Press "Enter" to skip to content

Výška základové desky

Následně jsme 3 šestimetrové roxory usadili rovnoměrně napříč půdorysu základu a ukotvili je do takové výšky, aby podle nich šlo stavovat beton do požadované výšky základové desky – tuhle fintu mi poradil řidič mixu při zalévání ztraceného bednění a perfektně se osvědčila. Základové desky pro dřevostavby mají svoje specifika a právě o těch si povíme v tomto, již pátém dílu seriálu Stavba dřevostavby krok po kroku. O tom, jaký způsob založení pro vaši dřevostavbu zvolit rozhoduje projektová dokumentace. Upřesněte: máte na mysli tloušťku základové desky nebo její výšku nad okolním terénem?

Tloušťka základové desky závisí na terénu pod deskou. Základová spára, základové pasy, základová deska, kvalita betonu, geologický průzkum, ztracené bednění, hydroizolace a další pojmy spojené s vybudováním základové desky určitě nepodceňte.

Výška základové desky

Na základech bude váš dům stát. Je to v podstatě obrácená Je to v podstatě obrácená stropní konstrukce namáhaná reakcí základové zeminy. Lehké dřevostavby mohou být zakládány na pilotech se vzduchovou mezerou, která při zateplení podlahy představuje další tepelněizolační prvek. Povrch hotové základové desky z drátkobetonu je nutné, jako u běžného betonu, začít ošetřovat neprodleně po uložení betonu a musí trvat s ohledem na podmínky okolního prostředí.

Minimální délka ošetřování se stanoví v závislosti na počasí, použitém betonu, tvaru a velikosti betonového prvku, a to může být několik dní, ve výjimečných případech i dva. Předtím samozřejmě následovala penetrace základové desky. To provedl můj pantáta, živí se tím já pouze asistoval. Přejímka základové desky pracovníkem RD Rýmařov Po dokončení základové desky je nutné poslat do Rýmařova „Výzvu ke kontrole připravenosti staveniště.

Výška základové desky

Nebude to pak problém, když zrovna okraj základové desky nese tíhu obvodových zdí? Nebude problém, že deska nebude tvořit jeden celek? Viz foto, jak firma desku provádí. Předem děkuji za vaše odborné názory. Základové a stropní desky pro zděné, dřevěné i montované rodinné domy a stavby.

Kompletní dodávka na klíč. Od projektu až po realizaci. Jaký je nejlepší a technicky správný postup při srovnávání výšky desky při vylití? Jde mi o středovou část desky. Kraje srovnám s obedněním. Zdravím, tak jsem doděla základovou desku.

V projektu mám psáno že by měla být silná 10cm z betonu třídy B15. Já použil beton B20 ale místy je deska. Výška základové desky základových pasů Pokud vám počasí, svažitost pozemku, nebo geologické poměry zeminy dovolí vylít základové pasy čistě pouze z mixu, tak budete. Stavba základové desky svépomocí bývá pro laiky zátěžový úkol číslo jedna. Je třeba se dobře připravit a neudělat chybu, která by vás mohla stát mnoho investovaných peněz a času.

V tomto článku jsem si pro Vás připravil postup, jak začít s výstavbou rodinného domu – a to se základy. V mém případě výška tvárnic byla 200 mm, jak vidíte naobrázku 26.

Výška základové desky

Dále je také potřeba připočítat vrstvu malty, na kterou budete zdít první řadu tvárnic. To znamená vrstvu malty, kterou nanesete na beton v základových pásech a na který budete zdít první řadu tvárnic. Základové desky se často používají u podsklepených budov a na ně navazují stěny sklepů, nebo zase u domů, kde není ideální podnoží. Většinou se tyto konstrukce provádí z vodostavebního betonu a zajišťují i částečnou ochranu proti spodní vodě. Tloušťku desky můžeme snížit použitím žeber, která mohou být nad nebo pod deskou.

Podle tvaru je rozdělujeme na – desky rovné, žebrové (deska se spodními žebry, deska s horními žebry), roštové nebo hřibové. V prezentaci je postup doplnění základové desky a základů. Výška hloubka základů a výšková úroveň terénu se nastavuje v okně nastavení výškových úrovní projektu. Bylo spotřebováno 12m3 betonu B15, 12 m3 betonu B20, 288 cihel ztraceného bednění do nichž jsme naházeli 10 m3 beton. Pokud to navrhne projektant pak asi ví proč. Projekt vychází z průzkumu geologického podloží. Ale i tak je mocnost 1m dost i na průmyslovou budovu, ne tak.

Skladba, síla i výška základové desky je závislá na projektu i na koncepci a zatížení plánované výstavby. Tomu je přizpůsoben i železobeton do základu. Objednatel zajistí geodetické vytyčení základové desky, dle výkresu 011, včetně jednoho výškového bodu (±0,000, případně nadmořská výška ) Objednatel zajistí vytyčení všech stávajících inženýrských sítí na pozemku, které mohou být dotčeny stavbou a prokazatelné seznámení s případnými trasami těchto sítí. Hydroizolace základové desky Jedná se o realizaci hydroizolačního souvrství u nepodsklepeného rodinného domu, či stavby občanského typu, kdy je stavba umístěna v rovinatém terénu, kdy předpokládaná výška umístění hydroizolačního souvrství bude 200mm od okolního upraveného terénu. Zabránění rozlití betonu při vylívání základové desky se u ztraceného bednění řeší dvojím způsobem.

Jedním způsobem je možné upravit horní řadu tvarovek (zkosit vnitřní okraj tvarovky do nitra stavby), aby byl povrch desky neporušený, tak se vnější okraj tvárnic stává bedněním desky. Nebo je možné na vyzděné prvky přiložit stejně vysoká dřevěná.