Press "Enter" to skip to content

Zateplení soklu detail

Detail 2 – správné řešení pro jednovrstvé stěny. Typický detail zateplení soklu detail pro jednovrstvé stěny. Zateplení pomocí soklových desek Rigips. Videonávod, jak zateplit sokl rodinného domu svépomocí.

Dozvíte se, jak vyřešit prostupy a jak elegantně napojit fasádu.

Zateplení soklu detail

Pro zobrazení konstrukčních detailů vyberte požadovaný datový formát, který nejlépe vyhovuje Vašim požadavkům. ETICS Weber therm – zateplení soklu detail – škvárobetonová tvárnice 300 a 450 mm ETICS Weber therm – zateplení soklu – plynosilikát do r. Zajímalo nás, kdy je vhodné etapu zateplování soklu řešit i jak postupovat. Překonaný detail zateplení soklu detail s použitím hliníkové soklové lišty. V kombinaci s nezatepleným kamenným soklem prakticky jistý problém s vysokými tepelnými ztrátami a vysokou kondenzací v konstrukci popř.

Dobrý den, chtěl bych Vás poprosit o radu nebo spíše Váš praktický názor k detailu zateplení soklu.

Zateplení soklu detail

Pro přiblížení problému do přílohy přikládám. Jestli něco z toho hrozí, (u Vás zejména tlak vody na hydroizolaci, která je možná provedená stejně kvalitně jako detail zateplení soklu ), radši bych drenáž udělal. Konstrukční detaily svislých konstrukcí Porotherm. Vývoj dokazuje detail soklu u zateplovacích systémů ETICS, kde jsme ještě donedávna mohli poměrně nepochopitelně nacházet hliníkové zakládací lišty.

Na izolaci soklu zcela jistě stát nebudou. Jak jste to nakreslil Vy, tak jsem si to také původně představoval, ale právě mám pocit, že v místě betonu (pode dveřmi) bude TM a že by to chtělo odizolovat. Asi ty dveře (fr. okno) nechám stát jen na XPS nebo doporučovaného Ytongu, protože fr. Sokl obvodové stěny je místo, kde na sebe navazuje zateplení nadzemní stěny a zateplení suterénu, případně návaznost na základ. ISOVER rozšířil standardní nabídku materiálu pro zateplení soklu a spodní stavby. Potrebovali,bysme poradit se zateplenim soklu stareho domu z. Ačkoli lidé v ČR zateplují své domy čím dál více a spotřeba.

Při zateplení soklu domu dbejte na to, aby zvolený materiál odpovídal okolním vlivům a místu svého působení. Pokud poptáváte realizaci kontaktního zateplení, vyplňte prosím tento formulář, značně se tím urychlí prvotní návrh a nacenění vaší realizace kontaktního zateplení. Dalším krokem je pak naše osobní návštěva u vás a prohlídka objektu, konzultace před samotnou realizací.

Zateplení soklu detail

Základová deska – zateplení soklu, spodní stavba Klient zajistí napojení všech přípojek do domu – vody, elektřiny, splaškové kanalizace, případně plynu a dešťové kanalizace dle technického rozsahu dodávky. Energeticky úsporné stavby, tzn. U těchto domů je třeba kromě. Kromě efektivního zateplení stěn, podlah a střechy a použití kvalitních oken je třeba dbát i na zdánlivé detaily.

Jedním z takových detailů, který může celkovou spotřebu energie výrazně ovlivnit, je zateplení soklu, respektive napojení stěny na terén nebo jinou vodorovnou konstrukci. Velmi alarmující je i poslední studie, která uvádí, že pouze jeden dům z dvaceti má toto zateplení provedeno kvalitně. XPS- extrudovaný polystyrén se vyrábí pomocí vzniku vytlačováním taveniny. Předem díky za názory. Tato tabulka neobsahuje položku přípravy podkladu (jeli to nutné), neobsahuje klempířské práce, zateplení soklu a další práce nutné pro zhotovení kvalitní fasády jako osazení hromosvodu, osazení větracích mřížek, osazení nových dvířek a rámu na elektrickou skříň nebo plynovou skříň. V případě použití relativně tenkého obvodového zdiva pod dodatečné zateplení proto doporučujeme ukládat stropy na plnou tloušťku zdiva a případný požadavek na zvýšenou tepelnou ochranu v místě stropní desky řešit použitím kvalitnější tepelné izolace podél stropní desky. Aby nedošlo k promrzání základů, je nutné tuto část stěny opatřit izolací a to až do úrovně nezámrzné hloubky. Detaily soklu Podle typu stavby a architektury může být soklová část realizována několika způsoby: sokl uskočený, průběžný, řešení pod úrovní terénu.

Podívejte se na technické detaily. XPS na základovou desku a vrátil zpět nopovku. Vybrané detaily x 5-20 y min. Zasypat jde, ale extrudak není dostačující, ten slouží pouze k zateplení spodní části stavby, není určen jako izolace proti vodě, je třeba před zásypem použít ještě i hydroizolace a nopovku". Jde mi opravdu spíše o zakončení zateplení soklu s trochou funkčnosti. Třeba jestli vlhkost od zeminy, dotýkající se kantky, nebude vlínat nahoru a pak pod zateplení a přes cementové lepidlo výš. Nevím jestli to moc nehrotím, proto se ptám.

Takže předem díky za další podněty. V tomto místě není detail úplně optimální, izolace by měla pokračovat ještě nahoru, aby byl beton překryt s dostatečným přesahem. To by ovšem znamenalo zasáhnout do opláštění domu. Pokud je to starší stavba, kde je ve stěně málo izolací, bylo by vhodné provést dodatečné zateplení fasády zvenku, aby na sebe izolace navazovaly, čímž by byl detail soklu. Poté se provede zateplení soklu. Nevýhoda tohoto způsobu je, že chybí okapová hrana, která na soklové liště je, a voda stékající po fasádě neodkapává na hraně, ale stéká i po soklu.

Výhodný set Weber Terranova – zateplení soklu s povrchovou úpravou Weber pas. U novostaveb se již stalo zateplení soklu standardem. Jedním z náročných detailů stavby je přechod vnější stěny na základ a terén – detail návrhu a provedení soklu. Založení pomocí Zakládací sady PVC.

Postup založení systému ETICS na variabilní Zakládací sadu PVC včetně zateplení soklu a základu. Isover EPS sokl jsou tepelně izolační desky EPS vyráběné do forem. Vyznačují se minimální nasákavostí, vysokou pevností v tlaku a mrazuvzdorností.