Press "Enter" to skip to content

Zatepleni soklu

Jaký typ polystyrenu použít k zateplování základů a jak se liší zateplování základu a soklu. Videonávod, jak zateplit sokl rodinného domu svépomocí. Dozvíte se, jak vyřešit prostupy a jak elegantně napojit fasádu. Přestože je izolace zatepleni soklu běžnou stavební prací, i zde může dojít k chybám, které komfort bydlení výrazně ovlivní. Které to jsou a jak je napravit?

Sokl obvodové stěny je místo, kde na sebe navazuje zateplení nadzemní stěny a zateplení suterénu, případně návaznost na základ.

Zatepleni soklu

Proč investovat do zateplení zatepleni soklu? Soklovou částí se rozumí místo, kde na sebe navazuje zateplení nadzemní stěny a zateplení suterénu, případně. Zateplení zatepleni soklu a základů. V tomto článku rozebíráme ze všech možných úhlů problematickou část stavby, kde konstrukce přiléhají přímo k terénu. Zajímalo nás, kdy je vhodné etapu zateplování soklu řešit i jak postupovat.

U nezateplené stěny z důvodu nutnosti zateplení soklu (dle normy min. 8cm) přesah nedocílíme i když se stěnou půjdeme směrem ven o maximální možný přesah (7-9cm). Izolace v místě soklu, kde se spojuje nadzemní část domu se základy, ochrání budovu před promrzáním, před vlhnutím a následným. K zateplení základů a soklu se používají perimetrické typy polystyrenu.

Zatepleni soklu

Jedná se o běžný expandovaný polystyren, stlačený při výrobě pod výrazně vyšším tlakem a vyráběný ve formě. Na rozdíl od klasických polystyrenů, které se řežou z velkého bloku se perimetrické polystyreny díky formě vyrábějí přesně na míru. Od toho bych odvíjel. Aby nedošlo k promrzání základů nebo tvorbě koutových plísní, je nutné tuto část stěny opatřei izolací a to až do úrovně nezámrzné hloubky. Nejvíce namáhaná část zateplovacího systému je právě oblast soklu. Tepelná izolace soklu univerzální řešení pro jednovrstvé i vícevrstvé stěny Při návrhu i vlastním provádění detailu soklu dochází často k. Potrebovali,bysme poradit se zateplenim soklu stareho domu z. Ačkoli lidé v ČR zateplují své domy čím dál více a spotřeba. Požadavky na izolaci soklu. Jaká tedy musí být izolace soklu?

Nároky na izolační materiál se poněkud liší od izolantů používaných na jiné části domu. To vše a mnohé další umí sanační zateplovací systém STYRCON. Podívejte se na VÝHODY sanačního zateplení domu. Kvalitní izolace začíná zateplením základů, což sníží spotřebu energie na polovinu, v pasivním standardu na minimum.

Základová deska, zateplení, tepelná izolace soklu. Překonaný detail zateplení soklu s použitím hliníkové soklové lišty. V kombinaci s nezatepleným kamenným soklem prakticky jistý problém s vysokými tepelnými ztrátami a vysokou kondenzací v konstrukci popř.

Zatepleni soklu

Navrhování soklu staveb prochází poměrně zásadním vývojem. Změny se týkají jak používaných materiálů, tak navrhovaných technických řešení. Správné provedení soklu je totiž velmi obtížné, stejně jako volba materiálů. Co je však nejčastějším důvodem poruch v oblasti soklů?

Mohou za to použité materiály, špatně zvolené řešení projektantem nebo nekvalitně provedené stavební práce? Fotogalerie: Dobry den, potřeboval bych poradit ohledně soklu. Dům už mám zateplen 10 polišem ukončeny hlinikovou listou. Vím že je zde spousta témat k. Podíváme-li se komplexně na zateplování objektů, potom je právě sokl tou nejvíce zatěžovanou částí domu.

Velmi alarmující je i. Dům je po rekonstrukci fasády pomocí NanoporTop omítky dominantou ulice i obce. Na sokl jsem na lepidlo prdnul 60mm xps (takže mezi fasádou a soklem je zub cca 5cm) do hloubky cca 50cm přes to natáh všude nopovku a zahrnulo se to hlínou. Potom jsem po obvodu dal obrubníčky a do toho. Detail obnovené fasády a soklu. Ceník této revitalizace obsahoval položky potřebné k opravě světlíku či výměně špaletových.

Nejčastější je tento nedostatek u starších budov, kdy je sokl pouze obložen rozličnými materiály (kámen, keramika, ale i kvádry rozličných vzorů a reliéfů, …), není však zateplen.