Press "Enter" to skip to content

Tloušťka tepelné izolace ploché střechy

Zateplení šikmé střechy je osvědčeným způsobem jak nejenom zabránit únikům tepla během zimních měsíců, ale také způsob jak využít podkrovní. Kalkulační program na výpočet tloušťky tepelné izolace v šikmé střeše připravila společnost ROCKWOOL. Zadejte parametry konstrukce střechy: výšku, šířku a osovou vzdálenost krokví, sklon a typ střechy. Základní část konstrukčního řešení ploché střechy tvoří optimálně navržená a vhodně zabudovaná tepelná izolace a její ochrana před vnějšími vlivy.

Tloušťka a způsob uložení tepelné izolace vycházejí z návrhu nákladově optimální úrovně. Tepelnou izolací docílíme úspory nákladů na vytápění nebo klimatizaci a výrazného zlepšení teplotní pohody uvnitř budov.

Tloušťka tepelné izolace ploché střechy

Extrudovaný polystyren se používá pro své nenasákavé schopnosti pro izolace obvodových základů, fasádních soklů, podlah ale i pro ploché, vegetační a obrácené střechy, terasy, střechy s parkováním vozidel. Jednoplášťové ploché střechy bez tepelné izolace Pro střechy nad otevřeným prostorem nebo nad nevytápěnými objekty není třeba navrhovat tepelně izolační vrstvu. Střecha plní funkci pouze nosnou a hydroizolační. Tloušťka tepelné izolace ploché střechy d 1) náklAdOvé OPtimum (Doporučené hodnoty) téměř nulOvé dOmy (Doporučené hodnoty pro pasivní domy) rekon. Zateplení nepochozí ploché střechy I nepochozí střecha musí vydržet zátěž mokrého, nebo ke stěnám nafoukaného sněhu, nesmí dovolit pronikání vody do chráněného prostoru, nesmí dovolit šíření plamene po jejím povrchu a také samozřejmě musí zamezit unikání drahého tepla ven do vzduchu. Na ploché střechy obytných domů se obvykle používá jeden ze dvou způsobů zateplení. Prvním je použití minerální vaty jako teplené izolace v kombinaci s povlakovou fólií.

Tloušťka tepelné izolace ploché střechy

Mírně levnějším způsobem je použití pěnového polystyrénu jako tepelné izolace, pak se jako hydroizolace obvykle používá asfaltový modifikovaný pas. Tloušťku izolační vrstvy (v rozpětí 100 až 250 mm) ovlivňují i klimatické podmínky. Tomuto požadavku by měly vyhovovat všechny tepelné izolace z minerální vlny dodávané na ploché střechy. Optimální tloušťka a způsob uložení tepelné izolace vychází z výpočtu tepelných ztrát. Jsme specialisté na ploché střechy – zatravněné střechy, parkoviště, terasy, provozní střechy jednoplášťové i dvouplášťové. Hydroizolační nátěry střešních měkčených PVC fólií, prodlužujících výrazně jejich životnost. Instalace tepelné izolace do souvrství střešního pláště u šikmé i ploché střechy není úplně jednoduchá a tak doporučujeme, abyste samotnou realizaci nechali na odbornících.

Provedení instalace tepelné izolace je často důležitější, než samotný typ izolace. Neodborně provedená tepelná izolace může zavinit kondenzaci vody na konstrukci a především v podkroví. PLOCHÉ STŘECHY Tepelné, zvukové a protipožární izolace Než začnete s realizací ploché střechy. To mohou být požadavky na vlastnosti tepelně technické, na požární odolnost, způsob využití střechy (například bude-li střecha pochozí). Bodové zatížení Fp charakterizuje odolnost střešní desky proti vysokému místnímu zatížení, způsobenému pohybem pracovníka, mechanickou fixací tepelné izolace apod. Lépe charakterizuje způsob namáhání střechy. Dále na druhu chráněného prostoru, tedy na teplotních podmínkách interiéru a zároveň také na návrhových klimatických podmínkách exteriéru. Ploché střechy není povoleno bodově zatěžovat.

V případě ploché střechy je v poslední době často užívána varianta, kdy spádovou vrstvu tvoří vrstva z tepelně­izolačních dílců. Konstrukční řešení tepelné izolace ploché střechy Primární hydroizolační vrstva.

Tloušťka tepelné izolace ploché střechy

Porušení této vrstvy většinou znamená zatékání vody do oblasti tepelné izolace. Stříkaná izolace – stříkaná tepelná izolace. Nejčastější je vkládání tepelné izolace mezi krokve. Návrh tloušťky tepelné izolace. Na krokve se proto někdy zespoda nabíjejí dřevěné latě pro lepší soudržnost izolace. Pro zateplení šikmé střechy doporučujeme kvalitní tepelnou izolaci v rolích nebo izolační desky z minerální vaty.

Například doporučujeme. Parotěsná fólie značky FATRAPAR pro ploché a šikmé střechy. Tloušťku tepelné izolace ovlivňuje trámová konstrukce (velikost a vzdálenost trámů). Tepelné izolace pro stavební tepelné, protipožární a akustické izolace. Dřevo má 4× větší tepelnou vodivost než kamenná vlna a tvoří tzv. Pro střešní krokve o velikosti 120×160 mm a osové vzdálenosti á 900 mm je min. Izolaci klademe ve dvou vrstvách.

Při pokládání izolace je velmi důležité, aby byl dobře zpracovaný kotevní plán. Ten hlavní ale je, že tloušťka izolace v konstrukci šikmé střechy nám dnes již začíná značně snižovat obytný prostor. Taková tloušťka izolace již interiérový prostor značně zmenší. Pro nízkoenergetický dům je minimální tloušťka tepelné izolace ploché střechy z minerální vlny (sklo, čedič) mezi a pod krokvemi 240 – 280 mm. Potom tloušťka střešního pláště nad 300 mm je příliš veliká, komplikuje se nám použití střešních oken a bezpečné provedení skládaných vrstev střechy. Zmenšování interiéru není žádoucí. Vhodnějším řešením je.

Zateplení střechy z venku – nadkrokevní izolace Další vyhledávanou možností izolace šikmé střechy je nadkrokevní izolace. Před aplikací je nutné odstranění střešních tašek a pěna se obvykle aplikuje zvenku přímo na bednění. Kvalitní stříkaná izolace na zateplení střechy vyžaduje pouze minimální údržbu, která spočívá v opravě ochranného nátěru jednou za 10 až 30 let.