Press "Enter" to skip to content

Základová deska bez pasů

Základová deska bez pasů přenáší zatížení celé stavby do podloží. U rodinných domů se nejčastěji navrhuje zakládání na základových pasech, méně často je navržena samostatná vyztužená základová deska bez pasů a výjimečně se provádí založení na pilotech. Při nestandardním podloží, zejména při navážce, je doporučeno posoudit únosnost podloží a následně. How to build your own swimming pool.

All process, step by step (in only 30 minutes). Taková základová deska může i nebezpečná a náprava některých chyb je vždy nesmírně náročná, někdy přímo nemožná.

Základová deska bez pasů

Je tedy třeba skutečně dvakrát měřit a rozmýšlet a na materiálu se snažit ušetřit maximálně tím, že se jeho nákup budete snažit realizovat v akcích a výprodejích. Tloušťka základové desky se pohybuje od 25cm až po cca 40cm u rodinných domů. Izolace s pěnovým sklem podsklepené. Konstrukční detaily základové desky. Cena základové desky.

Určitě je vhodná, je to v podstatě standardní základová deska jen s tím rozdílem, že oproti zděnému domu má menší šířky pásů, protože není tak těžká. My jsme původně chtěli stavět na patkách, ale kvůli zelené střeše, která je docela těžká by patky byly hodně široké a tak se to finančně nevyplatilo je dělat.

Základová deska bez pasů

Pokud si nejste jistí, nechte si to. To je jednoznačně důsledek špatně provedené betonáže a ochrany betonu po betonáži. Správný postup měl být ten, že se mělo nejřív prozkoumat zda je beton skutěčně dostatečně únosný. Na to se volá TZÚS a zkoumá se to Schmidtovým kladívkem.

Bez žáby si každopádně nedokážu tuto práci představit, ale opravdu doporučuji hutnit po menších vrstvách, nikoliv vše najednou. Jelikož se vše povedlo zahutnit během týdne – vždy po práci, o víkendu se připravila armatura do podkladního betonu, respektive desky. Jaký typ polystyrenu použít k zateplování základů a jak se liší zateplování základu a soklu. Stavba dřevostavby krok po kroku 5. Navzdory faktu, že dřevostavby umožňují i nekonvenční způsoby založení (na patkách nebo pasech), nejvíce používaný způsob založení je stále základová deska.

Další možností je samostatná vyztužená základová deska bez pasů pásů. Toto řešení se používá pod stavby lehčích domů, jako jsou například dřevostavby. Méně časté je založení na pilotech. Základové desky realizujeme dle ČSN (norem), projektu, zkušeností a požadavků investora. Je to deska, která unese celou stabu bez jiných základů, pásů, patek nebo pilot.

Zhotovujeme základové desky pro zděné, dřevěné i montované rodinné domy a stavby. Při standardní dodávce základové desky zajistíme zemní práce, spojené s vyhloubením základů, provedení základových pasů, hydroizolaci, vylití základové desky betonem a vyvedení síťových přípojek nad desku. Beton do pasů jsme si míchali a prokládali vlastním kamenem, na desku jsme si nechali beton přivést z betonárky.

Základová deska bez pasů

Dost se nám to prodražilo, protože jsme desku dost kvůli vodě zvedali, ale hlavně proto, že jsme měli hrozně šiiiroký základový pasy kvůli podloží. Prosím o radu jak se prakticky dělá základová deska. Mám zateplené základy (pásy) 20cm EPS 100Z s přesahem = bednění pro základový pás. Rádi Vám vypracujeme nezávaznou cenovou nabídku realizace základové desky na pilotech pro Vaši stavbu a také ochotně zodpovíme všechny Vaše dotazy a připomínky. Podobnou variantou je plovoucí základová železobetonová deska. Bez základových pasů uložena na pěnové sklo, vhodná hlavně pro pasivní domy, izolačně lepší, ale zatím o něco dražší než klasika.

Na základech bude váš dům stát. Přibližnou cenu lze odvodit od velikosti plochy základové desky. Tato cena je samozřejmě orientační a bude záviset na mnoha faktorech. Realizaci samonosných základových konstrukcí zajišťuje na klíč pro stavební společnosti i soukromé investory pouze firma CEMEX Elegohouse. Při porovnávání celkových nákladů při zakládání domu na standartních základových pasech nebo na základové desce s pěnosklem se často používá argument, že základová deska svým horním povrchem vytváří podklad pro finální podlahové vrstvy a proto je možno ušetřit na podlahových vrstvách polystyrenu a na betonáži hrubé podlahy. Rovná hotová základová deska. Celý postup výstavby je tak jednodušší, rychlejší a zpravidla i nákladově příznivější.

Tvořena je betonem a vyztužena především ocelí (tzv. KARI síť). Domy jsou budovány na základových pásech, mezi nimiž je prostor vysypán štěrkopískem. Na tuto vrstvu je teprve položena betonová mazanina.