Press "Enter" to skip to content

Ukončení hydroizolace u soklu

Zateplení soklu je samozřejmě důležité u všech staveb, tj. Na izolaci soklu zcela jistě stát nebudou. Jak jste to nakreslil Vy, tak jsem si to také původně představoval, ale právě mám pocit, že v místě betonu (pode dveřmi) bude TM a že by to chtělo odizolovat. Asi ty dveře (fr. okno) nechám stát jen na XPS nebo doporučovaného Ytongu, protože fr. Jednoduché vyřešení ukončení hydroizolace u soklu nad terénem.

Není snadné ukončit hydroizolaci v soklu s klasicko.

Ukončení hydroizolace u soklu

V posledních dvaceti letech je nově u soklu vyžadována také dostatečná úroveň tepelné izolace, která má v detailu řadu funkcí. Používá se standardně jak u jednovrstvých zděných stěn, tak u zateplených sendvičových konstrukcí. Je zde ovšem zásadní otázka správného provedení detailů (zejména ukončení nopové folie a extr. polystyrenu a dále jaká bude finální povrchová úprava této konstrukce nad terénem). Pro správné fungování nopové folie se používají ukončovací profily. Jednotlivé detaily zatepleného soklu procházejí poměrně zásadním vývojem.

Jako příklad můžeme uvést detail soklu u zateplovacích systémů ETICS, kde jsme ještě donedávna mohli poměrně nepochopitelně nacházet hliníkové zakládací lišty. Správnému řešení soklu budov – interakci obvodové stěny s terénem byla zatím věnována jeho důležitosti neodpovídající pozornost. V literatuře se setkáváme pouze s náznakem či ryze teoretickým řešení většinou v kapitolách – zakládání staveb, hydroizolace spodní stavby, svislých nosných konstrukcí,tepelných mostů,apod.

Ukončení hydroizolace u soklu

Kladen je zde však důraz na. XPS patří mezi standardní řešení detailu každé stavby. U zateplených soklů lepíme soklovou desku nad a pod hydroizolaci ( hydroizolace je za deskou obnažena) a tak je transport vlhkosti dokonale a jednoduše. Chybné zateplení soklu u nepodsklepených staveb Velmi častou chybou je také ukončení soklu přímo v úrovni okolního terénu. V zásadě tento problém částečně souvisí s předchozím bodem, jen s tím rozdílem, že zateplení soklu zde sice provedeno je, ale stále s tepelným mostem. Prohlédněte si dobře obrázky a nabízející možnosti, třeba zde naleznete řešení pro vaše zateplení a izolování soklové části domu a to ať už se jedná o řešení této části domu u novostavby a nebo u dodatečného zateplení.

Díky tomuto opatření je možné souvislé omítnutí pod úroveň terénu a umožnění jednoduchého a spolehlivého detailu ukončení hydroizolace. Vývoj dokazuje detail soklu u zateplovacích systémů ETICS, kde jsme ještě donedávna mohli poměrně nepochopitelně nacházet hliníkové zakládací lišty. Schéma 1,2 Typické řešení jednovrstvé zděné konstrukce. Schéma 3,4,5 Typická řešení pro zateplené stěnové konstrukce. Ukončení hydroizolace u soklu sklepní stěny u soklu Pata příčky v suterénu – hodnotnější využití sklepa – hydroizolace DELTA Hydroizolační ochrana spodní stavby, odvodňovací vrstva – systém DELTA-TERRAXX Hydroizolační ochrana spodní stavby p. Správné ukončení nopové folie je minimálně 300 mm nad upravený terén (stejně jako hydroizolace ) a ukončeno speciální „Z“ lištou. Přišlo vám to užitečné? Podívejte se na další články nebo si nechte poradit. WEBER-PANEL: Užitečné infromace pro projektanty, architekty, developery a investory.

Montážni video nopových fólií Guttabeta. Chrání spodní konstrukce staveb a základů proti vlhkosti zvyšuje její životnost. Protivlhkostní a drenážní nopová fó.

Ukončení hydroizolace u soklu

Jenže správně provedá izolace soklu, jak u rodinných či bytových domů, je zásadní. Navrhování soklu staveb prochází poměrně zásadním vývojem. Změny se týkají jak používaných materiálů, tak navrhovaných technických řešení. Pokud hovoříme o svislé hydroizolaci soklu domu, je dobré vnější líc tepelně izolačních desek soklu oddělit pod úrovní okapového chodníku separační nopovou PE folií od zásypu výkopu. Potřebujete položit obklady či dlažbu svépomocí a nejste si úplně jistý jak na to? Právě pro Vás je zde připraven obchodem koupelna24 instruktážní film Poklá. U novostaveb se již stalo zateplení soklu standardem.

Jedním z náročných detailů stavby je přechod vnější stěny na základ a terén – detail návrhu a provedení soklu. O správnosti tepelně technického řešení nepochybuji, ale zajímalo by mě ukončení hydroizolace u soklu v daných detailech a konečná povrchová úprava soklu versus možné vzlínání zemní vlhkosti mezi. Nevhodné ukončení hydroizolace na rámu dveří. Koroze okapnice u prakticky nového balkónu.

Mechanické poškození ochranného prvku. Pojížděná hydroizolace poničená drifitingem. Ale u takto hrubých kamenů fólie nemůže přilehnout, nedá se nijak ukončit a asi by tam zatékala svrchu voda, nebo tající sníh. Máte někdo s tímhle zkušenosti amůžete poradit? Vzorkovník Marmolitu Weber naleznete.

Umožňuje jednoduché a spolehlivé ukončení hydroizolace. Navrtáním soklu se poškodí izolace, takže trocha lepidla do díry pro hmoždinku trochu pomůže. Hotový zaizolovaný a zateplený sokl jsem zahrabal do okapového chodníku. Ze strany domu jsem dal nopovou fólii, ze strany terénu geotexitilii, aby se hlína neuvolňovala.

U nových staveb je kvalitní izolace základů a hydroizolace samozřejmostí. U starších objektů se setkáváme s hydroizolací základů z velké většiny ve velmi špatném stavu-izolace je degradována.