Press "Enter" to skip to content

Výška zateplení soklu

Zateplení soklu je samozřejmě důležité u všech staveb, tj. Do této výšky bychom měli použít nejen soklový polystyren, ale také svislou hydroizolaci kolem stavby. Výška zateplení soklu soklu záleží i na výšce terénu. Kvůli vstupním dveřím se sokl obvykle dělá o něco výš než je izolace, ale je to jedno.

Já jsem se soklem skončil v úrovni izolace a pak už pokračuje fasádní polystyr.

Výška zateplení soklu

Nejčastější je tento nedostatek u starších budov, kdy je sokl pouze obložen rozličnými materiály (kámen, keramika, ale i kvádry rozličných vzorů a reliéfů, …), není však zateplen. XPS patří mezi standardní řešení detailu každé stavby. Je přitom zcela jedno, zda se jedná o novostavbu či rekonstrukci, jednovrstvou, či vrstvenou zateplenou stěnu. Typický detail zateplení soklu pro jednovrstvé stěny.

Celé základy se dostávají do nezámrzné oblasti, což dále snižuje tepelné ztráty objektu a přispívá k vysoké životnosti základové konstrukce. Momentálně zatepluji fasádu polystyrenem tl.

Výška zateplení soklu

Založení zateplení na jížní straně jsem provedl cca 120cm nad úrovní terénu (původní výška zateplení soklu soklu ). Chci se zeptat zda mám zeteplovat i kamenný sokl pod zateplením nebo ne, na jednu stranu bych ho rád zateplil ale na druhou stranu bych nerad kamenné zdivo úplně uzavřel, aby mi nevnikala vlhkost do sklepů. Dokládají to fotografie pořízené u domu s vysypávanou první vrstvou cihel. Při odtávání sněhu došlo ke smáčení zdiva (obr. 3) a následnému naplnění dutin v. Základové zdivo je nutno očistit, dle potřeby vyrovnat obyčejnou vápennou maltou a opatřit separační nopovou fólií, zde postačí výška nopu kolem 6 až 8 mm. Zásyp výkopu se provede štěrkem, upraví se okapový chodník. Včetně omítky je přesah vůči soklu 10,5 cm. Jedná se o účinnou možnost řešení bez zakopání desky do terénu.

Na sokl jsem na lepidlo prdnul 60mm xps (takže mezi fasádou a soklem je zub cca 5cm) do hloubky cca 50cm přes to natáh všude nopovku a zahrnulo se to hlínou. Potom jsem po obvodu dal obrubníčky a do toho. Dobrý den, prosím o radu jak správně zateplit sokl starého nepodsklepeného rodinného domu. Navrhování soklu staveb prochází poměrně zásadním vývojem.

Změny se týkají jak používaných materiálů, tak navrhovaných technických řešení. Tento příspěvek si neklade za cíl obhajovat jednotlivá řešení za pomoci nejnovějších „programů či analýz", ale podívat se na detail soklu pokud možno co nejjednodušeji pomocí každodenních obrázků ze staveb a. Při zateplení soklu domu dbejte na to, aby zvolený materiál odpovídal okolním vlivům a místu svého působení.

Výška zateplení soklu

Postup zateplení soklu. Nejvíce namáhaná část zateplovacího systému je právě oblast soklu. Proto přicházíme se systémovou skladbou, která v této oblasti řeší zamezení průsaků vlhkosti do systému ETICS. Zasypat jde, ale extrudak není dostačující, ten slouží pouze k zateplení spodní části stavby, není určen jako izolace proti vodě, je třeba před zásypem použít ještě i hydroizolace a nopovku".

Při renovaci fasády domu a jejím zateplení je nejprve nutné odstranit ze soklu domu původní omítku a odhalené zdivo očistit tlakovou vodou, čímž se i navlhčí pro další mokré stavební postupy. Vycházejme z předpokladu, že nejsou potřebné sanační práce a nemusíme brát ohled na vysoký podíl vlhkosti ve zdivu. Sokl domu je obložen extrudovaným polystyrenem (XPS) do. A to především z hlediska stability budov. Pro ilustraci jsou doloženy fotografie pořízené u domu s vysypávanou první vrstvou cihel. Aby nedošlo k promrzání základů, je nutné tuto část stěny opatřit izolací a to až do úrovně nezámrzné hloubky.

Stav: Novinka Výprodej Sleva Akce Doprodej. Pokud uniká z domu teplo, může se to dít v jakékoli malé mezeře, kterou si nemusíte hned všimnout. A proto je důležité zateplit všechny místa, které propouštějí vzduch. Izolace soklu je však o. Mezi standardní řešení zateplení soklu a spodní stavby přitom patří použití tzv. Protože staré sokly z kamene a plných cihel nám hodně promrzaly, nově jsou. To znamená, že byste kromě fasády, soklu a základů stavby domu měli nechat zaizolovat. Neprovedené zateplení soklové části může způsobovat tepelné mosty, kondenzaci vlhkosti a může znehodnotit plnou funkčnost zateplené fasády.

Velmi alarmující je i poslední studie, která uvádí, že pouze jeden dům z dvaceti má toto zateplení provedeno kvalitně. Většinou k tomu dochází při zateplení starších domů, kdy sokl je obložen rozličným keramickým obkladem nebo je tvořen kvádry s různými reliéfními vzory až do úrovně obytného podlaží.