Press "Enter" to skip to content

Výpočet ohřevu vody elektřinou

Pomůcka pro výpočet ohřevu vody elektřinou doby ohřevu teplé vody v zásobníkovém ohřívači nebo pro stanovení potřebného příkonu zdroje tepla pro ohřev teplé vody. V Centru energetického poradenství PRE můžete využít interaktivní aplikaci, která vám pomůže nalézt optimální variantu pro zvolení ohřevu vody. Do této výpočtové aplikace stačí zadat počet osob, druh využití (koupelna se sprchou, koupelna s vanou, WC, kuchyň), požadovanou teplotou zdroje a program vyhodnotí nejúspornější množství ohřáté vody. Pomocí kalkulačky na výpočet spotřeby tepla na ohřev vody a kalkulačky pro zjednodušenou bilanci solárních kolektorů jsem se pokusil dopočítat jiný způsob jak získat stejné úspory jaké umožňuje termodynamický solární systém.

Uvedená data si můžete podle vlastní potřeby modifikovat, konečný výsledek se ale o mnoho lišit nebude.

Výpočet ohřevu vody elektřinou

Výpočty se provádějí přesně na počítačích. Projektanti k tomu používají programy a výpočet je po dosazení proměnných pro počítač otázkou velmi krátké doby. Proto je při výběru systému ohřevu vody nutné zvážit ekonomiku a hospodárnost jednotlivých řešení. Medium sloužící pro ohřev vody je možné s ohledem na nejdostupnější zdroje energií rozdělit do těchto kategorií:.

V případě ohřevu vody elektřinou je otázkou, jaký zdroj ohřevu vody můžeme využít. Porovnejte energetickou i finanční náročnost různých způsobů ohřevu jednoho litru vody. Jak na to: Vybírejte si postupně z jednotlivých možností, jak ohřát 1 litr vody, a porovnávejte spotřebu elektřiny, čas, za který se dané množství vody ohřeje, a náklady s tím spojené.

Výpočet ohřevu vody elektřinou

K ohřevu vody elektrickou energií je třeba pořídit elektrický bojler, který v dnešní době splňuje už všechny objemové, ohřevné a další požadavky na úsporný a efektivní provoz. K ohřátí jednoho litru vody je třeba 1,162 kWh elektřiny.

Pokud při výpočtech budeme počítat s průměrnou teplotou vody 28 C (pro použití v koupelně a kuchyni), vyšplhá průměrná. V ČR je NT při ohřevu vody elektřinou 8 hod. Výpočet ohřevu vody elektřinou si musí udělat každý sám, já už mám jasno. Kolik stojí ohřátí vody ve skutečných korunách? Bojler 160 litrů, když ohřeji vodu o 50 stupňů, dokážu potřebnou energii vyjádřit v Joulech, to se dá převést na kWh, při konkrétním tarifu se to dá vyčíslit v korunách.

Když hovoříme o ohřevu vody, tak máme na mysli ohřev pitné vody za účelem jejího dalšího použití, především na mytí osob, úklidu atp. V odborné literatuře se tento proces nazývá i přípravou teplé vody. Z historie přežívá i označení TUV, teplá užitková voda. Tento pojem je však v současnosti vyhrazen na vodu, která není určena k potřebám lidí, ale. Pro výpočet jsme použili závislost času na výkonu ohřívače pro ohřev 100 litrů vody, a to z teploty 10 na 60°C.

Do výpočtu není zahrnuta účinnost ohřevu (z tohoto důvodu používáme pojem výkon, nikoliv příkon), neboť se liší podle jednotlivých druhů spotřebičů. Pokud ji budete chtít do výpočtu zavést, stačí dobu ohřevu vydělit účinností např. Počáteční náklady na podlahové topení do baráku byly 90. V každém pokoji je individuálně nastavena teplota.

Výpočet ohřevu vody elektřinou

Přestože součástí všech uvažovaných solárních zásobníků teplé vody jsou elektrická topná tělesa napojená na elektrickou síť, pro účely tohoto porovnání nebylo uvažováno jejich použití jako dodatkového zdroje tepla. Při volbě způsobu ohřevu vody zohledněte nejen předpokládanou spotřebu, ale i četnost a průběh spotřeby a délku vodovodních rozvodů. Máte přitom na výběr mezi ohřevem akumulačním a průtokovým. Náklady na ohřev vody v bazénu. Snížení nákladů na ohřev vody bazénu a klimatizaci okolních prostor! Doba ohřevu vody je různá v závislosti na množství ohřívané vody, tepelném výkonu ohřívače a požadované teplotě vody. Tímto způsobem se voda ohřívá pro spotřebu v bytech, rodinných domech, velkých i menších budovách.

V budovách, kde je potrubí dlouhé se zapojuje do okruhu také cirkulační potrubí teplé vody. Ohřev vody elektrickým nebo kombinovaným bojlerem představuje stále velmi oblíbený způsob akumulačního ohřevu vody. Výhody levnějšího nízkého tarifu pak v době jeho trvání využívá celá domácnost, a ušetřit tak lze při. Kolika procentní je rozdíl mezi vytápěním klasického rodinného domu a ohřevu vody elektřinou a plynem? Stačí mi to pouze přibližně. Z hlediska výroby energie mají solární termické systémy na výsledky negativní dopad, protože zbývá méně místa pro fotovoltaiku. Tomu odpovídají i běžné hodnoty elektrických ztrát uváděných v nástroji pro takový systém na úrovni do 8 %. Solar Kerberos byl vyvinut se záměrem stát se vysoce účinnou součástí fotovoltaického systému projektovaného pro účely ohřevu vody elektřinou, kterou sám generuje.

Domácnost obývá menší rodinný domek a elektřinu využívá k ohřevu vody, ročně spotřebuje asi 5 MWh. Původně odebírala elektřinu o dominantního dodavatele ČEZ (produkt Comfort), ale poté se rozhodla pro RWE (produkt Standard). Měsíční plat je v případě společnosti ČEZ i RWE stejný. Cena se liší u megawatthodiny.

Roční úspora dosahuje 201 Kč. První zamyšlení nad otázkou, zda je výhodnější, tedy cenově úspornější topit elektřinou nebo plynem přichází okamžitá odpověď: “Jistěže plynem, je levnější”. Ano, při srovnání ceny kWh elektřiny a plynu se ukazuje, že plyn je až 3 krát levnější, ale je skutečně vytápění celého domu o tolik výhodnější? Zkusme brát v potaz pořizovací náklady.