Press "Enter" to skip to content

Klášterní klenba

Podobně jako oblouk využívá toho, že váha klenby se přenáší na její podpory, a to ve svislém i vodorovném směru. Valené klenby se mohou křížit, čímž vzniká buďto křížová klenba nad čtyřmi oblouky, anebo klášterní klenba nad čtyřmi stěnami s přímkovou patou. V podlouhlých prostorách, pokud kápě od užších stran nedosahují až k sobě, vzniká tak necková klenba. This file contains additional information such as Exif metadata which may have been added by the digital camera, scanner, or software program used to create or.

INTERSECTION SHELL – SQUARE IN PLAN SHALLOW INTERSECTION This structure is a dome formed by using triangular pieces of a cylindrical shell arranged in the form of a. INTERSECTION – POLYGONAL PLAN, SHALLOW INTERSECTION This form is suitable for a dome of large span which must be nearly circular in plan.

Klášterní klenba

If more than six sides are. Pro zastropení všech půdorysů, je. Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich. Klenby se používaly ve všech slohových architektonických obdobích, jsou.

Vyklenování kleneb klášt. Klenba klášterní označuje se v půdorysu sklopenými čelnými oblouky.

Klášterní klenba

Ložné spáry jsou souběžné s patkami, styčné jsou kolmé na ně. Poněvadž přilehlé cípy klenby tvoří duté žebro, převazují se cihly v žebru střídavě, jak v tomtéž obrazu pod a nebo b jest naznačeno. U pravidelných půdorysů půlí. Po celém obvodu půdorysu musí mít klenba opěry (zeď, pásy, nosníky). Klášterní klenba se skládá z částí kleneb valených. Czech-English dictionary. Cookies help us deliver our services.

By using our services, you agree to our use of cookies. Klenba je oblouková konstrukce zpravidla složená z kusových dílců. Počátky zrodu gotické klenby lze najít na Blízkém Východě. Klenba přenáší veškeré zatížení do podpory ve svislém i vodorovném směru. Klenby dle tvaru a konstrukce valená, klášterní. Vznikají průnikem dvou valených kleneb. Tam, kde se obě klenby protínají, vznikají tupá žebra, která se ve vrcholu stýkají v jednom bodě. Mají podpory po celém obvodu.

Průnikem dvou nebo více valených kleneb vznikají klenby klášterní, případně klenba křížová.

Klášterní klenba

Trstěnice Autor: Martin. Nad obdélným půdorysem byly prováděny klenby neckové či zrcadlové. Kruhový (čí mnohostranný) půdorys býval sklenut sférickou klenbou – kupolí (bání). Prováděla se nad podlouhlými místnostmi jako valená klenba uzavřená v čelech částí téže klenby. Velmi důležitý je styk podélných a příčných vrstev v řádně vyvázaných ž. Klene se nad prostorami podlouhlých půdorysů (př. chodby). Trojice kopulí barokního kostela sv. Michala je jednou z výrazných dominant města. Tento barokní chrám vznikl přestavbou původního gotického kostela, vysvěce.

Jsou to klenby, které se opírají o zdivo po celém obvodu, (např. klenba valená, klášterní, necková a tabulová) a klenby, které se opírají pouze v rozích zdiva, (např. klenba křížová, báňová, česká nebo česká placka). Start studying Romanesque style. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Objevuje se v renesanci. Leží v malebném prostředí asi 20 km. Křížová klenba – geometrické schéma, popis jednotlivých částí klenby, podpory.

Příklady ve stavitelství Příklady ve stavitelství Uzavřená klášterní klenba, neckovitá klenba, zrcadlová klenba. KLÁŠTERNÍ klenba ČESKÁ klenba (česká placka) NECKOVITÁ klenba ZRCADLOVÁ klenba ZAVĚŠENÁ klenba dřevěná STROPY PLOCHÉ – dřevěné nosné trámy s kazetovými výplněmi. Aedikula – orámování otvoru (dveří, výklenku) tvořené sloupy, pol. Presbytář má valenou klenbu s výsečemi, strop v lodi je barokní, sakristie je sklenuta křížově, kaple je plochostropá, v podvěží je klášterní klenba se štukovou výzdobou. Vnitřní vybavení pochází převážně z 18.

Na hlavním oltáři je obraz sv. Boční oltáře jsou zasvěceny sv. Janu Nepomuckého a Svaté rodině. V rumišti presbytáře dal tehdejší patron kláštera Vilém z Rožmberka dokonce kopat zem a pálit z ní sanytr. Valená křížová nebo klášterní klenba: Kuželová křížová klenba: ValenaKrizovaNeboKlasterni.

B) Konoidální křížová klenba: Anuloidální křížová klenba: KonoidalniKlenba.