Press "Enter" to skip to content

Zateplení šikmé střechy polystyrenem

Ani klasické způsoby zateplení se však nevyhnuly přísným předpisům, a proto kromě systému zateplení mezi a pod krokvemi se stále více setkáváme i se systémy zateplení nad krokvemi. K zateplení ploché nebo šikmé střechy slouží střešní polystyren. Díky tepelně izolačním vlastnostem, pomáhá střešní polystyren zabraňovat únikům tepla z objektu. Do plochých střech je vhodný právě střešní polystyren se sníž.

Při zateplení šikmé střechy polystyrenem je potřeba dodržet několik základních postupových bodů.

Zateplení šikmé střechy polystyrenem

Tradiční postup zateplení šikmé střechy polystyrenem s parozábranou umístěnou pod sádrokartonovou deskou. Dobrý den, mám dotaz ohledně zateplení střechy pomocí EPS. Report another image Please report the offensive image. Nezateplená střecha u starých domů zásadně zvyšuje náklady na vytápění.

Pokud se chystáte na rekonstrukci, je ze všeho nejdůležitější zjistit skutečný stav d. Chceme mít viditelné trámy v podkroví a tedy zateplit nad krokvemi a řešíme čím zateplit.

Zateplení šikmé střechy polystyrenem

Relativně často se při rekonstrukci rodinného domu řeší. Rady pro zateplení šikmé střechy Vestavba podkroví je elegantní, ač nákladný způsob, jak eliminovat ztráty stropem. Tepelná izolace je v tomto případě nutná jak kvůli zimním mrazům, tak proti letnímu slunečnímu žáru. Koupili jsme skoro 100. Výhodou zateplení šikmé střechy polystyrenem? Pokud jsou konstrukční dřevěné profily (KVH)dostatečně vysušené, nehrozí sesunutí tepelné izolace a vznik tepelného mostu. Nestane se také, že se ve střeše zabydlí kuna,“ dodává majitel.

Pokud se do šikmé střechy z nějakého důvodu přesto použijí, musí být vyříznuty velice přesně. Otevřené spáry nemusí být vidět běžným okem, zvláště pokud netěsnost vzniká na vnější části krokve, zobrazí se ale při termografickém snímkování, což už je pozdě. Kritická místa jsou např. Kvalitní stříkaná izolace na zateplení střechy vyžaduje pouze minimální údržbu, která spočívá v opravě ochranného nátěru jednou za 10 až 30 let. Jak na zateplení šikmé střechy Pro skutečně kvalitní zateplení můžete kombinovat tento druh zateplení i se zateplením nad krokvemi. Vaše idea zateplení konstrukce šikmé střechy je po stránce teplotního odporu zajímavá v případě, že celková tloušťka polystyrenu nebude menší jak 14 cm.

Velice však dbejte na to, aby pomocí zamýšlené PUR pěny mezi polystyrenem a nosnými konstrukcemi byly velice kvalitně vypěněny všechny spáry (byly by obrovským tepelným mostem ). Postup při řešení zateplení šikmé střechy mezi krokvemi zjednodušeně v bodech.

Zateplení šikmé střechy polystyrenem

Tento systém je nejčastěji používaným systémem zateplení šikmé střechy u nás a jelikož je stále největší podíl stavení a realizací se šikmou střechou, je tento systém zateplení šikmé střechy nejčastější a také nejjednodušší co do realizace i pro samostavitele. Volba této izolace pro zateplení šikmé střechy je volbou kvality a zárukou dlouhé životnosti. Kam izolaci přesně umístit a jak ji správně nainstalovat? Klasickým způsobem zateplení dvoupláštové střechy je kladení izolace ve dvou vrstvách – nejprve mezi krokve a pak pod krokve, čímž výrazně omezíme vliv tepelných mostů dřevěných trámů.

Click on this image to close search. Na estetické stránce mě moc nezáleží,půda je spíše pro ukládání různých věcí. První variantou je zateplení střechy nad krokvemi. Tento způsob instalace tepelné izolace se užívá v případě, že je měněna střešní krytina. Zateplení betonové podlahy je. Vnitřní prostor podkroví může zůstat nedotčen. Na střešní konstrukci jsou instalovány pomocné krokve, izolační materiál, parozábrany a nová střešní. Izolační pěna, stříkaná pěna, stříkaná pěnová izolace ceník, pur izolace stříkaná, pur pěna, polyuretanová pěna, zateplení střechy podkroví.

Krokve jsou šikmé trámy v krovu, které podpírají nosnou konstrukci střechy. Krokví je několik typů, které se liší podle soustavy krovů. Běžná, nejjednodušší a nejpoužívanější je soustava vaznicová, ve které jsou krokve umístěny kolmo na vaznice. Oproti tomu zateplení dvouplášťové ploché střechy polystyrenem je naprosto nevhodné, jelikož polystyren na záklopu střechy v žádném případě neizoluje odvětrávanou mezeru, která se nachází pod ním. Provádíme nejenom podkrokevní izolace střechy. Můžeme vám do-zateplit pouze střechu, nebo použít certifikované komplexní systémy pro zateplení celého domu.

Existují dva základní druhy zateplení šikmé střechy – mezi krokvemi, a nad krokvemi. Oba systémy mají svá pro a proti. Je důležité si promyslet, který pro vás bude vhodnější volbou. Pokud ale váháte, můžete si vybrat kombinaci obou, a zajistit si tím dostatečné zateplení v každém případě. Použitím minerálně vláknitých materiálů Unifit, lze dosáhnout tepelně izolační vrstvy dle stávajících požadavků.

Provádění zateplení střechy Instalace tepelné izolace do souvrství střešního pláště u šikmé i ploché střechy není úplně jednoduchá a tak doporučujeme, abyste samotnou realizaci nechali na odbornících.