Press "Enter" to skip to content

Tepelná izolace kouřovodu

Dobrá tepelná izolace kouřovodu zlepšuje, speciálně při velmi malých topných výkonech, tah komína. Improvizovaný požární test vybraných tepelných izolací – expandovaného pěnového polystyrenu, kamenné minerální vaty a fenolické pěny značky HPI. Rozměry izolace (tloušťka desky a velikost vyfrézovaných drážek v závislosti na průměru kouřovodu ) jsou dodávány podle požadavků zákazníka. Pro nesystémové použití, tj. Orstech DP nebo desky Orstech pro obdélníkové průřezy kouřovodů.

Vysokoteplotní konstrukční a izolační materiály pro krbaře – Potrubn.

Tepelná izolace kouřovodu

Podle typu a výkonu spotřebiče musí být ověřena velikost otvorů pro přívod vzduchu (např. okenních spár), rozměry, tvar a tepelná izolace kouřovodu a komína (např. počet kolen na kouřovodu a úhel zaústění kouřovodu do komína). Především tepelná izolace mezi vložkou a vnitřní stěnou komínového tělesa nesmí přijít do styku s vlhkostí – ztratila by své izolační vlastnosti a vznikly by tepelné mosty. Výstavbu komína zakončíme umístěním komínové stříšky na hlavu komína. Bráníme tak pronikání nadměrného množství srážek do komínové vložky. Konkrétní typy stříšek jsou.

Nabízíme Vám poradenství v instalaci komínových systémů. Kvalitní tepelná izolace kouřovodu zlepšuje tah komínu.

Tepelná izolace kouřovodu

Naši pracovníci jsou Vám k dispozici v zodpovězení otázek týkajících se komínů a jejich příslušenství, např. Izolace kotlů patří k nejnáročnějším aplikacím, které se v průmyslu vyskytují. Podle tvaru a teploty povrchu se pro jejich izolaci používají buď desky. Před výběrem vhodného potrubního dílce je potřeba zjistit způsob napojování jednotlivých částí kouřovodu, proto neváhejte kontaktovat firmu Promat nebo vašeho dodavatele, kteří vám s vhodným výběrem poradí. Není vystavena ani působení povětrnostních vlivů — jedná se tedy o nejjednodušší a nejlevnější možnost tepelné izolace v domě.

Při její výrobě je důležitý takový postup, který co nejméně porušuje buničitá vlákna, jinak má hmota větší objemovou hmotnost a tím i nižší tepelněizolační účinek. Tepelná izolace kouřovodu ze starého papíru Ze starého papíru se vyrábí další typ izolace, celulóza. Zvýší se teplota spalin již na vstupu do komínu. Kvalitně navržené a namontované technické izolace významně snižují energetickou náročnost budov.

Při používání sypké izolace nelze vždy zajistit, aby nedošlo k částečnému nebo úplnému ucpání komínového průduchu nebo kouřovodu nebo k omezení volného pohybu komínových vložek a tvarovek v komínu. Thermoflex izolační folie pro úsporu vyzařovaného tepla z radiátoru. Odráží až 90% tepla vyzařovaného topným tělesem (radiátorem) zpět do místnosti. OSC štíty jsou vrstvené izolační materiály používané jako tepelná izolace všech typů strojů, zařízení a přenosových systémů, kde dochází ke kontaktu s vysokými teplotami a tam, kde potřebujeme omezit tok a tepelné ztráty.

Pokud se vede v blízkosti kouřovodu izolované potrubí z PE, může se tato izolace poškodit z venkovní (horní) strany. Přestože teplota vody v potrubí může být relativně nízká, musí se pro tepelnou izolaci potrubí použít materiál, který odolá vyšší teplotě od kouřovodu. Spodní část kouřovodu pro odvod kondenzátu.

Tepelná izolace kouřovodu

Vstup pro čištění komínu. Napojení krbu na komín. Dále se již jen staví jednotlivé části do seb. Komínová tepelná izolace CIKO 160mm výška 500mm Jedná se o tepelnou izolaci dodávanou v nařezaných rohožích, které po montáži vytvoří celistvou izolační vrstvu kolem šamotové vložky 160mm. U kouřovodu světlosti 150 mm, což je obvyklá světlost kouřovodu spotřebičů na pevná paliva to znamená vzdálenost 450 mm. Pokud se použije kouřovod izolovaný a opatřený kovovým pláštěm, používají se obvykle prvky vícevrstvého kovového komína. Komínová izolace je důležitým prvkem každého třívrstvého komína.

Slouží jako tepelná izolace komínového tělesa, brání rychlému ochlazování spalinové cesty (minimalizuje kondenzaci, dehtování) a pomáhá zachování optimální funkci komína. Opláštění podhledů nebo šikmin deskami je obvyklým stavebním řešením. U všech konstrukcí ze sádrokartonu, které se používají při půdních vestavbách, se uplatní výhody systémů suché výstavby: nízká hmotnost, relativně velká rychlost výstavby, kvalitní zvuková i tepelná izolace. Kotle na tuhá paliva Náhradní díly Kouřov.

Jako tepelná izolace je použita kvalitní technická minerální vlna ve formě lehce zkružovatelných rohožích se zpevňující. SuperFOIL SF19 nepoužívejte k izolaci kouřovodu. Při použití SupeFOIL SF19 okolo zápustných bodových svítidel je nutné ponechat 30 mm volné dutiny. Doporučuje se použít protipožární armatury nebo protipožární odsavače. Nejčastějším a nejvhodnějším způsobem je izolace kouřovodu, protože tak vyrobené teplo zůstává co nejblíže a neuniká rychle do pláště.

Izolace od výrobce Nejjednodušší situace je ta, když se chystáte stavět novostavbu, nebo i na staré stavbě komín kompletně nový.