Press "Enter" to skip to content

Zděné cihly a pórobeton

Z čeho stavět, které cihly, tvárnice, malty a omítky používat Lepší tepelně-izolační vlastnosti mají cihelné bloky s dutinami vyplněnými perlitem, extrudovaným polystyrenem či minerální vatou. Tímto opatřením ztratili cihly z velké míry svou akumulační schopnost, váhu a pevnost. Dnešní moderní cihly a pórobetonové tvánice jsou z tohoto důvodu svými vlastnostmi velmi podobné. Cihly nebo pórobeton? Broušené termoizolační cihelné bloky – vyšší pevnost v tlaku, mrazuvzdornost, menší nasákavost, lepší tepelně-akumulační a zvukově-izolační vlastnosti, horší opracovatelnost.

Zděné cihly a pórobeton

Mezi přírodní materiály patří i pórobeton. Pórobeton a lehčené betony. Vyrábí se z vody, písku a vápence při minimálních technických nárocíc. Termobrik broušené Broušená cihla Termobrik je určená pro jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo s vysokými nároky na tepelný odpor, akumulaci zdiva a akustický útlum. Manipulace s cihlou Termobrik je rychlá, snadná a přesná.

Na vnitřní omítání jsou vhodné vápenocementové, vápenné, sádrové a vápeno-sádrové omítky určené výrobcem na pórobeton. Keramické obklady je možné aplikovat přímo na zdivo bez omítky.

Zděné cihly a pórobeton

Originální pórobeton Ytong je klasikou mezi stavebními materiály, nabízí vysoký standard tepelné izolace, mimořádnou stabilitu a odolnost, snadnou manipulaci a zpracování, je nehořlavý a zajišťuje příjemné vnitřní klima. Porobeton Tyto tvárnice z lehkého betonu jsou ekologicky neškodné, nehořlavé mrazuvzdorné a dobře zvukotěsné. Tvárnice z porobetonu mají nízkou hmotnost, lehce se opracovávají, řežou, brousí, urychlují stavební práce. Zdění je tradiční technologií, která umožňuje poskládat dům z menších prvků bez speciální techniky. Nejprve se zdilo z kamene, který na dlouhý čas vystřídaly cihly, pálené i nepálené.

A již pár desítek let. Snižuje se tedy cena při dosažení odpovídajících hodnot tepelného odporu, keramické bloky však dosahují lepší akumulace tepla – která je v Česku stále požadována. Zdicí malta na pórobeton – Ideální pro tenkovrstvé zdění stavebních konstrukcí z pórobetonu. Buďme však objektivní: Také příčka zděná z cihel má nevýhody – poměrně dlouho vysychá, musí se omítat a při práce se nadělá hodně nepořádku. Přesné pórobetonové příčkovky.

Vhodné pro vnitřní stěny, přesné příčky a obezdívky v interéru. Ani jeden ze známých projektantů nám pórobeton nedoporučoval, takže jsme šli rovnou do cihly. Spíš jsme teď řešili jestli lepidlo, pěnu nebo maltu a nakonec zůstanem u klasické malty (nejde nám ani moc o rychlost a zateplovat stejně budem). Všechno má svoje výhody a nevýhody, záleží na vkusu každého soudruha.

Hlavními složkami jsou vápno, cement, křemičitý písek a voda.

Zděné cihly a pórobeton

Nakupujte i další zdící materiály KM Beta sendwix, lícové cihly Terca či Klinker nebo betonové produkty BS Klatovy. Kvalitní stavební materiály pro střechy, fasády a izolace od největšího prodejce stavebních materiálů v ČR. Tyto cihly jsou vyráběny jen z čistých přírodních materiálů (cihlářská hlína) a pomocných látek – zvané lehčiva (piliny, buničina). Autor Michael Coghlan CC ) Nicméně časem cihlu částečně nahradil porobeton, ale i dřevotříska, či speciálně upravený plast. Už žádný hluk od sousedů nebo rámus z dětského pokoje! Betonové cihly lícové BCL.

Prohlédnout realizace. Vyberte si z více než 700 prodejních míst po celé České republice a na Slovensku. Do děrované cihly nemůžeme použít rozpěrné kotvy, protože by došlo k porušení tenkých voštin uvnitř cihly. Zatížení Není účelné pokaždé použít co nejnosnější kotvení, když na menší zatížení často stačí jednoduchá rozpěrka. Zděné cihly a pórobeton – cihly –přímé (plochá klenba -vyztužené pásovinou, klenuté) –kámen –přímé, klenuté 3. Porotherm, Keratherm apod. Jednovrstevné zděné cihly a pórobeton stěny 04. Abychom dosahovali stále vyšších tepelněizolačních schopností u masivního zdiva, existují jen dva způsoby – a to snižování objemové hmotnosti materiálu, jako je tomu u pórobetonu, nebo jeho vylehčováním četnými vzduchovými dutinami, jak je tomu u pálené cihly.

Současný stav zdicích prvků Již od osmdesátých let minulého století se na stavbách setkáváme s cihlami a bloky, které svými rozměry a provedením se zásadně odlišují od původních tradičních plných cihel. Tento materiál má obdobné vlastnosti jako keramické pálené cihly. Výhodou je snadná opracovatelnost, dobré tepelné a izolační vlastnosti. Jak se skladují cihly plněné minerální vlnou?

Minerální vlna je v celém objemu hydrofobizovaná, což způsobuje, že odpuzuje kapky vody. To však neznamená, že cihly plněné minerální vlnou nemusíme během skladování a zpracování chránit před povětrnostními vlivy. Stále oblíbenější jsou cihly nebo pórobetonové tvárnice s integrovaným izolačním materiálem. Polystyren, minerální vata nebo tuhá deska z fenolické izolační pěny je vsunutá do svislé dutiny tvárnice, takovéto bloky se stavějí na sebe, spojují se lepidlem, maltou nebo zdící pěnou.

Staré očištěné cihly jsem nakonec nikde nesehnal a proto alou do nejbližších stavebnin. Tam jsem s metrem v ruce poměřoval všechny dostupné cihly a počítal, které se mi vlastně vejdou na základ. Porobeton, obyčejné cihly, cementové bílé, šamotové … Vyhrála to lícová cihla Klinker. Rozměr zrovna tak akorát, vejde se na šířku i délku.