Press "Enter" to skip to content

Dotace na stavbu domu

Nízkou energetickou náročnost ovlivňuje orientace domu vůči světovým stranám, plocha oken na osluněné na severní straně, celková kompaktnost objektu, provedení stavebních detailů, atd. Získejte na stavbu svého domu nebo bydlení dotaci až 550. Kč v rámci programu NOVÁ Zelená úsporám. Vše za vás zajistíme.

Podpora nízkoenergetických domů. Maximální výše dotace může být 15 % celkových výdajů na stavbu a 30 % řádně doložených způsobilých výdajů.

Dotace na stavbu domu

Způsobilé výdaje jsou všechny výdaje související s výstavbou bytové části budovy, včetně technických systémů. Na samotnou výstavbu domu je počet možných dotací velmi omezen. V současné době je v rámci projektu Zelená úsporám možno čerpat dotaci. Obraťte se na nás s žádostí o dotaci na zateplení nebo výstavbu nového rodinného domu a nepropásněte šanci ušetřit díky tomu třeba na pořádnou. Získat ji lze nejen na samotnou. Z tohoto programu je podporována výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností.

Dotace na stavbu domu. Tento způsob bydlení má za cíl poskytnou seniorům soběstačnost a nezávislost a má podpořit principy sousedské výpomoci.

Dotace na stavbu domu

Jako vlastník RD můžete žádat o dotace přes program Zelená úsporám, z kterého lze získat prostředky na energetické úspory – zateplení domu, případně výměna oken a dveří, vytápění. Pokud bude dům postaven v Moravskoslezském či Ústeckém kraji nebo když použijete materiály se speciální certifikací, podpora může být ještě vyšší. Kroměřížská radnice může získat dotaci z evropských fondů ve výši téměř 51 milionů korun na stavbu parkovacího domu v Havlíčkově ulici. Rada města schválila, že město dotaci přijme.

Nyní musíme připravit veškerá potřebná povolení, abychom splnili podmínky dotace. Pokud vše půjde dobře, rádi bychom do konce letošního roku vybrali zhotovitele a v. Zpracujeme odborný posudek, podáme žádost, nabídneme nádrž i příslušenství, postaráme se o vyplacení dotace na stavbu domu váš účet. Kč je pro nízkoenergetické rodinné domy. Na novostavbu jednoho rodinného domu se dá od státu získat 220 tisíc korun a na každý byt v novém bytovém domě je dotace ve výši 140 tisíc korun. Podrobnosti se dají najít v Příručce pro žadatele o podporu.

To není povinná k dani, ale je přísně kontrolován. Peníze není možné dostat své ruce na, je. Při nákupu hotových projektů na stavbu ekonomického domu dávejte pozor na podvodníky, kteří nemají potřebné znalosti a prodávají plány nedokonalé a technicky nezpůsobilé. Nakupujte raději u kvalifikovaných a dostatečně renomovaných firem.

Nově totiž bud možné získat dotaci na zateplení svépomocí, stavbu domu v nízkoenergetickém standardu nebo na výměnu starých kamen. Nová zelená úsporám nově žádat o dotaci i na rekonstrukce stávajících objektů svépomocí, venkovní stínící techniku, dále. Jednodušší by také mělo být samotné vyřízení dotace. Je možné získat dotaci na stavbu?

Dotace na stavbu domu

Stavebník, který podporovanou stavbu řádně dokončí, a to jak fyzická osoba podnikající i nepodnikající, tak právnická osoba. Nová videa, fotografie, vstupenky zdarma na výstavy a veletrhy a nejrůznější stavební tipy získate vždy dříve než ostatní. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu pro podávání žádostí o dotace na podporu bydlení pro výstavbu komunitních domů seniorů. Mám zájem o dotaci Naši odměnu platíte až po schválení dotace.

Na stavbu výtahu musí mít vydané pravomocné stavební povolení a musí disponovat finančními prostředky na dofinancování 50 % nákladů stavby výtahu,“ sdělila Novinkám tisková mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj ČR Veronika Vároši. Stát na stavbu nízkoenergetického domu v takovém případě přispěje 150 tisíc korun. Pokud majitelé novostavbu doplní o další systémy využívající obnovitelné zdroje, například fotovoltaické panely, mohou získat 450 tisíc korun. Dům je nutné na pozemek osadit, vyprojektovat přípojky a případně upravit stavbu vzhledem ke sklonu pozemku. Vybrat si vhodný katalogový dům není jednoduché a není vůbec od věci, vyžádat si na pomoc naše odborníky. Předejdete tak nepříjemnostem a omylům při osazování domu na pozemek.

Mezi další významné novinky patří dotace na stavbu domu v nízkoenergetickém standardu nebo na výměnu starých kamen bez nutnosti zateplení. Nově podpoříme i pořízení venkovní stínicí techniky, tedy předokenních žaluzií, rolet či slunolamů. Snížení energetické náročnosti domu o – dotace ve výši celkových nákladů. V této oblasti je podporována nejen výstavba nových rodinných domů, ale i změny u již dokončených budov, které před zahájením projektu ještě nesplňovaly definici rodinného domu. Přemýšlíte, na kolik přijde celkové zateplení vašeho rodinného domu? Jak velkou část nákladů pokryje dotace z programu Zelená úsporám?

Z dotace lze pokrýt až 15 procent výdajů na výstavbu jednoho projektu. Dodatečnou podporu mohou stavebníci čerpat například i na zpracování odborného posudku, zajištění dozorové činnosti a měření průvzdušnosti obálky budovy. Výkresy domu (ideálně v DWG, možno v PDF…) hlavně situaci, řezy domu atd. WC pro napojení na DV.