Press "Enter" to skip to content

Střední škola obor historie

Uchazeči budou přijati ke studiu buď na základě prospěchu ze střední školy, anebo na základě prospěchu ze střední školy a ústního pohovoru. Podívejte se na jejich rady a přidejte do diskuze své zkušenosti. Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno byly zřízeny Českou provincií Kongregace sester sv. Rozhodnutím Ministerstva hospodářství ČR ze dne 13.

Integrovaná střední škola obor historie služeb. Obory vzdělání byly rozšířeny o 3letý učební obor Fotograf.

Střední škola obor historie

Historie začíná dne 7. Informace pro uchazeče o studium. Vzdělávání absolventů základních a středních škol. Obchodní akademii, studium čtyřleté. Od té doby se začala tato myšlenka postupně rozvíjet, a tak byla vytipována lokalita, kde bude škola postavena, připraven rámcový koncept fungování školy, vybrán obor vzdělávání a jeho specializace, sestaven základní tým pedagogů školy apod. Současný název školy od 1. Byla rozšířena výuka o 5letý obor Technik dřevařské a nábytkářské výroby a obor Technickoadministrativní pracovnice (TAP).

Byla dokončena severní vestavba na Zlíchově, rekonstrukce svářečské školy a byla vybudována učebna TAP v teoretickém a praktickém vyučování.

Střední škola obor historie

Obor určený pro všechny, kteří se chtějí pohybovat v oblasti ekonomiky, financí, marketingu, managementu nebo cestovního ruchu. Má tříletý společný základ, ve čtvrtém ročníku se studenti specializují. Je tento maturitní obor pro tebe? Nezáleží, jestli jsi kluk nebo holka. Chceš na sobě pracovat a pořád se zlepšovat? Jsi sportovní typ a týmový hráč?

Státní odborná škola grafická v Praze s odděleními knihařským, fotografickým a reprodukčních technik. Vrací se obor ošetřovatelka – dvouleté studium. Jsou nově otevírány třídy vyššího tříletého pomaturitního studia. Poskytuje žákům ve svém areálu teoretickou výuku, praktické vyučování a výchovu mimo vyučování ubytovaným žákům v domově mládeže. Střední škola obor historie průmyslová škola.

Díky úrovni poskytovaného profesního vzdělávání se stala. Naše škola má více než stoletou tradici. Stručná historie školy. Tato škola převzala do užívání budovy a účelová zařízení – jak bývalé rolnické, tak i hospodyňské školy.

Za téměř 50 let své existence škola vychovala velké množství odborníků pro polygrafii. Vzhledem ke vzkvétajícímu zemědělskému rozmachu ve druhé polovině 19. Sociální péče a od 1.

Střední škola obor historie

Na škole se vyučují 4 maturitní obory, 1 nástavbový maturitní obor, 6 oborů. Zdravotnický asistent, který nahradil stávající obor Všeobecná sestra. Původně zde sídlilo německé reálné. Klatovské střední ekonomické škole byl přidělen obor všeobecná ekonomika a na ekonomické škole se začal studovat obor technika administrativy. The Higher Professional School And The Secondary Technical School Volyně.

Location: Volyně is a small town in the south-west of the Czech Republic about 10km away. Po zrušení geologické školy v Praze v r. GEOLOGIE převeden do Příbrami a škola rozšířila svůj název na Průmyslová škola hornická a geologická. Po sloučení došlo ke změně názvu školy: Švehlova střední škola obor historie polytechnická Prostějov. Použité zdroje: Dokumenty historie školy, školní archiv, Almanach vydaný při příležitosti 100. SOU začalo vyučovat v 50 letech minulého století v Nádražní ulici, dále se přestěhovalo do Slunečné (dnes MŠ). Nyní se škola zaměřuje na střední odborné vzdělávání.

Patří mezi nejlépe hodnocené odborné školy v České republice, jak dokazují přehledy vydávané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pod názvem SET (Segmentová evaluace a typologie středních škol). Tenkrát zde řeholní řád Voršilek začal postupně stavět budovy pro svou školu mateřskou, národní, měšťanskou a sirotčinec, pak zřídil ještě školu pro vedení domácnosti – zaveden byl i obor šití oděvů. Tento obor tě bude zatraceně bavit.