Press "Enter" to skip to content

Bednění základové desky

Před betonováním desky bylo třeba uložit po celé ploše kari sítě, podepřít je a svázat k sobě. Následovala stavba šalovacích prken a jejich zapření proti tlaku budoucího betonu. Po zimě jsme se pustili do přípravy základové desky na stavbu obvodových stěn. Jako první bylo nutné odstranit bednění, které bylo.

This feature is not available right now.

Bednění základové desky

Please try again later. Ztracené bednění jsou duté betonové tvárnice – stavební systém, který díky zámkům usnadňuje práci a vyzdívání obvodu základové desky je s ním. Bednění základové desky je třeba zhotovit při betonování základů, základové desky, stropu, schodiště, zídky, kanalizace, pozedního ztužujícího věnce atd. Vylití základové desky jsme provedli 24.

Celkem na základové pásy, ztracené bednění a základovou desku padlo 39m 3 betonu. Bednění základové desky desky rovnou z XPS beru jako přínos, sám o něm velmi uvažuji, je to cca 2v1 (až na nutnost opatrnosti při natavování lepenky po obvodu domu). Následně jsme 3 šestimetrové roxory usadili rovnoměrně napříč půdorysu základu a ukotvili je do takové výšky, aby podle nich šlo stavovat beton do požadované výšky základové desky – tuhle fintu mi poradil řidič mixu při zalévání ztraceného bednění a perfektně se osvědčila.

Bednění základové desky

Poté jsme za pomoci laseru zjistili, že jedna deska nám nikde stačit nebude, takže jsme na každé bednění museli přidat ještě jednu až dvě desky. Stavba základové desky svépomocí bývá pro laiky zátěžový úkol číslo jedna. Je třeba se dobře připravit a neudělat chybu, která by vás mohla stát mnoho investovaných peněz a času. V tomto článku jsem si pro Vás připravil postup, jak začít s výstavbou rodinného domu – a to se základy. Konkrétně mi kniha pomohla ujistit se o způsobu výstavby základové desky.

Do doby, než jsem si knihu přečetl, jsem váhal. Protože zatím začínáme, tak mi knížka pomáhá učit se přemýšlet dopředu, předvídat a poučit se z cesty už vyšlapané. Doporučuji přečíst všem svépomocným stavebníkům. Základové konstrukce realizujeme na klíč po celé České republice. Kromě základových desek Elegohouse jsme schopni postavit i jiné typy základů – klasické základy na pasech a hutněném štěrku, plošné zakládání – železobetonová základová deska, železobetonové desky na XPS nebo pěnoskle a sendvičové základové desky s integrovanou hydroizolací. Důvodem je skutečnost, že naše základové pasy jsou navrženy jako betonový monolit až pod desku, nikoliv s využitím ztraceného bednění.

Tím, že bagrování bylo velmi obtížné a lžíce bagru si i přes všechnu sílu nedokázala podmanit terén, máme spáry strašně široké, takže do nich padlo zbytečně více betonu. Na základových pasech založíme řadu dutých tvárnic, které budou tvořit výšku a hranici základové desky (ztracené bednění ). Tvárnice vylijeme betonem. Je možno také použít dřevěné bednění. Pro běžné rodinné domy nejčastěji budujeme základové pásy a finančně mnohem náročnějšímu řešení plovoucí základové desky se vyhneme.

Bednění základové desky

Má-li však náš pozemek málo únosné podloží, bude řešení nejčastěji opačné a musíme tedy počítat s vyšší investicí – zhutnělý jíl, suť, kamenivo a štěrk jsou zde betonem nahrazené v celé tloušťce vrstvy desky. Cena základové desky. Chystáte se na stavbu základové desky rodinného domu či garáže, ale nevíte, jak to probíhá? Základovou desku lze připravit několika různými postupy.

Na vybetonované základové pasy se připravuje bednění pro vylití desky. XPS) odolným vůči vlhkosti a vodě. Zapomenout nelze ani na ztracené bednění. Podívejte se na krátkou foto-prezentaci a udělejte si představu o tom, jak se staví základová deska.

Betonování základové desky Po rozvezení a zhutnění štěrku kolegové Z masivu udělali bednění na základovou desku. Tloušťka základové desky. Otázka je, jakým způsobem bez bednění uděláte boky desky. Dá se to například udělat tak, že se do základové spáry vloží stojatě polystyren, který vytvoří bednění. Ve finále je to nejlepší způsob, protože zajistí spojité zateplení základu a to pod terén. Dodatečně se základ zatepluje blbě. Jsou i firmy, které vyrábějí polystyrenové bednění. Kromě dokonalého zateplení je výhodou snadné provedení, díky samonosné konstrukci základové desky není potřeba provádět plošné hutnění podloží, navážet a hutnit podpůrné podsypy.

Systém je vhodný i pro nerovné a svažité terény. Pro stanovení konečné ceny základové desky existuje řada aspektů, které se na první pohled mohou zdát jako zanedbatelné, ovšem opak je pravdou.