Press "Enter" to skip to content

Tepelná izolace soklu

Navrhování soklu staveb prochází poměrně zásadním vývojem. Změny se týkají jak používaných materiálů, tak navrhovaných technických řešení. Zateplení soklu Sokl obvodové stěny je místo, kde na sebe navazuje zateplení nadzemní stěny a zateplení suterénu, případně návaznost na základ. Jaký typ polystyrenu použít k zateplování základů a jak se liší zateplování základu a soklu.

Tepelná izolace soklu. Při návrhu i vlastním provádění detailu soklu dochází často k.

Tepelná izolace soklu

Energeticky úsporné domy, tzn. Videonávod, jak zateplit sokl rodinného domu svépomocí. Dozvíte se, jak vyřešit prostupy a jak elegantně napojit fasádu. Přestože je izolace soklu běžnou stavební prací, i zde může dojít k chybám, které komfort bydlení výrazně ovlivní. Které to jsou a jak je napravit? Sokl, tedy vazba mezi základovou a obvodovou konstrukcí stavby nebo, v případě podsklepených staveb, vazba mezi suterénním a obvodovým zdivem, je nedílnou částí každé stavby.

Tloušťka této izolace se navrhuje zpravidla o 2cm menší, než je síla.

Tepelná izolace soklu

Tato izolace by měla odolávat mechanickému poškození a zároveň vodě, která se u soklu bude hromadit po dešti, nebo z tajícího sněhu. Zateplení základů a soklu je důležitým krokem, který bychom při zateplování domu neměli podcenit. Zajímalo nás, kdy je vhodné etapu zateplování soklu řešit i jak postupovat. Aby nedošlo k promrzání základů nebo tvorbě koutových plísní, je nutné tuto část stěny opatřei izolací a to až do úrovně nezámrzné hloubky.

Tento příspěvek si neklade za cíl obhajovat jednotlivá řešení za pomoci nejnovějších „programů či analýz", ale podívat se na detail soklu pokud možno co nejjednodušeji pomocí každodenních obrázků ze staveb a. Kromě vysoké mrazuvzdornosti a minimální nasákavosti jde o řešení s. Síla izolace fasády bude 16 cm. Jde mi o to, jakou sílu izolace zvolit na kamenné základové zdivo, aby mi ve sklepě nekondenzovala vlhkost na zdi. Kamenobetonový základ je silné 90 cm. Jo, a ještě k té nopkové folii, vytahovat ji ze stávajícího zásypu nebudu.

Dokáže někdo odhadnout, kolik se ztratí z izolační schopnosti perimetru v případě, že nebude přímo na. Ukončení vrstvy zateplení soklu v rovině terénu Jedná se o případ, kdy je zateplení základů chybně vynecháno navzdory projektové dokumentaci, ve které je zakresleno. Děje se tak například v případech, kdy se na zateplení základů zapomene a dodatečné obnažování základů, vkládání izolace a zahrnování zeminou se zdá investorovi již příliš nákladné. Pojem tepelná izolace soklu nás všudypřítomně obklopoval především díky programu Zelená úsporám, který s sebou přinesl velký boom zateplování.

Výrobci izolačním materiálů se díky tomu začali předhánět v reklamách na své produkty, kterých je nyní celá řada. Polymerací styrenu vzniká polystyren, hojně využívaný jako cenově dostupná a účinná tepelná izolace pro zateplení domů, fasád, do podlahy, soklu, nebo.

Tepelná izolace soklu

Projektové zásady Izolační vrstva v oblasti soklu je vystavena zvláště nepříznivým vlivům: zemní vlhkosti, dešťové a odstřikující v. Vhodnosti izolace kamenného soklu host – xxx. Izolace nopovou folií může přinést více škody než užitku. Navíc toto řešení není nikdy na 100% a úsilí se snadno mine účinkem Toto neberte jako "světonázor". Asfaltová izolace by v tomto stavu měla být natavená jen v místě obvodových stěn a příček.

Teprve po dokončení hrubé stavby se dokončuje natavení plochy. Důvodem je riziko po. Navlhlá tepelná izolace ztrácí až 50 % své účinnosti. A mokrá zhorší nekontrolovaně původní izolační schopnosti zdiva. Vlhko uzavřené v takové stavbě škodí i dlouhá léta, se všemi nepříjemnými důsledky, jako jsou mapy na omítkách, plísně, houby a celková koroze stavby. Obzvlášť nutnou podmínkou je sucho při konstrukci rovných střech nebo těch s malými.

Vzhledem k vynikající přídržnosti desek k betonu nejsou. Extrudovaný polystyren XPS, izolace spodní stvby, suterény, zatížené podlahy, sokly, připravené pro styk se zeminou a odolné proti vodě. Sleva na tento výrobek až 45% z ceníkové ceny dle množství odběru. Izolace v místě soklu, kde se spojuje nadzemní část domu se základy, ochrání budovu před promrzáním, před vlhnutím a následným plesnivěním. Podmínkou kvalitní izolace domu je zateplení základů a soklu. Postupně můžeme pokračovat okny, dveřmi, fasádou, stropem, půdou, podkrovím a střechou.

Kvalitní izolace sníží spotřebu tepelné energie na polovinu, v pasivním standardu na úplné minimum. Izolace v oblasti soklu Sokl je spodní část fasády přímo nad terénem, která je vystavena mimořádným nárokům. Speciální izolace s deskami Austrotherm XPS, které jsou odolné vůči vlhkosti a tlaku, tu uplatňuje plně své přednosti. Pro zobrazení konstrukčních detailů vyberte požadovaný datový formát, který nejlépe vyhovuje Vašim požadavkům.

Je dokonce možné rámy oken upevnit až před zdivo tak, aby ho mohutný blok izolační hmoty s patřičným zářezem chránil také z boku (viz snímek).