku je snadná a poměrně levná. Stačí si pořídit připravené balení přístřešku na auto, kotevní patky a pustit se do stavby.