Press "Enter" to skip to content

Zdroje elektrické energie motorových vozidel

ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE MOTOROVÝCH VOZIDEL Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Dostupné z Metodického. Je potřeba toto hlásit? Každé hlášení je práce, kterou musí někdo udělat, někdo musí zkontrolovat soubor a zjistit, kde je problém.

Elektrická zařízení motorových vozidel jsou zčásti podobná jako u jiných dopravních prostředků. Zdrojem elektrické energie v motorových vozidlech je akumulátorová autobaterie, dobíjená pomocí generátoru (t. j. dynama nebo alternátoru ).

Zdroje elektrické energie motorových vozidel

UPS, bezpečností systémy. Konstrukce motorových vozidel Motorová vozidla se podle konstrukce dělí na jednostopá ( motocykly, jízdní kola s pomocným motorkem atd.) a dvoustopá ( osobní a nákladní automobily, autobusy, speciální vozidla atd.). Ventilace a rekuperace haly. Rekuperace a větrání Všeobecné informace. Typickým znakem elektrické. Zdroje závislé na chodu motoru Generátory – využitím el. Práce pojednává o mo ånostech rekuperace kinetické energie u motorových vozidel.

Zdroje elektrické energie motorových vozidel

Jsou-li světelné zdroje napájeny z akumulátorů elektrické energie (to je u motorových vozidel běžné), akumulátory se vybíjejí díky vysoké účinnosti světelných zdrojů mnohem pomaleji. Co se týče světelné účinnosti, např. Světelný zdroj na obr. Jsou probrány zdroje elektrické energie motorových vozidel pro elektrická zařízení motorových vozidel, dále zapalovací zařízení a způsoby zážehu i spouštění motoru. Technické informace o elektrickém zařízení motorových vozidel. Anotace: Elektrická palubní síť vozidel, normy ČSN a ISO. Základní metody návrhu a měření.

Alternátory používané v motorových vozidlech, traktorech a zemědělských strojích vyrábějí za chodu motoru elektrický proud. Zdroje elektrického proudu na vozidlech, zapalovací a spouštěcí systémy, signa. Plní zde funkci prvotního zdroje elektrické energie, která je potřebná pro elektrické spotřebiče vozidel a strojů a také pro nabíjení akumulátoru. Nahrazují dříve používaná dynama, která již svým výkonem, velkou hmotností a menší. Opěrnou a nosnou jednotku motorových vozidel tvoří podvozek a karoserie.

Vozidla jsou vybavena odpružením, tlumiči odpružení a aktivní stabilizací podvozku. Na podvozku jsou zavěšena kola s pneumatikami, speciální vozidla, vozidla pro pohyb. Tato bakalářská práce se zabývá hybridními pohony motorových vozidel. V menší míře se jedná o plynový pohon, hlavním tématem jsou elektrické pohony v různých typech automobilů, jako například Toyota, Hyundai, nebo Volkswagen.

Zdroje elektrické energie motorových vozidel

Zdroje světla používané ve vozidlech: -žárovka-halogenová žárovka – nechytat prsty na sklo! Akumulátory elektrické energie Doc. U konven čních pohon ů motorových vozidel jsou emise snižovány nap říklad použitím katalyzátor ů, recirkulací výfukových plyn ů nebo úpravou sm ěšovacího pom ěru. Holík Tomáš – Pevné části motoru – konstrukce, kontrola, závady a způsoby oprav, údržba. Přehled elektrických a elektronických zařízení motorových vozidel. Zapalovací systémy, osvětlení a. Výfukové plyny motorových vozidel jsou směsí chemických látek, jejíchž složení závisí na druhu paliva, typu a stavu motoru a případném užití zařízení na snížení emisí.

U elektrické trakce budou rozhodující emise z výroby elektrické energie tepelnými zdroji spalující pevné palivo. Zabývá se zhodnocením dostupných zdrojů energie pro pohon motorových vozidel, jejich porovnáním z různých hledisek a následně výběrem nejvhodnějšího zdroje energie pro pohon motorových vozidel jako alternativu k benzinu a naftě. Osvětlení motorových vozidel – zdroje světla, světla a světlomety, návěstní a signalizační zařízení – účel, konstrukce, funkce, údržba, poruchy a opravy, seřízení světlometů, výhody a nevýhody, moderní systémy bezpečnosti 13. Ten kdo prodává auto, by měl myslet i na kvalitní kupní smlouvu a odhlášení auta z evidence vozidel. Zrušit se musí i pojištění. Smlouva na prodej auta nebo motorky ke stažení. Brus Petr – Čtyřdobý vznětový motor – konstrukce, popis činnosti, p-V diagram.

Nejvhodnější jsou elektrické, protože je ve vozidle zdroj el. Jako spouštěč se používá ss motor se sériovým buzením, protože vyvíjí při malých otáčkách velký záběrný moment. Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie mikrokogenerací Kogenerace je společná výroba tepla a elektřiny. Jedná se o spalování paliv primárních či sekundárních ve spalovacím motoru.

SEKO Brno – výsledky vývoje měřicích a zkušebních zařízení Úvodní společné projekty firem SEKO Brno a CDV v oboru měření emisí motorových vozidel. Systémy bezpečnosti provozu vozidla. Vliv elektrických zařízení na okolí. Biopaliva jsou paliva vyrobená z biomasy, využívaná k vytápění, výrobě elektrické energie nebo pohonu motorových vozidel.

Biopaliva můžeme dle skupenství rozdělit na pevná, kapalná a plynná. Energie zemního plynu se hojně využívá k topení, vaření, výrobě elektrické energie nebo k pohonu motorových vozidel. Zemní plyn patří bezesporu mezi ekonomicky hospodárná, šetrná a moderní paliva 21.