Press "Enter" to skip to content

Zateplení kamenného soklu

Unlimited recording storage space. No cable box required. Pro zateplování soklů se používají tepelné izolace na bázi extrudovaného polystyrénu (XPS). Výrobek je určený pro nalepení na podkladní konstrukci.

Zateplení kamenného soklu.

Zateplení kamenného soklu

Potrebovali,bysme poradit se zateplenim soklu stareho domu z. Ačkoli lidé v ČR zateplují své domy čím dál více a spotřeba. Tam, kde není podsklepení, by přetáhl tepelnou izolaci kamenného soklu řekněme o 1- 2 šáry kamenného zdiva, zbytek zdiva by nechal v původní podobě. V případě budoucího zateplení kamenného soklu nezateplovat suterén, pouze dostatečně přetáhnout izolant pod úroveň podlahy v přízemí-tepelný most. Fotogalerie: Dobrý den, potřeboval bych poradit se zateplením kamenného soklu u RD.

Dům je podsklepený ve svahu.

Zateplení kamenného soklu

Vodorovná izolace domu je nad sklepem ve. Jaký typ polystyrenu použít k zateplování základů a jak se liší zateplování základu a soklu. Typický detail zateplení kamenného soklu soklu pro jednovrstvé stěny. Celé základy se dostávají do nezámrzné oblasti, což dále snižuje tepelné ztráty objektu a přispívá k vysoké životnosti základové konstrukce. Sokl obvodové stěny je místo, kde na sebe navazuje zateplení nadzemní stěny a zateplení suterénu, případně návaznost na základ. Zajímalo nás, kdy je vhodné etapu zateplování soklu řešit i jak postupovat. Při zateplení soklu domu dbejte na to, aby zvolený materiál odpovídal okolním vlivům a místu svého působení.

Díky vysoké pórovitosti a patentovanému složení zateplují sokl a jsou účinnou ochranou proti promrzání soklu vlivem nízkých venkovních teplot. Napomáhají tak udržet stabilní teplotu v interiéru, zejména u chladného kamenného zdiva. Pokud se nerozhodneme pro obklady, je ideálním řešením povrchu soklu mozaiková omítka z barevných kamínků (např. Baumit MosaikTop), před jejím nanesením musíme samozřejmě použít stěrkové lepidlo a penetraci. Dobrý den, poptávám natažení kamenného koberce (13m2) od Semixu na soklu u rodinného domu, včetně nalepení ukončovacích lišt u nopové fólie (39metrů).

Detaily soklu Podle typu stavby a architektury může být soklová část realizována několika způsoby: sokl uskočený, průběžný, řešení pod úrovní terénu. Podívejte se na technické detaily. Překonaný detail zateplení soklu s použitím hliníkové soklové lišty.

Zateplení kamenného soklu

V kombinaci s nezatepleným kamenným soklem prakticky jistý problém s vysokými tepelnými ztrátami a vysokou kondenzací v konstrukci popř. Izolace v místě soklu, kde se spojuje nadzemní část domu se základy, ochrání budovu před promrzáním, před vlhnutím a následným. Aby nedošlo k promrzání základů, je nutné tuto část stěny opatřit izolací a to až do úrovně nezámrzné hloubky. XPS patří mezi standardní řešení detailu každé stavby. Je přitom zcela jedno, zda se jedná o novostavbu či rekonstrukci, jednovrstvou, či vrstveno. S ohledem na výše uvedené vlastnosti starého cihelného, škvárobetonového, kamenného zdiva je samozřejmostí správný návrh skladby dodatečného zateplení s ohledem na vlhkostní poměry ve zdivu, jeho tloušťku a typ zdiva. Neprovedené zateplení soklové části může způsobovat tepelné mosty, kondenzaci vlhkosti a může znehodnotit plnou funkčnost zateplené fasády. Diskutujte, ptejte se, najděte nové přátele, které s vám spojí stejný zájem.

O své zdraví se bát nemusíte – celý systém je vyroben výhradně z granulátu potravinářského polystyrenu spojeného cementem. Velmi alarmující je i poslední studie, která uvádí, že pouze jeden dům z dvaceti má toto zateplení provedeno kvalitně. Zasypat jde, ale extrudak není dostačující, ten slouží pouze k zateplení spodní části stavby, není určen jako izolace proti vodě, je třeba před zásypem použít ještě i hydroizolace a nopovku". V obecné rovině proberme, jak efektivně poskládat zateplení základů, respektive zateplení soklu. Využijte nejvhodnější tepelnou izolaci. Vedle polystyrenu a minerální vlny existuje například celulózová drť, dřevovláknité desky, len, konopí, rákosové rohože apod. Zdravím, asi jako hodně z vás řeším zateplení soklu. Problém mám ale v tom, že dům je kolem dokola obložen betonovýmpanely, což je nad moje síly je.

Odstupňované rozbité kámen není levná, ale pokud si objednáte výpisu pevné suti a projít sami, pak existuje dostatek kusy pro stavbu kamenného soklu, a menší, a pak se k vyplnění prohlubně mezi velkými fragmenty. Chtěl bych se zeptat čim b. Takže a budují, jak říkají, těsně na rozpočet, zvážit také možnost kamenné základny. U nás nakoupíte kompletní izolace pro zateplení soklu, podlahy, stropu, střechy. Fasádní polystyren na zateplení fasády navíc pořídíte za ještě výhodnější ceny.

Máme bohaté zkušenosti s vypracováváním grafických návrhů fasád.