Press "Enter" to skip to content

Odvetvie sk nace

Používanie tejto klasifikácie, resp. NACE je skratka pre klasifikáciu ekonomických činností vydávanú Európskou komisiou. Skratka NACE pochádza z francúzštiny (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne), používa sa zvyčajne skratka NACE. V databáze OKEČ je viac ako 800 záznamov.

Pre rýchlejšie hľadanie na stránke prosím použite. Príloha k vyhláške č.

Odvetvie sk nace

NACE -4 sa odvetvie sk nace považuje za odvetvie vystavené riziku úniku uhlíka, ak „ukazovateľ úniku uhlíka“ presahuje limitnú hodnotu 0,2 stanovenú v článku 10b ods. Informačno-propagačná publikácia, ktorá charakterizuje mladú generáciu Slovenska v rámci Európskej únie. Profil spoločnosti Tatravagónka, a. Poprad, základné údaje a hospodárske výsledky za posledné tri roky. Komisii predložená 15.

Slovenská komora súkromnej bezpe čnosti – SKSB Pre správu Eurofound je odvetvie SBS definované podľa NACE Rev. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.

Odvetvie sk nace

Súkromné bezpe čnostné služby. Skip to page navigation. Zamestnávateľ Vážený zamestnávateľ! Výroba elektrickej energie. Zabezpečenie obsadenia voľného pracovného.

PO právnická osoba s. Bratislava, základné údaje a hospodárske výsledky za posledné tri roky. Uveďte odvetvie hospodárstva. Autorizovaný Solution partner pre PCS7 systém v rámci Slovenska. Odvetvie sk nace hospodárstva. Cribis Univerzálneho registra a webového analytického informaného portálu. Ako možno definovať odvetvie dopra vy a súvisiacej infraštruktúry? Rešpektujeme a sme súčasťou digitálnej revolúcie, ktorá obohacuje naše myslenie a tým riešenia a produkty odovzdávané na trh.

Slovenskej republiky – pracovisko ŠU SR v Banskej Bystrici. Glosbe, on-line slovník, zadarmo. Prechádzať milióny slov a slovných spojení vo.

Odvetvie sk nace

Spoločný slovník obstarávania (CPV) Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy CPV s popisným textom obstarávaných tovarov, služieb a stavebných. Meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom:   1. Aké odvetvie si vybrať a na čo si dať v začiatkoch pozor? SK NACE v rámci divízie 05 – Ťažba uhlia a lignitu. Celoeurópsky prieskum ukázal, prečo firmy najčastejšie neplatia faktúry Premýšľate nad nákupom kryptomien?

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb. Ministerstvo financií SR. Na najpodrobnejšej úrovni klasifikácie odvetvie zahŕňa všetky miestne JHČ v tej istej triede (úroveň štyroch číselných znakov) NACE Rev. Predmet činnosti: montáž, oprava, údržba elektrických zariadení vrátane bleskozvodov dodávateľským spôsobom v rozsahu do 35 kV, v OBJ. Miestom realizácie projektu je prevádzka žiadateľa v meste Žarnovica, okres Žarnovica. Böngésszen milliónyi szót és kifejezést a világ.

Uvedie sa hlavná sekcia a príslušná divízia, napríklad: C. NACE kódom, ktorý má pridelený každý podnikateľ. Toto odvetvie dnes tvorí jeden z podstatných pilierov priemyslu a celej slovenskej ekonomiky. Stavebníctvo je hospodárske odvetvie, ktoré sa zaoberá výstavbou a vykonáva i riadi stavebnú a obchodnú činnosť. Medzi úlohy stavebníctva patrí aj výroba a predaj stavebných materiálov, organizovanie, riadenie a príprava stavebnej činnosti. Millionen Wörter und Sätze in allen Sprachen. The European Environment Agency (EEA) is the agency of the European Union (EU) which provides independent information on the environment.

ZOZCIN bude obsahovať konsolidovaný zoznam názvov činností (nebude obsahovať duplicitné záznamy z dôvodu preklepu resp. podobnosti názvov) a preto nie všetky aktuálne existujúce názvy činnosti v. NACE 49: Pozemná doprava a doprava potrubím, okrem NACE 49.