Press "Enter" to skip to content

Stavba oblouku z cihel

Dobrý den, koupili jsme si byt a aby jsme zvětšili kuchyň brobourali jsme kus příčky do vedlejšího pokoje, z kterého bude obývací pokoj. Jak se staví oblouk z cihel? Kutilství, návody Márty. To se pod ten oblouk dá nějaká šablona a na ní se to staví?

Jsou obvykle drženy na místě maltou.

Stavba oblouku z cihel

Realizace klenutého stropu z cihel od Kamenné zdi Praha. Na omítky bude realizován štuk, cihly budou napuštěny impregnačním prostředkem. Torzem byly zadní a boční kamenné zdi a tři šichty klenby z cihel, která byla tvarována do mírného oblouku. Dlouho jsem měl na mysli tento sklípek zrekonstuovat. Poté přijel mistr z Heluzu, který nám dělal vyrovnání pro založení prvního šáru.

Druhý den jsme natěšeni začali se zděním. Po práci se ztraceným bedněním bylo zdění z cihel úplná pohodička.

Stavba oblouku z cihel

Trend uspěchané doby se podepisuje i ve stavebnictví a má čím dál větší požadavky na rychlost výstavby i na vyšší kvalitu realizované stavby. Atmosféru klasické klenby z neomítnutých a krásně vyspárovaných cihel ovšem pórobeton nahradit nemůže. Stavba oblouku z cihel z cihel je mnohem rychlejší! Spárování bez chyb Použití pálených cihel jako lícového zdiva předpokládá jejich dokonalé vyspárování. Při vyzdívce z lícových cihel je velmi důležitá správná volba vhodných zdících malt. Doporučujeme použít malty k současnému zdění a spárování a to v kvalitativní třídě odpovídající nasákavosti zvolených zdících prvků. Vhodný typ raději konzultujte s odborníkem. Zdicí prvek KMB SENDWIX je zhotoven z vápna a přírodního křemičitého písku a je vytvrzen účinkem páry za vysokého tlaku.

Součástí systému jsou také prvky pro zdění příček, překlady, věncovky, lícové a komínové zdivo, zdicí a spárovací malty, lepidla a pomocný materiál. Lícové prvky jsou vyráběny jak v přírodní bílé barvě, tak v barevných odstínech. Klenbový sklep z cihel má většinou cenu, když se vyhloubí jáma, ta se. Nebo odlít klenbu přímo z železobetonu a strop polepit lícovými, kvalitními pásky.

Druhá varianta byla stavba oblouku z cihel krbu z použitých cihel. Zděné domy jsou u nás oproti dřevostavbám neustále v převaze, ovšem už dávno neplatí, že zděný dům je prostě z cihel. Oproti moderním materiálům typu porotherm, ytong má jednu zásadní výhodu – je pevná a proto se velmi hodí ke stavbě opěrných a masivních zdí.

Stavba oblouku z cihel

Jednou z možností zdění broušených cihel je lepení pomocí speciální polyuretanové pěny (bezcementové lepidlo) Heluz. Budeme letos stavět také cihlovou zeď z plných kvalitních starých cihel a nechceme ji omítat. Jak postupovat při výstavbě a prý je nutné hotovou zeď natřít nějakým jakoby impregnačním nátěrem proti dešti a prý se musí čas od času tento nátěr obnovovat. Má stím někdo zkušenost? Doufám, že mé poznámky někomu se stejnou myšlenkou na stavbu sklípku a nulovou zkušeností alespoň trochu napoví, jak se ke stavbě postavit.

První je z jihu Čech, z Písecka, druhý ze severovýchodu, z okresu Náchod. Spáry mezi keramickými obkládačkami a dlaždicemi se dříve nebo později zanesou nečistotami. Z internetu jsem zjistil, že klenba má mít lichý počet cihel, aby na vrchol nevyšla spára, ale cihla – tzv. Pokud by na vrcholu ve špičce klenby byla spára, na klenbě se postupem času objeví praskliny. Již delší dobu jsem si chtěl postavit cihlovou budovu. Po několika nepříliš uspokojivých pokusech s výrobou cihel z korku, či plastu, jsem se své snažení rozhodl odložit do doby, než najdu vyhovující materiál. Většina lidí se v případě stavby nového domu rozhoduje, jestli bude stavět z cihel, pórobetonu, vápenopískových cihel, nebo ze dřeva. Zatím nejstarší známá stavba z vápenopískových cihel na území ČR je kostel v Mešně.

Vápenopískové cihly byly dovezeny po železnici z Bavorska. Vybrali jste si už někdy něco z katalogu, co nakonec vypadalo jinak? Stejně tak se tomu může stát u fasády domu. Věděli jste například, že v případě lícových cihel a obkladových pásků tvoří spárovací hmota zhruba 14% plochy, a může tak naprosto změnit výsledný pohled na dům, i když jste si vybrali přesně tu barvu cihliček, kterou jste původně chtěli.

Před zděním spodního patra z Porotherm T 44 Profi Dry Fix jsme se kvůli střednímu radonu rozhodli položit hydroizolaci glastek 40 special mineral ve d. Pro zděný oblouk paradoxně platí, že je pevný pouze při stálém zatížení, které brání vzájemným posunům kamenů nebo cihel. U mostních oblouků a ocelových, případně i železobetonových konstrukcí vůbec hraje významnou roli také to, zda jsou konce oblouku pevně vetknuty, anebo zda mají dva, případně i více kloubů.