Press "Enter" to skip to content

Zateplení soklu tloušťka

Příklad správného řešení zateplení soklu. Malá tloušťka tepelné izolace soklu 30 mm tepelné izolace použité na zateplení soklu tloušťka je opravdu málo. Zateplení soklu tloušťka je samozřejmě důležité u všech staveb, tj. Optimální je slabá betonová nebo vápenopísková zeď a zateplení. Když už vehementně trváte na cihle, tak jedině klasická plná (hlavně bez děr a je jedno, čím by byly vycpané).

Při zateplení soklu domu dbejte na to, aby zvolený materiál odpovídal okolním vlivům a místu svého působení.

Zateplení soklu tloušťka

Dobrý den uvažuji o zateplení mého rodinného jaká je prosím optimální tloušťka polystyrenu pro zdivo 45cm plná cihala. Neměla by však být menší než 10 cm. Z hlediska ochránění stavby před zemní vlhkostí již není potřeba provádět nějakou další náročnou hydroizolaci na svislé části základu soklu, ovšem za předpokladu dobrého odvodnění zemní části tepelné izolace. Zajímalo nás, kdy je vhodné etapu zateplování soklu řešit i jak postupovat. Na sokl jsem na lepidlo prdnul 60mm xps (takže mezi fasádou a soklem je zub cca 5cm) do hloubky cca 50cm přes to natáh všude nopovku a zahrnulo se to hlínou.

Potom jsem po obvodu dal obrubníčky a do toho. Při renovaci fasády domu a jejím zateplení je nejprve nutné odstranit ze soklu domu původní omítku a odhalené zdivo očistit tlakovou vodou, čímž se i navlhčí pro další mokré stavební postupy.

Zateplení soklu tloušťka

Vycházejme z předpokladu, že nejsou potřebné sanační práce a nemusíme brát ohled na vysoký podíl vlhkosti ve zdivu. Sokl domu je obložen extrudovaným polystyrenem (XPS) do. Sokl obvodové stěny je místo, kde na sebe navazuje zateplení nadzemní stěny a zateplení suterénu, případně návaznost na základ. Aby nedošlo k promrzání základů, je nutné tuto část stěny opatřit izolací a to až do úrovně nezámrzné hloubky. Nejefektivnějším řešením je využít stejnou tloušťku pro zateplení spodní stavby, soklu i následné fasády. Obejdeme se tak bez zakládacích profilů a vyhneme se místu s možným vznikem teplených mostů. Minimální tloušťka nového zateplení se tedy bude pohybovat v rozmezí 100–150 mm.

Tloušťka zateplení 280 mm. V případě nízkoenergetického nebo pasivního standardu se pak tloušťka izolace dostává do rozmezí 240–350 mm. Tyto tloušťky zateplení nejsou v dnešní době vůbec raritou, jak by se mohlo zdát. Další možností může být tepelný most, který může vznikat rosným bodem, který se mohl instalací zateplení soklu posunout a začít tak proces, kdy voda vzlíná směrem do interiéru, to by se ale mělo po ochlazení ztratit, což uvidíte sám, protože se pomalu začíná ochlazovat. Poslední možností může být běžná vlhkost, která byla stále ve spodní stavbě od.

Zasypat jde, ale extrudak není dostačující, ten slouží pouze k zateplení spodní části stavby, není určen jako izolace proti vodě, je třeba před zásypem použít ještě i hydroizolace a nopovku". Překonaný detail zateplení soklu s použitím hliníkové soklové lišty. V kombinaci s nezatepleným kamenným soklem prakticky jistý problém s vysokými tepelnými ztrátami a vysokou kondenzací v konstrukci popř. Typický detail zateplení soklu pro jednovrstvé stěny. Celé základy se dostávají do nezámrzné oblasti, což dále snižuje tepelné ztráty objektu a přispívá k vysoké životnosti základové konstrukce (viz obrázek na další straně).

Zateplení soklu tloušťka

Velmi alarmující je i poslední studie, která uvádí, že pouze jeden dům z dvaceti má toto zateplení provedeno kvalitně. Izolace v místě soklu, kde se spojuje nadzemní část domu se základy, ochrání budovu před promrzáním, před vlhnutím a následným.

Na uvedených termografických záběrech je možno vidět výrazné projevy tepelně technických nedostatků v místech napojení obvodové stěnové konstrukce na nadzemní soklovou část. Zateplujeme systémem ETICS výhradně nejvyšší třídy A. Nemám nic proti optimální volbě tepelné izolace, ale v. Jakou tloušťku izolace používají čeští kutilové. Detaily soklu Podle typu stavby a architektury může být soklová část realizována několika způsoby: sokl uskočený, průběžný, řešení pod úrovní terénu. Podívejte se na technické detaily. Potrebovali,bysme poradit se zateplenim soklu stareho domu z. Ačkoli lidé v ČR zateplují své domy čím dál více a spotřeba. To vše a mnohé další umí sanační zateplovací systém STYRCON. Izolace soklu musí být vytažena 0,3 metru nad přiléhající upravený terén a hloubka zapuštění do země musí být min.

Zakládací profily neboli soklové lišty slouží pro založení první řady tepelné izolace při zateplení fasády domu. K objektu se zakládací profily. XPS patří mezi standardní řešení detailu každé stavby. Je přitom zcela jedno, zda se jedná o novostavbu či rekonstrukci, jednovrstvou, či vrstveno. Zateplovací systém s tepelným izolantem nové generace a se samočisticí omítkou.

Používá se na zateplení panelových domů a rodinných domů. Pokud hledáte výrobek pro zateplení soklu a spodní stavby tj. Přepočty lze provádět různě. Pokud někomu vadí její přílišná tloušťka, může při zateplení sáhnout po šedém pěnovém polystyrenu, který má lepší izolační vlastnosti, tudíž může být slabší.

Někdy se traduje, že zateplením se zvýší kondenzace vodních par a vznikají plísně. Pokud poptáváte realizaci kontaktního zateplení, vyplňte prosím tento formulář, značně se tím urychlí prvotní návrh a nacenění vaší realizace kontaktního zateplení. Dalším krokem je pak naše osobní návštěva u vás a prohlídka objektu, konzultace před samotnou realizací.