Press "Enter" to skip to content

Vzdálenost zásuvky od varné desky

Znamená to tedy, že do této zóny se nesmí umisťovat elektrické zásuvky. Vzdálenost zásuvky od varné desky varné desky od zdi. Varné centrum lze snížit. A protože u pracovní desky strávíte hodně času, na závadu je i její špatná výška. Přitom například při. Vypínače se umisťují 1.

Vzdálenost zásuvky od varné desky

Při rozmisťování zásuvek a vypínačů je důležité, odkud budeme ovládat světla, jestli společně nebo samostatně.

Nejdůležitější je vzdálenost digestoře od pracovní desky. U modelů se šikmým sklem je možné tuto výšku snížit tak, aby spodní hrana digestoře byla nad elektrickou deskou min. Spodní líc digestoře by měl být 650 mm nad elektrickým varným centrem, 680 – 750 mm nad plynovým. Indukční varné desky fungují na principu elektromagnetické indukce, díky které teplo nevzniká na varné desce, ale přímo v nádobě.

Jde o energeticky nejúspornější variantu, která využívá nejmodernějších technologií a nabízí množství pokročilých funkcí. Pokud vaříte rádi a často, nebojte se do ní investovat.

Vzdálenost zásuvky od varné desky

Mohu umístit elektrickou zásuvku v prostoru plynové varné desky? Je definována vzdálenost zásuvky od varné desky plynoměru? Lze na elektroměrovém rozvaděči instalovat 3f 32A zásuvku? Rozmyslete si také optimální umístění sporáku nebo vestavné trouby a varné desky.

Kdybyste je instalovali hned u stěny, bude se vám tu hůře vařit a také stěnu snáz ušpiníte. Pracovní plocha po obou stranách sporáku nebo varné desky by měla být nejméně 40 cm. Získáme tak prostor na odkládání horkých hrnců a pánví. Pro kuchyňské náčiní, hrnce a pánve vybereme místo poblíž sporáku, abychom měli vše na dosah ruky. Současně stojí za to zvážit, v jaké výšce jsou zavěšené skříně (chcete-li sestavit strukturu dokončeného nábytku). Při objednávání nové kuchyně budou výrobci nábytku provádět výpočty sami podle standardů a také na základě šířky varné desky.

Objeví-li se na povrchu varné desky jakékoliv trhliny, ihned odpojte spotřebič od sítě. A ještě poznámka: Ve staré kuchyni máme vypínače 120cm a zásuvky těsně nad pracovní deskou (ale daleko od dřezu a sporáku). Pokud je vypínač a zásuvka vedle sebe, je zásuvka taky 120cm. Spotřebiče se zástrčkou se mohou zapojovat jen do náležitě uzemněné zásuvky.

Spotřebič pat ří do kategorie „Y“: vým ěnu vstupního kabelu může provádět výhr. B Úroveň hluku při max.

Vzdálenost zásuvky od varné desky

B Typ uhlíkové filtru FWK 202 Ovládání tlačítkové Soft-Touch. Je mnohem pohodlnější na vaření a zároveň máme větší přehled, v jaké fázi je náš obsah v hrnci. Výrobce nezaručuje výkon výrobků. A s kuchyňskými digestory patří do kategorie smrtících triků. Filtr tuku sbírá hořlavé látky, je nízko zavěšený, jen se rozsvítí. Na druhou stranu, vzdálenost od desky k kapuci by neměla být příliš malá, jinak by se některá znečištění přenesla proudem kolem portálu, přiléhající ke stropu a stěnám. Je nutné, aby ze varné desky dva vodiče zkroucily – jedna z nich je černá, druhá je hnědá. Pak by měly být připojeny k fázi, to znamená k fázovému vodiči, který vychází ze zdi.

Modrý kabel je neutrální, připojuje se na nulu, to znamená nulovací vodič. Terminály pro připojení napájecího kabelu od výrobce jsou již namontovány s propojkami, které realizují obvod pro připojení k zásuvce 220V. Spojovací hadice by neměla být delší než 150 cm. UPOZORNĚNÍ – k čištění varné desky nepoužívejte parní čističe.

Pokud čistíte smaltovaný, lakovaný nebo chromový povrch, použijte roztok saponátu a vody. Pro nerezovou ocel používejte vhodný čisticí prostředek. Jestliže není tato vzdálenost dodržena, firma CONCEPT nemůže nést zodpovědnost za případné škody a nebo za nesprávnou funkci odsavače. Po obou stranách varné desky je nutno mít manipulační prostor o šířce alespoň 40 – 60 cm.

Jde o nezbytnou odkládací a manipulační plochu. Svislá vzdálenost mezi digestoří a varnou desku by měla být v rozmezí 65 – 75 cm. Dále je nutno dodržet vzdálenost mezi varnou deskou a boční svislou stěnou ve velikosti alespoň 30 cm. Stejně je nutná vzdálenost trouby od.

Návod k obsluze a montáži Sklokeramické varné desky s indukcí Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze a montáži. Ochráníte tak sebe a zabráníte škodám. Neponechávejte v kuchyňské zásuvce pod varnou deskou malé předměty nebo listy papíru. Takové předměty by mohly být nasát.