Press "Enter" to skip to content

Vylití základové desky

Kvalitní základová deska od firmy Hotové domy s. Základová deska je opravdovým základem každého domu. Vybetonování prostoru desky je završení etapy budování základů domu, který stavíme a natáčíme v projektu Svépomocí ŽIVĚ. Na desku padlo celkem 31 m3 betonu. Na blogu popisujeme celý průběh naší stavby pasivního domu včetně finančních nákladů a postupu jednotlivých prací.

Po vylití základové desky je potřeba nechat beton zrát 28 dní.

Vylití základové desky

Měla by to být dostatečná doba pro vyschnutí betonu. Záleží také ale na ročním období, ve kterém desku vyléváte. How to build your own swimming pool. All process, step by step (in only 30 minutes).

Příspěvek stavebníka. Následně jsme 3 šestimetrové roxory usadili rovnoměrně napříč půdorysu základu a ukotvili je do takové výšky, aby podle nich šlo stavovat beton do požadované výšky základové desky – tuhle fintu mi poradil řidič mixu při zalévání ztraceného bednění a perfektně se osvědčila. Vlastní vylití základové desky: – Následuje pokládka výztuže – pokud ji projekt předepisuje a vlastní vylití základové desky.

Vylití základové desky

Beton se zvibruje, zhutní a následně jej zaleštíme rotačními hladičkami (dosahujeme tak veliké přesnosti). Kolik může vyjít cena základové desky 149m2? Jak vysoko dát podlahu přízemí nad terén zahrady? Dobrý den,kolik asi stojí 107 m2 základové desky (bez sklepa)? Jen jsem slyšel neuvěřitelné částky. Betonáž základové desky vyžaduje preciznost a zkušenosti. Vylití samotné základové desky betonem předchází několik důležitých kroků, které nelze. Zapomenout nelze ani na ztracené bednění.

V současné době provádím stavbu základů, přesněji základových pasů, ZB a poté vylití základové desky. Vybetonování základů a vylití desky betonem se může jevit jako snadná věc, ale stačí malá chyba a už nebude cesty zpět. Při stavbě základové desky musíte brát v potaz především svažitost terénu a složení půdy – jak se chová v létě, jestli vysychá nebo se naopak snadno promáčí. O tom, jaký způsob založení pro vaši dřevostavbu zvolit rozhoduje projektová dokumentace.

My jsme do základové desky použili dva druhy betonu, jeden na vylití pasů a druhý na vrchní desku. Mezi obě základové desky je vkládán polystyren, který zajišťuje dilatační spáru mezi bytovými jednotkami. Následuje položení kanalizace uvnitř domu a vyvedení na místech, kde to bude třeba – tj. Rozhodnout se svévolně pro druh betonu a tloušťku nenosné vrstvy základů či základové desky by bylo velmi nemoudré.

Vylití základové desky

Další chyby při budování základů Vyhloubené spáry pro vylití základového pasu je třeba nejprve pořádně očistit a zbavit srážkové či podzemní vody. Stavba této základové desky se nacházela v řečišti v blízkosti vodního toku Ostravice. Z toho důvodu byla zvýšena spotřeba k vylití základových spár. Z obavy před možností záplav bylo nutno stavbu zvýšit oproti původnímu projektu. Zhotovujeme základové desky na klíč pro zděné, dřevěné i montované rodinné domy. Zajistíme kompletní dodávku základové desky na klíč. Ovšem na vylití betonové desky se doporučuje využití namíchání betonu v betonárně (je to sice dražší, ale spolehlivější a kvalitnější).

Izolace základové desky K provedení základové desky neodmyslitelně patří i odizolování stavby. V dnešní době je hojně využíván styrodur (extrudovaný polystyren) k zateplení základů, který zároveň tvoří formu pro zalití základové desky. Vzhledem k našemu výběru materiálu toto řešení nebylo přípustné, takže jsme to museli provést postaru za pomoci stavebního řeziva. Proto při výběru vhodné firmy realizaci základové desky dbejte na to, aby se jednalo o profesionály s dostatkem kvalitních referencí.

Pro vylití základové desky se používá beton jiné třídy, než pro základové pasy a ztracené bednění. Většinou se pro vylití základové desky používá beton B 20, zatímco pro základový pas B 15. Nalitý beton zhutňujeme a nakonec uhladíme, respektive strhneme hliníkovou. Při standardní dodávce základové desky zajistíme zemní práce, spojené s vyhloubením základů, provedení základových pasů, hydroizolaci, vylití základové desky betonem a vyvedení síťových přípojek nad desku. Samotná realizace základové desky spočívá ve vylití prostoru mezi obvodem stavby betonem, na nějž, se aplikuje výztuž. Nakonec je celá plocha desky ještě pečlivě vyhlazena tak, aby bylo ve všech místech dosaženo jednotné výšky.

Ale nejprve si do detailů vysvětlíme co vše vylití desky předchází. Jak je důležité načasování, ve kterém hraje důležitou roli také počasí a tudíž správné stanovení termínů stavebních prací. Opět budete muset počítat, objednávat a následně ukládat stavební materiál na vhodné místo na stavební parcele. Důležitost minimálně tří osob při lití. Nabízíme pronájem stroje včetně obsluhy k čerpání betonových směsí, stěrek, anhydritu apod. Předností proti používaným ramenným čerpadlům je snadnější manipulace, přístup do místa betonáže a především nižší náklady na přečerpání betonu. Maximální zrnitost betonových směsí 8-16. Potřebujete kvalitní firmu na stavbu základové desky?

Naše stavební firma je tím pravým řešením pro Vás! Dle projektové dokumentace jsme pro Vás schopni. Na dnešek jsme předpokládali, že už dojde k vylití základové desky betonem. Zatím ale jen dokončili zpevnění a zapření bednění. Ahoj, chtěl bych se zeptat – po vylití základové desky betonem cca za 2 – 3 hodiny začalo pršet.

Druhý den se na jednom místě objevila světlejší skvrna. S realizacemi základové desky máme dlouholeté zkušenosti již přes 10 let.