Press "Enter" to skip to content

Montáž odpadního potrubí

Centrální vysavače HUSKY a DUOVAC s doživotní zárukou. Spojování kanalizačního potrubí svépomocí. Kanalizační potrubí je určeno pro ležaté gravitační vedení odpadních a dešťových vod uložené v zemi. Díky vyšší pružnosti, vysoké tepelné a chemické odolnosti mohou být využívány pro výstavbu beztlakých průmyslových sítí. HT System PLUS je systém plastového odpadního potrubí uvnitř budov.

Je vhodný pro připojovací, odpadní, větrací a dešťové potrubí v budovách.

Montáž odpadního potrubí

HT plus je vyroben z vylepšené receptury polypropylenu s přídavkem minerálních plniv s posílenými protihlukovými vlastnostmi (26 dB). Nesprávná montáž potrubí Často se stává že potrubí je neodborně položené, napojené. Odpadní potrubí se musí instalovat svisle a bez jakýchkoliv změn světlosti potrubí v jednotlivých podlažích. Nad posledními nejvýše položenými odtoky se osadí větrací trouby a vyvedou se nad střešní rovinu. Upnou se ke krovu nebo jiné nosné konstrukci a opatří se ventilačními hlavicemi.

Ventilační hlavice umožňují odvětrání odpadního systému. Přivzdušňovací hlavice umožňují přisávání vzduchu do systému a zároveň se zavírají v nepřítomnosti podtlaku (nedochází k šíření zápachu ven z odpadního systému). Jedinou účinnou pomocí je přisávání vzduchu v nejvyšším místě odpadního systému.

Montáž odpadního potrubí

Kvůli odstranění zápachu bývá sací potrubí vyvedeno nad střechu, což je ovšem vykoupeno značnou investicí, možným zatékáním a úniky tepla. Velkou výhodou je i snadná a rychlá montáž. Rekonstrukce vodovodních rozvodů, vodovodní přípojky, montáž odpadního potrubí, vodoinstalační opravy, vodoinstalatérské služby, montáž vodovodních baterií, rozvody vody. Nebo odpadní potrubí vyčistit tekutými nebo sypkými čističi odpadního potrubí. Pak můžete připojit drtič odpadu na odpadní potrubí. Varianty spínání: Varianta A Světelný vypínač Kabel vedoucí z drtiče je zakončen standardní konco. Polypropylen je daleko pružnější než PVC, nestává se při teplotách okolo bodu mrazu křehčím, jak to má ve zvyku PVC ( montáž PP je možná i za mrazu), a naopak snese trvale teplotu i 100 °C. Práce provádíme dvěma způsoby.

Vysokotlakým vodním které je vhodné pro místa kde má kam voda odtéci i mimo svou obvyklou trasu do doby, než se uvolní kanalizace úplně. Potrubí se smějí převést do společného potrubí teprve vně budov (pokud možno blízko připojovacího kanálu na hranici pozemku). Výjimka se stane platnou, pokud se jedná o hraniční zástavbu, pak je přípustné i svedení potrubí dešťové a splaškové vody dohromady uvnitř budovy. Převážně se zaměřujeme na opravy stoupaček, výměnu vodovodního potrubí v panelových domech, lokální opravy vodovodního a kanalizačního potrubí v rodinných domech, rekonstrukce odpadů, svislé a ležaté kanalizace. Výměny trubek a rekonstrukce starých rozvodů i většího rozsahu! Obnovujeme průtočnost v případě, zanešení nebo ucpání kanalizačního nebo odpadního potrubí. Revize jímek a nádrží s protokolem o propustnosti.

Stavební dozor kanalizace NON-STOP. Při návrhu odpadního potrubí je někdy nevyhnutelné zalomit svislé potrubí v důsledku dispozice jednotlivých podlaží, což má velký vliv na tlakové.

Montáž odpadního potrubí

Pro přesné určení instalování odpadního potrubí, montáž závěsného geberitu a odvětrání toalety v celém domě, budete potřebovat z projektové. Montáž odpadního potrubí domovních ČOV. Neobsahuje dodávku trubek ani tvarovek. Výběr trubek: Pro rozvod odpadního potrubí vždy používejte šedé HT-trubky. Jsou vysoce tepelně odolné (do 100 °C). Označte si potřebnou délku trubky od sifonu umyvadla či vany a trubku kolmo uřízněte pilkou s jemnými zuby (pilkou na kov).

Vždy se připojovací potrubí připojuje k zařizovacímu předmětu přes zápachovou uzávěrku – sifon. Izolace potrubí Izolace rozvodů tepla a teplé vody menších průměrů lze provádět izolačními pouzdry s polepem hliníkovou fólií. Pouzdro s polepem je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou pro dokonalé uzavření pouzdra. Systém dBlue umožňuje snížení hluku odpadního potrubí až na 16 dB.

Hlavním cílem při vývoji odpadního systému dBlue bylo vytvořit jednotný systém trubek, tvarovek a upevnění, který zajišťoval vysoké snížení hluku uvnitř potrubí a příznivý poměr ekonomických nákladů a nejlepších akustických výsledků ve své třídě. Plynotěsnost se provádí vzduchem po dočasném utěsnění odpadního, připojovacího a větracího potrubí, potrubí musí být během zkoušení nezakryté s dostupnými spoji. Natlakování odpadního potrubí se provádí přes napouštěcí armaturu zkušebního víka čisticí tvarovky, které je opatřeno tlakoměrem, na hodnotu zkušebního přetlaku 400 Pa. Z nejfrekventovanějších místností, tedy z WC, z koupelny (sprcha, va­na, umyvadlo, ale i pračka, případně sušička, nejsou-li napojeny jinak) a z kuchyně (dřez, myčka nádobí) vede připojovací potrubí do sběrného potrubí mokrého prostoru.

Nasu ňte odpadní koleno 90° s t ěsn ěním na odpad WC mísy. Délku odpadního kolene nasunutého do odpadního potrubí upravte se říznutím.