Press "Enter" to skip to content

Montáž betonářské výztuže

Naše společnost se zabývá opracováním betonářské výztuže (ve střihu a ohybu) a svařovaných KARI sítí dle Vámi předané projektové dokumentace a následnou montáž na stavbě kvalifikovanými pracovníky v rámci celé České republiky. Montáž betonářské výztuže Námi vyrobenou výztuž jsme schopni uložit našimi kvalifikovanými železáři firem Armolaš Group s. Protože se betonářské výztuže vyrábějí v omezených délkách, většinou do 12 m, a v rozměrných konstrukcích (např. mostech, opěrných zdech, apod.) jsou nutné delší výztuže, potom se kratší výztuže vzájemně spojují tzv. Veškeré betonářské výztuže dokážeme naohýbat a upravit jejich délku dle přesného zadání. Veškerá používaná betonářská ocel prochází kontrolou kvality a na výstupu je kontrolován taktéž každý kus betonářské výztuže tak, aby byly dodrženy kvalitativní podmínky a příslušné normy.

Na projektech většího rozsahu zajistíme odbornou montáž betonářské výztuže dle patných norem v požadované kvalitě.

Montáž betonářské výztuže

Výroba a ukládání betonářských výztuží. Kromě dodávek betonářské oceli a kari sítí Vám nabízíme další produkty, které jsou nezbytnou součástí prakticky všech monolitických konstrukcí. Jedná se zejména o distanční prvky zajišťující předepsané krytí výztuže, prvky pro napojení výztuží v pracovních sparách, prvky pro oddělení tepelných mostů (isokorby) apod. Dále pak i ostatní hutní. Toto video znázorňuje montáž prutů ocelové betonářské výztuže, včetně použití speciální plovoucí zarážky, která je nezbytná pro úspěšnou instalaci bez vzduchových kapes.

Odpovídáme za legálnost všech našich subdodavatelů. Doprava Zajišťujeme dopravu v rámci ČR.

Montáž betonářské výztuže

Poskytujeme montáž betonářske ocele za výhodné ceny. Za naši práci ručíme. Další významnou činností firmy je výroba a montáž betonářské výztuže dle požadavků zákazníka. Jako příklady uvádíme některé stavby kam.

Dodávka a montáž betonářských výztuží Dodávka doplňkových prvků Prvky pro napojení výztuží pomocí zpětných ohybů Dodávka prvků pro přerušen. V oboru betonářské výztuže Vám nabízíme: prodej rovných prutů v délkách 6m,12m a na obj. Zabýváme se výrobou a montáží betonářské výztuže a svařovaných KARI sítí už řadu let. Kromě armování výztuže zajistíme i dodání vázacího drátu a distančních prvků. Naše společnost zabezpečuje prodej stříhané a ohýbané betonářské výztuže a montáž betonářské výztuže, dle projektové dokumentace v rámci ČR a SR. Na všechny výrobky dodáváme atesty materiálů a prohlášení o shodě.

Vázání betonářské oceli, tesařské práce a betonářské práce S cílem přinášet zákazníkům kompletní služby RAVEN a. Už 12 let se zabýváme zpracováním a montáží betonářské oceli. Vyrobili jsme 190 tun výztuže pro stavbu Domova důchodců v Plzni. Zajišťovali jsme montáž 700 tun betonářské oceli pro stavbu plavení komory Hněvkovice. Právě se provádí montáž betonářské výztuže, instalace chrániček pro instalace a osazení vnitřních systémových odbedňovacích desek do výškové úrovně 1,75m.

REFERENCE – VÝROBA A MONTÁŽ VÝZTUŽE PREFA ŽATEC s. Bytoví dům Kladno v ulici Arménská.

Montáž betonářské výztuže

Hlavním výrobním programem firmy je výroba výztuže. Stříháme a ohýbáme výztuž od průměru 6 až po průměr 32. Společnost nabízí svým zákazníkům zpracování betonářské výztuže a montáž dle předané projektové dokumentace po celé České Republice. Prodej betonářské oceli a sítí. Cílem společnosti je být dobrým a spolehlivým partnerem pro malé i velké zákazníky. Dnes se budeme věnovat třeba vázání sítě v posledním úseku základové desky.

Spolupracujeme s ohýbárnami výztuže z různých částí republiky, proto jsme schopni zajistit kopletní dodávku a ukládku betonářské výztuže v rámci celé ČR. Montáž a ukládka betonářské výztuže a kari sítí dle PD a dle platných norem. Ukládka včetně vázacího drátu, distančních podložek a železa. Dle předložené projektové dokumentace jsme schopni vyrobit a svařit betonářské výztuže a armatury v Ústí nad Labem i vzdáleném okolí. Díky robotizovanému pracovišti jsme schopni pokrýt i větší výrobní kapacity. Působíme v oblasti stavebnictví.

Zaměřujeme se na železářské práce, ukládku, montáže betonářské oceli ( výztuže ) včetně drátů a distančních prvků. Zeptejte se na nabídku KONSTAV. Realizace probíhá od přípravy a bednění přes dodávku a montáž betonářské oceli až po zalití betonem. Nabízíme dělení, ohýbání a montáž stavební oceli dle projektů a výkresů. Provádíme i kompletní monolitické konstrukce.

Výjimkou nejsou ani práce související s ukládkou betonářské oceli např. A v neposlední řadě dokážeme také s naší partnerskou společností Armogroup s.