Press "Enter" to skip to content

Zprostředkovatelská smlouva realitní kancelář

Zprostředkovatelská smlouva realitní kancelář je první právní dokument, který jako majitel nemovitosti budete podepisovat, pokud se obrátíte na realitní kancelář. Smlouva o zprostředkování prodeje nemovitosti bývá nejčastějším důvodem pro nespokojenost klienta s realitní kanceláří, proto tomuto tématu prosím. Realitní kancelář, resp. Pravidlo o odstoupení do 14 dnů platí tehdy,pokud si spotřebitel výslovně nesjednal návštěvu dodavatele za účelem objednávky.

Poradíme vám, jak najít seriózní realitní kancelář a rozeznat ji od podvodníků, jaké máte možnosti spolupráce, co ve zprostředkovatelské smlouvě nesmí chybět a čeho se vyvarovat. Zkrátka jaký postup prodeje je optimální.

Zprostředkovatelská smlouva realitní kancelář

Pro kupující máme informace o tom, jaká rizika s sebou nese rezervační smlouva. Naopak pokud realitní kancelář uzavírá smlouvu s fyzickou osobou, která v rámci svého podnikání poptává či nabízí nemovitosti za účelem svého podnikání, nejedná se o spotřebitelskou smlouvu. Pokud je smlouva uzavírána s právnickou osobou, o spotřebitelskou smlouvu se nejedná v žádném případě. Při uzavírání smluv se spotřebitelem jsou na podnikatele kladeny. Dalším trikem je lákání klienta na nesmyslně vysokou prodejní cenu, aniž by se zakládala na reálných faktech. Teprve podepsáním smlouvy o zprostředkování (těž zprostředkovatelská smlouva realitní kancelář, smlouva o obstarání příležitosti k uzavření smlouvy, rezervační smlouva, blokační smlouva, apod.) vzniká mezi Vámi a realitní kanceláří smluvní vztah.

Nejčastějším typem smlouvy je smlouva zprostředkovatelská podle § 744 a násl.

Zprostředkovatelská smlouva realitní kancelář

Prováděl jsem si vlastní překlady pomocí svých znalostí a slovníku, ale Vaše smlouva v angličtině mně pomohla především v porovnání, jako výborný doplněk pro porozumění a upřesnění formulací. V ČR je zájemcem častěji prodávající. Může jím být však i kupující, záleží na tom, kdo si služby realitní kanceláře objednal. Je důležité ji uzavřít, protože upravuje vztah mezi prodávajícím klientem a makléřem respektive realitní kanceláří. Na Třeboňskou realitní kancelář jsem se obrátila s požadavkem pronájmu bytu. Již při našem prvním jednání mě přesvědčili, že jsem svůj požadavek vložila do rukou profesionálů a vzbudili ve mě naprostou důvěru. Rezervační smlouva je první, co vám jako zájemci o konkrétní nemovitost realitní kancelář nabídne k podpisu.

Vyvarujte se chyb při jejím uzavírání. Jde o písemnou dohodu mezi realitní kanceláří a majitelem nemovitosti a účelem této smlouvy bývá jasné nastavení pravidel spolupráce. Omlouváme se, ale žádné příspěvky nebyly nalezeny. Kupní smlouva je klíčovým pilířem celého prodeje, ale nezapomínejte, že rozhodně není jediná, kterou budete podepisovat. Co požadovat od realitního makléře před podpisem smlouvy. Uzavřením výhradní smlouvy zmocňuje prodávající realitní kancelář k výhradnímu zastupování při prodeji jeho nemovitosti – prodávajícího jako vlastníka. Ve chvíli, kdy by zprostředkovatelská smlouva realitní kancelář obsahovala obstarání příležitosti, realitní kancelář by mohla mít na stanovenou provizi nárok.

Nekalým postupem realitních kanceláří je inkasování provize od kupujícího i prodávajícího. Smlouva pro realitní makléře zajišťující zaplacení kauce zájemcem o nemovitost. I přesto, že je úprava rezervační smlouvy dispozitivní úpravou a strany si mohou většinu věcí ujednat, dbejte na to, aby si Vámi zvolená ustanovení neod.

Zprostředkovatelská smlouva realitní kancelář

Zajištění podpisu smluvních dokumentů a jejich následný vklad do katastru nemovitostí. Výhradní zprostředkovatelská smlouva je standardem u renomovaných realitních kanceláří (s nevýhradními smlouvami pracují většinou začínající a nezkušení realitní makléři) a je zcela běžná v zahraničí. V České republice tento druh smlouvy stále ještě bojuje s důvěrou. Uzavřená zprostředkovatelská smlouva stanovuje jasně daná pravidla při prodeji nemovitosti realitní kanceláří.

Přesto se jí mnoho majitelů nabízené nemovitosti obává. Jejich strach, že podpisem ztrácí kontrolu nad prodejem, je zbytečný. Dobře formulovaný dokument chrání především prodejce. Každá realitní kancelář má však jiné smlouvy, a proto si před podpisem vše pečlivě prostudujte. V případě dotazů se obraťte na svého realitního makléře. Nemůže se tedy v žádném případě stát, že nemovitost bude nabízena různými realitními kancelářemi za různou cenu. Krásný apartmán Torrevieja centrum!

Poslední volné termíny! Nabídka apartmá k pronájmu: Apartmán na Španělském pobřeží. Exklusivní, výhradní zprostředkovatelská smlouva je standardem renomovaných realitních kanceláří a zákazníkovi zajišťuje nejvyšší úroveň péče o něj, o jeho nemovitost a jistě i zvyšuje jistotu úspěšné a kvalitní realizace dané věci. Ví, že pokud nemovitost prodá, dostane zaplaceno. A tomu odpovídá i její aktivita.

Exkluzivní smlouva je smlouva o výhradním zastoupení. Ani on sám nesmí nemovitost nabízet. Oproti tomu u neexkluzivní, tj. Férová zprostředkovatelská smlouva chrání vlastníka nemovitosti, poněvadž definuje základní parametry převodu nemovitosti.

Zakotvuje tak cenu, vymezuje maximální délku prodeje, stanovuje odměnu zprostředkovatele a současně opravňuje zp. Proč zprostředkovatelská smlouva? Vy nám dáváte právo nabízet vaší nemovitost, my se zavazujeme vyvíjet činnost směřující k získání kupce vaší. Pojďme si teď ukázat podstatné dokumenty, které provázejí realitní obchod.