Press "Enter" to skip to content

Stavby bez ohlášení a stavebního povolení 2017

Jak již bylo zmíněno v úvodu, podle nového stavebního zákona se častěji obejdete bez stavebního povolení či ohlášení stavebnímu úřadu. Namísto povolení bude často stačit jen ohlášení stavebnímu úřadu. Bez ohlášení se nově obejdou např. Výhody stavby bez ohlášení a stavebního povolení 2017 stavebního povolení nebo ohlášení Jednoznačnou výhodou stavění domu bez stavebního povolení je to, že nemusíte žádat o stavební povolení či stavbu ohlašovat, nepotřebujete tedy čekat na rozhodnutí stavebního úřadu. Jestliže se nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas, postačí závazné stanovisko podle § 96b.

K zahájení stavby je zásadně nutné vydání stavebního povolení.

Stavby bez ohlášení a stavebního povolení 2017

Pro některé druhy statext: veb (vymezené v § 104 stavebního zákona) stavební zákon stanovuje jednodušší postup, a to ohlášení stavby, se kterým vysloví stavební úřad souhlas. Tyto stavby tedy vyžadují pouze územní rozhodnutí nebo souhlas, případně nevyžadují žádná povolení. To ale neznamená, že si na takovém místě můžete dělat co chcete. Tyto drobné stavby musíte projednat s orgánem památkové péče. Toto novela ruší a tyto stavby si bude moci postavit každý pouze na základě jejich umístění, bez následného povolování. Stavební ohlášení dnes zpravidla postačí např.

Nově nebude nutné hlásit ani větší stavby skleníků, zahradních domků či bazénů. Nově by měla odpadnout i povinnost hlásit úřadům stavbu plotu, pokud ta nepřesáhne výškou 2 metry.

Stavby bez ohlášení a stavebního povolení 2017

Odsouhlasila totiž novelu stavebního zákona. Na stavbu bazénu nebo skleníku už nebude potřeba stavební povolení, ale pouze ohlášení. Novela například umožní svépomocnou výstavbu u všech typů rodinných domků bez určení zastavěné p. Ohlášení je zjednodušená verze stavebního povolení určená pro rodinné domy a získáte ho rychleji než povolení. Dosud bylo přitom možné bez stavebního povolení a ohlášení postavit jen malé stavby.

Nová pravidla zjednoduší podmínky pro zahájení stavby a mají být. Novela stavebního zákona z pera ministryně pro místní rozvoj by například zaváděla, aby na stavbu rodinného domu stačilo místo stavebního povolení pouhé ohlášení stavby. O chystané novele informoval web ihned. Drobné stavby (nářaďové a zahradní domky, pergoly, atd.) – není nutné ani stavební povolení, ani ohlášení.

U udržovacích prací by nemělo dojít ke změně rázu budovy. Bazény i skleníky by se měly nově dát postavit bez ohlášení i povolení, to se dosud vztahovalo jen na stavby do 40 metrů čtverečních. Starosti lidem ubudou také při stavbě plotu. Nyní musí stavbu hlásit úřadům a potřebují také souhlas souseda.

Požadavky pro zajištění stavebního povolení pro garáže: Pro garáž do 25m 2 zastavěné plochy Garáž do 25m2 zastavěné plochy dle § 103 odst. Jednak rozšiřuje okruh záměrů, pro které lze využít zjednodušené postupy (tedy územní souhlas a ohlášení ) na stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci bez ohledu na jejich výměru 4 (doposud byly omezeny výměrou do 150 m 2), skleníky, bazény apod. Stavbu musí provádět stavební firma, která je v žádosti o stavební povolení uvedena. Pro provedení některých druhů staveb (4) stavební zákon stanovuje jednodušší postup, a to ohlášení stavby, s jejímž provedením vysloví stavební úřad souhlas.

Stavby bez ohlášení a stavebního povolení 2017

Ohlášení stavby K provedení stavby je zásadně nutné vydání stavebního povolení. Chcete-li něco úplně jednoduchého a standardního, tak to projde i stavebním řízením, máte-li nějaké trošku nadstandardní požadavky, tak vyřízení dokumentace k ohlášce může trvat stejně dlouho (i déle) jako vyřízení stavebního povolení. V § 103 stavebního zákona jsou uvedeny stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení, mezi které dle tohoto paragrafu odst. Ke stavbě plotu tedy není třeba stavební povolení ani ohlášení, ale je nutný územní souhlas dle § 96 téhož zákona. Seznam staveb a prací, které lze realizovat bez povolení a bez ohlášení je uveden v ustanovení § 103 stavebního zákona.

Stavby bez ohlášení a stavebního povolení 2017, které lze realizovat na základě ohlášení, jsou uvedeny v ustanovení § 104 nového stavebního zákona. Není nutné ani zrychlené řízení v podobě ohlášení stavby. U rozsáhlejších rekonstrukcí se bez stavebního povolení, nebo alespoň ohlášení stavebnímu úřadu, neobejdete. V případě, že si nejste jisti, můžete se vždy poradit se stavebním úřadem v místě stavby. Pokud stavebník realizuje stavbu bez potřebného stavebního povolení či ohlášení, anebo v rozporu s nimi, stavební úřad ji projedná z úřední povinnosti v režimu řízení o odstranění stavby podle jeho § 129 odstavce 1 písm. Pokud chtěl dnes stavebník realizovat RD o rozloze větší než 150 m 2, musel vždy žádat stavební úřad o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, neboť zjednodušené postupy (Souhlas s ohlášenou stavbou) mohly být využity pouze pro stavby RD o velikosti zastavěné plochy do 150 m 2. Díky novele stavebního zákona, kterou se čerstvě zabývá Sněmovna, by totiž místo stavebního povolení mělo k zahájení stavby stačit takzvané ohlášení. Vyřídit ho je jednodušší a hlavně podstatně rychlejší.

Já ale nepíši o ohlášení stavby, které je v podstatě stejně komplikované, jako stavební povolení. Píši o nahlášení stavebních prací, které nepodléhají vydání stavebního povolení. To je prostě pouze oznámení stavebnímu úřadu, že tam budete něco dělat. Výměna oken, oprava střechy, opravy omítek, podřezání stěn a podobné činnosti nepodléhají.

Bazén a skleník bez stavebního povolení nebo ohlášení – Nově bude možné na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rekreaci postavit bazén nebo skleník bez stavebního povolení nebo ohlášení, pouze na základě umístění stavby (územní rozhodnutí nebo územní souhlas).