Press "Enter" to skip to content

Domácí opravy Posts

Drobné opravy bytu dle nového občanského zákoníku

Součet nákladů za věcně a nákladově charakterizované drobné opravy bytu dle nového občanského zákoníku pak za kalendářní rok nesmí přesáhnout částku 100,- Kč na metr čtvereční podlahové plochy bytu a jeho příslušenství (§ 6 nového nařízení). Podíváme-li se tedy znovu na příklad bytu o podlahové ploše 40 m2, bez příslušenství, součet nákladů za drobné opravy za kalendářní roky. Nájemní smlouva podle nového občanského zákoníku Nový občanský zákoník mění některá ustanovení týkající se například ukončení nájmu nebo jeho zvyšování. Nepočítá také s tím, že nájemní byt natrvalo automaticky přejde například na příbuzné, byť s původním obyvatelem bytu žili. Zda se pak v konkrétním případě jedná o opravu drobnou či nikoli (resp. o běžnou údržbu bytu či nikoli) vymezuje § 5 a § 6 nařízení vlády č.

Drobné opravy bytu dle nového občanského zákoníku

Kdo je k čemu povinen dle nového občanského zákoníku? Nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy, které souvisejí s užíváním bytu.

Leave a Comment

Změna užívání stavby dokumentace

Změna užívání stavby dokumentace v užívání stavby § 126 (1) Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo. Změna užívání stavby dokumentace je, pokud se rozhodnete zřídit si provozovnu služeb (kadeřnictví, masáže, kosmetiky) v prostorech, které sloužily jako obchod nebo kanceláře. Nebo pokud se jedná o změnu kanceláře na obchod, bytu na kancelář, či změnu kanceláře na byt. Změnou užívání je i pokud se rozhodnete změnit sklad na kancelář, či část rodinného nebo bytového.

V prvém případě se navrhuje změna v užívání stavby bez změny stavby (bez stavebních zásahů do stávající stavby ), potom se provede řízení o povolení změny užívání stavby a vydá se rozhodnutí, ve kterém se povolí nové užívání stavby nebo její části.

Změna užívání stavby dokumentace

Změna v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, nebo změna doby trvání dočasné stavby, je přípustná jen na základě souhlasu nebo povolení.

Leave a Comment

Údržba parketových podlah

Tato,,údržba vytřením“ je sice poněkud náročnější oproti údržbě lakovaných parketových podlah. Podlaha však zůstává po tomto osvěžení také trvale pěkná. Důležité je, aby podlaha byla trvale nasycena voskovým olejem. Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze.

Nehodnoťte to negativně, nýbrž jako důkaz přirozenosti dřevěné podlahy.

Údržba parketových podlah

May Jak tedy má vypadat ten správný – výrobcem. Péče o dřevou podlahu už v dnešní době není strašákem. S moderními a kvalitními přípravky zůstane vaše podlaha ve skvělé kondici. Navíc mějte na paměti, že dřevu škodí náhlé teplotní výkyvy, zvýšená vlhkost a voda. Tuto údržbu zpravidla provádějí specializované úklidové firmy, nebo pověření zaměstnanci konkrétní společnosti nebo úřadu.

Pokud jste se rozhodli pro olejovanou.

Údržba parketových podlah

Je tu jaro, konečně, a s jarem přichází i údržba parketových podlah venkovních teras a zahradního nábytku, které po zimě potřebují určitou péči.

Leave a Comment

Ranking okien energooszczędnych

Okna, okna energooszczędne, okna pasywne. Energooszczędności okien PCV. Poznaj różnicę pomiędzy oknami energooszczędnymi a oknami pasywnymi. Ranking okien energooszczędnych W czasie gali ogłoszenia wyników konkursu Żurawski wyjaśnił, że jurorzy przeanalizowali wyroby 550 producentów, wybierając takie, które charakteryzują się energooszczędnymi parametrami.

Poszukując energooszczędnych okien powinniśmy pamiętać, że zarówno modele wykonane z aluminium, jak i drewna charakteryzują się zbliżonymi parametrami.

Ranking okien energooszczędnych

Tu znajdziecie Państwo wiele cennych wskazówek, które przy tematyce okien i drzwi energooszczędnych powinny być brane pod uwagę. Ceny okien energooszczędnych są nawet do dwóch razy wyższe niż okien standardowych. Wynika to z zastosowanych w nich rozwiązań technologicznych a także z wykorzystania większej ilości materiałów.

Leave a Comment

Převod rodinného domu na bytový dům

Stavbou pro bydlení se pro účely DPH rozumí stavba bytového domu, stavba rodinného domu, nebo stavba, která slouží k využití stavby bytového domu nebo stavby rodinného domu a je zřízena na pozemku, který tvoří funkční celek s touto stavbou bytového domu nebo rodinného domu. Na katalogovém listu najdete komplexní informace o projektu, které Vám usnadní orientaci při výběru projektu rodinného domu, jako např. Do podlahové plochy rodinného domu pro sociální bydlení se nezapočítává součet podlahových ploch prostor, které nejsou místností (balkóny, terasy, lodžie, půda) a součet podlahových ploch místností, které tvoří příslušenství rodinného domu (garáž, která je mimo dům ). Bytový dům je přitom dle stanoviska finanční správy definován jako stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena, přitom je rozhodující, zda je dům jako bytový dům zapsán v katastru nemovitostí.

Leave a Comment

Ohřev teplé vody plynem

Zatímco v minulosti byly jasným trendem plynové průtokové ohřívače, dnes je patrný příklon k plynovým kotlům se zásobníkem. Za každou dodanou kilowatthodinu elektrické energie dokáže čerpadlo získat z okolí trojnásobek tepla. Ohřev vody lze elegantně vyřešit i jinými způsoby. Byl tady nápad, zapomenout na průtokový ohřev a instalovat bojler s výměníkem a ohřívat vodu kotlem přes výměník pomocí topné vody.

Určitě by se díky hysterezi bojleru snížil počet startů kotle a teplé vody by byl pořád dostatek.

Ohřev teplé vody plynem

I když kotel asi bude výrobně počítat se spoustou startů na ohřev vody. Pomůcka pro výpočet doby ohřevu teplé vody v zásobníkovém ohřívači nebo pro stanovení potřebného příkonu zdroje tepla pro ohřev teplé vody. Přímotopný ohřev TUV plynem Při ohřevu vody plynem se používaly v minulosti převážně průtokové ohřívače (není zde, na rozdíl od elektřiny, problém dosáhnout potřebného příkonu).

Leave a Comment

Stavební a montážní práce dph

Opravou je přitom myšlena i stavební nebo montážní údržba. Snížená sazba se uplatní také při poskytnutí stavebních a montážních prací včetně konstrukcí, materiálů, strojů a zařízení, které se jako součást do uvedených staveb zabudují nebo zamontují. Jak správně stanovit, na koho se režim reverse charge vztahuje? Většinou jsou to situace, kdy plátce uskutečňuje stavební a montážní práce dph jinému. Jedinou významnější odlišností bylo, že tato daň nekončila nenávratně ve státní pokladně, ale že jí zpravidla odběratel nárokoval k odpočtu, takže pouze protekla účetní a daňovou.

Příklad na přenesení DPH ze stavebních a montážních prací.

Stavební a montážní práce dph

Slovensko – pokud je služba poskytnuta podnikateli se sídlem na Slovensku, není registrace k DPH nutná Německo – pokud má firma další subdodavatele, musí se zaregistrovat k DPH.

Leave a Comment

Okna trzyszybowe wady

Okna trzyszybowe wady i dwuszybowe najważniejsze wady i zalety. Okna PVC trzyszybowe, wykonane z 5-komorowego profila, cechuje podwyższona izolacja termiczna oraz akustyczna. Innowacyjny system trzech szyb o współczynniku cieplnym U=0,6 gwarantuje oszczędność energii do 50%. Pomysły dla: okna trzyszybowe wady.

Niezliczone pomysły na aranżacje wnętrz i design w świetnym stylu – w każdym produkcie i każdym detalu. Tylko dobre okna mogą spełnić wszystkie swoje zadania: chronić budynek przed uciekaniem.

Okna trzyszybowe wady

Obydwa rozwiązania mają swoje wady i. Nowoczesne rozwiązania technologiczne sprawiają, że współczynnik przenikania ciepła okien staje się bardzo niski. Okna PCV przeznaczone do domów pasywnych mogą być dość drogie, jednak w tym. Z tego działu możesz dowiedzieć się czym różnią się poszczególne typy i modele, jak wybrać odpowiednie okna i drzwi do Twojego domu i mieszkania, jak je prawidłowo osadzić, konserwować i co robić jeśli pojawią się jakieś problemy.

Leave a Comment

Jak vymalovat rovnou linku

Pokud občas potřebujete namalovat rovnou čáru, volně rukou se to dá velmi těžko. V tomto videu máme pro Vás jednoduchý tip, jak čáru namalujete perfektně rovnou. Ein Zimmer in 6:35min streichen. Airless Farbe spritzen.

Jak vymalovat rovnou linku správně použít krycí pásku při malování vydáno 16.

Jak vymalovat rovnou linku

Tipy a rady O tom, že malování není práce, po které by především mužské srdce prahlo, se asi přít nebudeme. Jak vymalovat rovnou linku byt barvami, které jsou IN? Stanislav Kralovanský, MALÍŘI NATĚRAČI CZ S teplými slunečnými dny přichází nejlepší čas na vymalování bytu. Přemýšlíte o vymalování Vašeho bytu, domu či jen pokoje s barvami Jupol? Podrobný popis postupu s radami, jak nejlépe postupovat při malování.

Chtěl bych se poradit jak udělat od stropu pásek cca 5-10cm vysoký?

Jak vymalovat rovnou linku

Jak se správně vytvoří linkapři malování bytu?

Leave a Comment

Odstraneni vlhkosti z domu

Odstranění zemní vzlínající vlhkosti. Do budovy, přímým kontaktem se zemí, vniká přirozeným fyzikálním jevem vzlínavá vlhkost. Z vonkajšieho plášťa odstraneni vlhkosti z domu odstránime súčasné zateplenie (polystyrén), aby sme sa dostali k obvodovým múrom. Najskôr bude treba opraviť všetky “diery” vo fasáde (murive), ktoré zostali po kotvení polystyrénu. Důsledky zvýšené vlhkosti ve stěnách nezasahují jen zdraví obyvatel odstraneni vlhkosti z domu, ale také samozřejmě stavební konstrukce.

Zvýšený obsah zemních solí ve zdivu, který je způsoben vzlínáním vody od základů odstraneni vlhkosti z domu či z boku, z míst s vysokým obsahem koncentrovaného solného roztoku, nejenže způsobuje destrukci původních horizontálních izolací, ale i samotného zdiva.

Odstraneni vlhkosti z domu

O odstranění vlhkosti je potřeba mluvit zejména po vodovodních haváriích a povodních.

Leave a Comment