Press "Enter" to skip to content

Vyhledání majetku podle jména

Chcete-li zjistit rozsah svého nemovitého majetku, je to možné učinit osobně na katastrálním úřadu nebo pomocí dálkového přístupu. Kde můžu vyhledávat podle jména? Takto je možné vyhledávat v obchodním rejstříku a tak zjistit firmy, ve kterých je daná osoba zůčasněná a jakou rolí. Pokud vás zajímají i informace z dalších registrů můžete využít ARES, který vám umožní zjistit i další informace, např.

Ovšem samotné hledání podle majitele umožněno není.

Vyhledání majetku podle jména

Pro rozšířené možnosti dálkového přístupu je potřeba se zaregistrovat a to přímo na dotyčném katastrálním úřadě, který náleží k vašemu kraji. Pro vyhledání majetku podle jména bližších informací je vždy nutné znát potřebné informace pro hledání, následně je již hledání snadné. Seznam pozemků a staveb z katastru nemovitostí, které nemají dostatečně určitě označené majitele. Jak postupovat při hledání majetku po předcích? Opište si nebo vytiskněte čísla příslušných nemovitostí a zjistěte si, komu přesně patří. Zajděte si na katastr, ať vám zjistí, jak onen majitel k nemovitosti přišel.

Musíte vědět,co hledáte.

Vyhledání majetku podle jména

Podle jména to nelze. Po vyhledání plátce DPH se vám zobrazí základní údaje o něm – jeho daňové identifikační číslo (DIČ), obchodní firma (název) nebo jméno a příjmení, právní forma a sídlo. Existuje nějaký způsob jak zjistit, zda je konkrétní osoba v exekuci? Ideálně pak s možností vyhledávání podle jména, adresy, data narození nebo třeba. DPH V registru plátců jsou zveřejněny základní údaje – daňové identifikační číslo (DIČ), obchodní firma nebo jméno a příjmení (případně název), právní forma a sídlo. Zkuste vyhledat jména svých zesnulých příbuzných a zjistěte, jestli vám také někde něco nepatří. Seznamy nemovitostí, které hledají majitele, jsou rozděleny podle krajů.

Kraje pak mají ve své správě odloučená pracoviště. V řízení se zobrazují ( podle typu jednotlivých řízení) informace o účastnících zadaného řízení, předmětu řízení a posloupnost úkonů (operací), které byly na příslušném katastrálním pracovišti v rámci řízení uskutečněny, včetně časových údajů o jejich provedení, popř. Ovšem to, že není možné vyhledávání podle jména neznamená, že nemůžete najít žádné informace. Ujel Vám viník nehody a máte jen jeho registrační značku – SPZ? Nebo potřebujete zjistit zda viník nehody. Veřejný registr dlužníků.

Tlumočníky lze hledat prostřednictvím jazyků, ve kterých jsou k výkonu tlumočnické činnosti oprávněni, a obvodu krajského soudu, v němž mají trvalé bydliště, příp. Dále můžete kliknout na rozšířené hledání, přes které můžete vyhledávat i podle IČ nebo upřesnit vyhledávání na obec atd.

Vyhledání majetku podle jména

Fyzickou osobu v insolvenční rejstříku najdete podle jména, příjmení, data narození a obce. Doporučuji proto i další informační zdroje, kde můžete získat údaje, které vám třeba chybí. Z aplikace ovšem nelze získat list vlastnictví, nemovitost nelze vyhledat podle rodného čísla, podle jména a příjmení, názvu firmy nebo identifikačního čísla organizace. Budovu bez čísla popisného nebo evidenčního lze vyhledat pouze podle parcely, na které tato budova stojí. CEE především umožňuje zjišťovat informace o konkrétních exekučních řízeních, zjišťovat, zda je proti konkrétní osobě vedena exekuce podle exekučního řádu, který soudní exekutor byl pověřen provedením exekuce, o jakou vymáhanou povinnost se jedná, kdy byl soudní exekutor pověřen vedením exekuce, zda byla pravomocně odložena či zastavena atd. Je vyhledání překladatele nebo tlumočníka placenou službou? Ne, přístup k internetovým stránkám není nijak omezen.

Zobrazování fotografií, vyhledání hrobu podle čísla, jména zesnulého. Mapu lze snadno aktualizovat tj. K mapě lze vkládat další texty např. ARES Ministerstva financí je souhrnně zpřístupnit údaje z informačních systémů pro vedení registrů a evidencí veřejné správy. Služba umožňuje vyhledat zadanou osobu v Centrální evidenci exekucí Exekutorské komory ČR.

Pro nejjednodušší nalezení a ověření DIČ plátce DPH můžete použít naše vyhledávání, které pro vyhledání subjektů nepoužívá pouze DIČ, ale také název nebo jméno osoby nebo i jeho část, případně IČO a rodné číslo. Vyhledání majetku podle jména osoby v Centrální evidenci exekucí. Centrální registr dlužníků tak pouze navenek eviduje jména a příjmení, které kterém eviduje jakékoliv negativní, pozitivní, či neutrální informace. Vyplňte údaje nutné pro vyhledání řízení, do kterého chcete nahlížet.

Nejprve vyberte typ soudu, který řízení řeší. Pokud vyberete Nejvyšší soud, můžete přejít rovnou k vyplnění spisové značky. V centrální evidenci exekucí je možné vyhledávat podle různých kritérií. Přístup do databáze a samotné vyhledávání je zpoplatněno. Jedno vyhledávání stojí 60 Kč, a pokud má dlužník více exekucí, pak vyhledání všech těchto záznamů může stát i několikanásobek této částky.

Novinkou je přepis indexů matrik do databáze s hledáním podle jména. Archiv dále digitalizuje obecní a školní kroniky a bude pokračovat s dalšími archiváliemi. Po ukončení digitalizace sbírky matrik byly nově zveřejněny Soupisy poddaných z velkostatků. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy v oblasti majetku Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne … vydat podle § 17 odst. OSTRAHA MAJETKU A OSOB GAMA s. Na Vantrokách, Ústí nad Labem, výpis z obchodního rejstříku – adresa sídla firmy, majitelé, vedení firmy, založení a. Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží podle § 14 odst. Je-li povinným subjektem obec, vydává rozhodnutí obecní úřad.

Občanka – snazší a pohodlnější jednání s úřady. Zde najdete vše, co potřebujete vědět o eObčance. Jak si ji založit, kde a jak ji použít. Proč je lepší nabízet nemovitost prostřednictvím realitní kanceláře?