Press "Enter" to skip to content

Jaký materiál pod základovou desku

Kvalitní podsyp pod základovou desku je důležitou částí každé stavby. Nepodceňujte tuto skutečnost a obraťte se na nás. V pískovně Dolany vám nabídneme vhodný materiál pod základovou desku, kterým je podorničí. Ahoj všichni, brzo budeme zavážet a hutnit hlínu pod desku takže bych si rád ujasnil zda se na hlínu před zalitím desky dává ještě vrstva štěrku nebo ne. Kolik máte m2 desku?

Jeho zhutněním připravíme základovou půdu na zatížení konstrukcí domu.

Jaký materiál pod základovou desku

POZOR: Při špatné návaznosti jednotlivých kroků přípravy a betonáže vzniká časová prodleva, kdy hrozí, že se do výkopu začnou sunout stěny, což má za následek špatné navázání nebo nenavázání jednotlivých částí pasu. Chci se zeptat, jestli je možné použít tento materiál místo strusky či drceného lomového kamene pod základovou desku? Je to výkopek z pásů, který mi zbyl. O tom, jaký materiál pod základovou desku způsob založení pro vaši dřevostavbu zvolit rozhoduje projektová dokumentace. Ať již dokumentaci předáte realizační firmě, která vám desku postaví, nebo chcete v této části stavby přiložit ruku k dílu, je nutné dodržet parametry desky stanovené projektem. Vidím, že vy jste používal hlínu a následně šotolinu. Přemýšlím, že bych se toho zbavilt tím, že bych to dal pod desku.

Nechci však ušetřit pár korun za cenu, že si podělám základovou desku.

Jaký materiál pod základovou desku

Jaký materiál pod základovou desku na to máte názor? Stavební firma použila při zásypu (150 mm) pod základovou desku kačírek 8-16 mm. Stavební dozor odmítl tento materiál jako nevhodný z důvodu, že ho nelze zhutnit. Předpokládám, že základovou desku dělat nebude, ale máte na mysli podkladní beton, pod ten se vyloženě stavební suť nedává.

Pokud z ní vyseparujete nedrolivý beton, kámen, obkladačky, dlaždice, tak tento separát použít lze. Nejvhodnější je makadam, ale cenově (alespoň v mém okolí) je to nejdražší materiál. Cenově přijatelné řešení je betonový recyklát. Ve druhém případě bude třeba založit betonovou základovou desku, jindy si ale vystačíme s patkami nebo dokonce jen se zatravňovacími dlaždicemi. Ovšem nejprve nás čeká založení řady ze skořepinových (dutých) tvárnic, které se vylijí betonem stejné kvality jako byl použit pro vylití základových spár. Tyto tvárnice pokládáme na pasy po obvodu domu a pod nosné zdi. Odborně se takový postup. Z těchto důvodů je mnohem výhodnější zateplit již samotnou základovou či roznášecí desku přidáním izolující vrstvy pod ni.

Dům se tak nezvedne výš nad povrch terénu, prostě se pro silnější podzákladovou vrstvu vybagruje hlubší výkop. Výhodou je také to, že tepelná izolace je na ochlazované straně desky, takže samotná deska nepromrzá. Před tím ale na pasech po obvodu domu a pod nosnými zdmi založíme řadu ze skořepinových tvárnic, které vylijeme betonem stejné kvality, jaký byl použit pro základové spáry. Vznikne tak přesný obvod domu, který ještě můžeme obednit klasickým dřevěným šalunkem.

Dle informací, které se k nám sbíhají lze základovou desku pořídit již od cca 70 tisíc – když máte známé, někde materiál, případně techniku.

Jaký materiál pod základovou desku

Nemusím snad ani zdůrazňovat, jak špatně by se Vám rozbíjel beton vyztužený kari sítěmi a ještě být opatrní, abyste nepoškodili také potrubí pod základovou deskou. Beton je ideální stavební materiál. Při hlubším podkladu opět hutněte po vrstvách. Jak připravit základovou desku?

Ať už se jedná o malou zahradní chatku, domek na nářadí, víkendovou. Jako alternativu pod hydroizolaci (ve styku se zeminou) bych použil pěnosklo, které má lepší tepelně technické vlastnosti, není nasákavé a má vyhovující mechanické vlastnosti. Zde se nabízí založení domu na železobetonovou základovou desku. Pokud tvoříme základovou desku, pak tu musíme vyztužit armaturou, kterou musí navrhnout projektant, protože na tom lze hodně zkazit.

Oproti základové desce jsou tu základové pasy do kterých se výztuž nedává a to proto, že to je zbytečné a neekonomické. Rozdíl je v přenášení zatížení stavbou do okolní zeminy. Naše základové pasy máme tedy až pod základovou desku. Základové pasy jsou monolit, který přenáší.

K pronájmu bednění jsme si museli zakoupit nějaký jednorázový materiál – šrouby, hadice, přípravek PERI Cle. Postačí základové pasy, které zatížíme nosným zdivem, nebo musíme vybudovat plovoucí základovou desku, kterou lze nosným zdivem zatížit kdekoli? Pokud budujeme základové pasy, je vybetonovaná plocha mezi nimi jen nenosnou podlahou přízemních obytných místností a technického zázemí, případně garáže.