Press "Enter" to skip to content

Založení základové desky

Postup stavby základové desky od prvního kopnutí do závěrečného betonování. Základové desky pro dřevostavby mají svoje specifika a právě o těch si povíme v tomto, již pátém dílu seriálu Stavba dřevostavby krok po kroku. Pavel Tesárek je zakladatelem portálu Svépomocí. O tom, jaký způsob založení pro vaši dřevostavbu zvolit rozhoduje projektová dokumentace.

Součástí návrhu základové desky je také hloubka založení a šířka základových pasů. Hloubka založení závisí především na nezámrzné hloubce od upraveného terénu.

Založení základové desky

Tato hloubka je daná podle místa stavby a typu zeminy: od 0,8 m do. V prvním díle seriálu o výstavbě rodinného domu se podíváme na umístění hydroizolační a protiradonové fólie Porotherm ZIP – S na základovou desku. Základové desky se používají v nehomogenní, málo únosné půdě, u výškových a značně zatížených konstrukcí v konstrukčním systému stěnovém i skeletovém, kde jiný způsob založení by nebyl ekonomický. Desky se rovněž používají pro zakládání objektů pod hladinou podzemní vody. Následně jsme 3 šestimetrové roxory usadili rovnoměrně napříč půdorysu základu a ukotvili je do takové výšky, aby podle nich šlo stavovat beton do požadované výšky základové desky – tuhle fintu mi poradil řidič mixu při zalévání ztraceného bednění a perfektně se osvědčila. Základová spára, základové pasy, základová deska, kvalita betonu, geologický průzkum, ztracené bednění, hydroizolace a další pojmy spojené s vybudováním základové desky určitě nepodceňte. Na základech bude váš dům stát.

Další variantou je založení základové desky jako strop s EPS vložkami.

Založení základové desky

Každé má své výhody i nevýhody. Vzhledem k tomu, že se jedná o plošné založení s využitím železobetonové desky, tak toto řešení není vhodné pro zákládání ve svahu. Nehodí se ani v případě, že v podloží je vysoká hladina spodní vody, která ovlivňuje účinnost tepelné izolace pěnoskla. Samotné vybudování základů pak u běžných rodinných domů trvá zhruba 3 až 4 pracovní dny a končí přípravou pro položení takzvané ležaté kanalizace. Izolace základové desky nepodsklepené. Je to v podstatě obrácená Je to v podstatě obrácená stropní konstrukce namáhaná reakcí základové zeminy. Podpůrným argumentem pro takto zmenšenou minimální hloubku založení byl patrně příznivý průběh nulové izotermy na okraji základové desky.

Tuto teplotu trvale,po celou dobu životnosti domu (80 let) však nelze garantovat. Mezi obě základové desky je vkládán polystyren, který zajišťuje dilatační spáru mezi bytovými jednotkami. Následuje položení kanalizace uvnitř domu a vyvedení na místech, kde to bude třeba – tj. Desky extrudovaného polystyrénu vytváří tepelně a vlhkostně nepropustnou vanu, čímž dosáhneme ideální kombinace pro základovou konstrukci i rozsáhlých staveb – administrativní budovy, školy, apod. Právě polystyren se v dnešní době.

Lehké dřevostavby mohou být zakládány na pilotech se vzduchovou mezerou, která při zateplení podlahy představuje další tepelněizolační prvek. Pečlivě zkontrolujte celou plochu základové desky, zda v některých místech nevyčnívá kamenivo nebo hrbolek utvořený z betonové směsi během vylévání. Cena základové desky Je velmi relativní pojem, záleží na mnoha aspektech, především na náročnosti zakládání, geologických podmínkách, složitosti projektové dokumentace a typu objektu, který bude na základové desce stát. Realizace samonosné základové desky na Liaporu Ground má ale ještě mnoho dalších zásadních výhod.

Předně se jedná o způsob, který je vhodný pro založení všech druhů staveb, a to včetně nízkoenergetických a pasivních domů.

Založení základové desky

Information: Title, Meta Keywords and Meta Description are all HTML tags used for your site to be recognized by, and to give information to search engines. POZNÁMKA: Ohledně realizace základové desky se můžete obrátit přímo na výrobce pěnového skla A-GLASS, který zajištuje přes svoji stavební divizi CONDA s. Velkou výhodou je nákup tepelné izolace přímo od výrobce a její realizace. Tento typ základové desky je v porovnání s ostatními základovými deskami nejdražší a nejnáročnější na správnost provedení. Plovoucí základová deska nachází své uplatnění zejména u pasivních domů, které mohou bezezbytku naplno využívat jejích výhod. Ano, založení na základové desce oproti založení na pasech dle mého názoru vyjde výrazně dráž. Momentálně dělám bednění základové desky. Srovnání železobetonové základové desky a desky z konstrukčních panelů na zemních vrutech pro pasivní dům V článku je porovnána. Zhotovení základové desky,Výstavba základové desky.

Zajistěte, aby návrh zakládaní stavby připravil kvalifikovaný odborník. Návrh by měl vzít v úvahu kapacitu. Využít můžete základové pasy, základové desky, zemní vruty, patky nebo mikropiloty. Založení základové desky domu můžete provést několika způsoby. Základová deska je betonová plocha, která je vyztužena železnými pruty.

Typ prutů a jejich umístěn.