Press "Enter" to skip to content

Založení první řady cihel

Postup zakládání první řady obvodového zdiva. Pro zakládání jsme využili službu „Pomoc se založením“ a technikům od firmy Wienerberger, kteří přijeli zakládat, jsme pouze. Víte co máte čekat od založení první řady cihel? Na našem webu stavba.

Protože stavíme z broušených cihel, měli jsme k dispozici založení od pracovníka firmy Heluz za 238 Kč. Domluveni jsme byli na 5.

Založení první řady cihel

Zakládání první řady cihel. Přesné založení stavby vnímáme osobně, jako tu nejdůležitější stavební etapu. U nás jsme zvolili kombinaci cihel. Oba slouží pro zvedání cihel a lze je s výhodou využít při zdění. Se založením první řady mi s půlkou baráku pomohl bratranec dále jsem s tím bojoval sám. Nejprve jsme si našli nejvyšší bod, založili rohy a podle.

Založení rohů a první řady zdiva z přesných zdicích prvků.

Založení první řady cihel

Klasický zednický fous měří 7 centimetrů. Tento příměr, ironizující staré stavební. Bezchybné založení zdiva je důležitým předpokladem každé kvalitní stavby a nezbytnou podmínkou pro rychlé a přesné vyzdění celé hrubé stavby. Na webových stránkách má. Jak jsem avizoval už v dřívějších příspěvcích, mělo se dnes začít zdít. To pro mě samozřejmě znamenalo provést osobní kontrolu stavu prací, a to z. V tomto článku se budeme věnovat založení první řady zdiva z broušených cihel a přiblížíme, co to znamená pata zdiva. Ukážeme, jaké se dělají. Při zdění stěn můžeme maltu nahradit například polyuretanovou pěnou.

Avšak pro založení první řady cihel je použití malty nevyhnutelností. Malta HELUZ Trend se používá pro zakládání první řady obvodového zdiva z broušených cihel u všech podlaží domu Porovnání detailu u stropu, založení první řady cihel 2. K výškovému založení první řady zdiva lze použít tzv. Alternativní a nejpoužívanější založení je výškové založení rohů, kdy se zakládá roh v nejvyšším naměřeném místě na minimální vrstvu malty. Vrstvy malty v dalších rozích musí zajistit potřebnou rovinu.

Následuje zdění mezi založenými rohy pomocí provázku a vodováhy. Zdravim mame zalitou desku a cekame cca 14 dni nez vyzraje!

Založení první řady cihel

Mezitim se musime rozhodnout kdo nam zalozi prvni saru obvodovych a vnitrnich nosnych zdi. Kromě asistence při zakládání první řady cihel zde proškolený odborník také podrobně vysvětlí a názorně ukáže zdění speciální polyuretanovou pěnou s vysokou lepivostí, s níž se cihly spojují. Nejnáročnější je založení, tedy položení první řady cihel, která se zpravidla pokládá do maltového lože na pevném odizolovaném podkladu. Někteří prodejci cihel pro založení nabízejí pomoc svého odborníka.

Tato malta se vyznačuje velmi dobrou Tato malta se vyznačuje velmi dobrou tvárností při zpracování, stabilitou (tvarovky se nepropadají do malty) a rychlostí tuhnutí (3 – 4 hodiny). V projektu mám desky z pěnoskla. Výsledkem bylo, že zedníci se podíleli pouze na založení první řady cihel a na přesném zdění v rozích. Na zbytek byla najímána nekvalifikovaná pracovní síla a vše se dohánělo tloušťkou omítky. TREND tepelně izolační zdící a zakládací malta – univerzální malta. Alternativou zakládání s využitím této soupravy je výškové založení rohů, kdy se zakládá roh v nejvyšším naměřeném místě na minimální vrstvu malty. Porotherm Profi AM – Malta pro založení první řady cihel.

Na termovizních snímcích neomítnutého zdiva je v místě detailu zakládací malty jasně vidět rozdíl v použité maltě. Detail založení první řady cihel pro 2. Pokud bude zdivo omítnuto, pak tento rozdíl bude na povrhu fasády menší. Po založení první řady cihel lze následující den pokračovat se zděním z broušených cihel na zdicí pěnu POROTHERM DRYFIX, s níž je možno pracovat také až do –5 °C. Zimní zakládací malta POROTHERM Profi AM–W je k dispozici v pytlích o hmotnosti 25 kg.

Obecně platí, že čím přesněji se Vám tento úkon povede, tím měně problémů Vás bude čekat s blížícím se koncem zdění. Od tohoto bodu se začíná s zděním první řady cihel. Vrstva malty na založení první řady se nanáší pomocí nivelační (zakládací) soupravy, nivelačního přístroje a latě. V nejvyšším místě základové desky musí být tloušťka zakládací malty přibližně 10 mm. V závislosti na povětrnostních podmínkách a sestavy pracovní čety se nanáší takový úsek.

Pomoc se založením první řady cihel Pichler Aschach PIAplan naší partnerskou stavební firmou, zastoupenou na místě kompetentními pracovníky na hotovou, rovnou a připravenou ( položené izolační pásy v místech zdiva, označení a zakreslení místa budoucího zdiva a označení dveřních otvorů) základní desku v rozsahu první řady obvodových zdí a vnitřních nosních zdí. První řada cihel – Společnost Ytong slibuje zdarma asistenci při založení první řady cihel, na dotaz mne odkázali na technika pro místní region, avšak. V první teoretické části jsou žáci seznámeni se základní problematikou zd ění z broušených cihel, seznámí se s danými technologickými postupy p ři zakládání stavby a samotném zd ění.