Press "Enter" to skip to content

Zateplení soklu

Přestože je izolace soklu běžnou stavební prací, i zde může dojít k chybám, které komfort bydlení výrazně ovlivní. Které to jsou a jak je napravit? Videonávod, jak zateplit sokl rodinného domu svépomocí. Dozvíte se, jak vyřešit prostupy a jak elegantně napojit fasádu.

Jaký typ polystyrenu použít k zateplování základů a jak se liší zateplování základu a soklu.

Zateplení soklu

Nejčastější chyba, se kterou se lze v praxi setkat, je nevhodný typ použitého materiálu na zateplení soklu. Dnes již většina firem ví, že minerální. Sokl obvodové stěny je místo, kde na sebe navazuje zateplení nadzemní stěny a zateplení suterénu, případně návaznost na základ. Proč investovat do zateplení soklu? Soklovou částí se rozumí místo, kde na sebe navazuje zateplení nadzemní stěny a zateplení suterénu, případně.

Zajímalo nás, kdy je vhodné etapu.

Zateplení soklu

Energeticky úsporné domy, tzn. Výhody perimetrického polystyrenu. K zateplení základů a soklu se používají perimetrické typy polystyrenu. Jedná se o běžný expandovaný polystyren. Od toho bych odvíjel. Aby nedošlo k promrzání základů nebo tvorbě koutových plísní, je nutné tuto část stěny opatřei izolací a to až do úrovně nezámrzné hloubky. V tomto článku rozebíráme ze všech možných úhlů problematickou část stavby, kde konstrukce přiléhají přímo k terénu. Zateplení soklu a základů.

Izolace v místě soklu, kde se spojuje nadzemní část domu se základy, ochrání budovu před promrzáním, před vlhnutím a následným. U nezateplené stěny z důvodu nutnosti zateplení soklu (dle normy min. 8cm) přesah nedocílíme i když se stěnou půjdeme směrem ven o maximální možný přesah (7-9cm). Detail 2 – správné řešení pro jednovrstvé stěny Typický detail zateplení soklu pro jednovrstvé stěny.

ZATEPLENÍ SOKLU PERIMETRICKÝM A XPS POLYSTYRENEM. Dobrý den, pořídili jsme asi 20 let starý dům. Nejvíce namáhaná část zateplovacího systému je právě oblast soklu.

Zateplení soklu

Přitom se jedná o důležitou součást obvodového. Potrebovali,bysme poradit se zateplenim soklu stareho domu z. Ačkoli lidé v ČR zateplují své domy čím dál více a spotřeba. Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat. Podívejte se na VÝHODY sanačního zateplení domu. Možnost aplikace na vlhké, mokré zdivo.

Ideální pro stré kamenné domy. Náhrada sanačních omítek. Nehořlavý sanační systém. To vše a mnohé další umí sanační zateplovací systém STYRCON. Základová deska, zateplení, tepelná izolace soklu. Na sokl jsem na lepidlo prdnul 60mm xps (takže mezi fasádou a soklem je zub cca 5cm) do hloubky cca 50cm přes to natáh všude nopovku a zahrnulo se to hlínou. Potom jsem po obvodu dal obrubníčky a do toho. Dům je po rekonstrukci fasády pomocí NanoporTop omítky dominantou ulice i obce.

Požadavky na izolaci soklu. Jaká tedy musí být izolace soklu? Nároky na izolační materiál se poněkud liší od izolantů používaných na jiné části domu. Naše stránky přizpůsobujeme podle toho, o které služby jste projevili zájem, a také sledujeme využití našich stránek. K těmto účelům používáme. Pro všechny, kteří si chtějí řešit zateplení fasády svépomocí.

Na videu uvidíte, jak postupovat při zateplení soklu (podezdívky) kontaktní fasády. Pokud hledáte výrobek pro zateplení soklu a spodní stavby tj. Materiálové možnosti. Pro zateplení soklu splňují náročné požadavky pouze polystyrenové izolanty XPS (extrudovaný polystyren), nebo EPS desky Perimetr.

Nejčastější je tento nedostatek u starších budov, kdy je sokl pouze obložen rozličnými materiály (kámen, keramika, ale i kvádry rozličných vzorů a reliéfů, …), není však zateplen.