Press "Enter" to skip to content

Plot bez souhlasu souseda

Zcela bez papírování, a dokonce bez souhlasu sousedů, by měl jít nově postavit také plot. Dobrý den, mám dotaz, zda při zateplení podkroví, bez zásahů do konstrukce je potřeba souhlasu sousedů. Tedy nejedná se o práci na vně domu, ale pouze uvnitř. Není tedy třeba dokládat ani souhlas dotčeného souseda.

V takové situaci je třeba stavebnímu úřadu vyjma žádosti dodat jednoduchý technický popis stavebního záměru s příslušnými výkresy, souhlasy sousedů a závazná.

Plot bez souhlasu souseda

Musíte namísto územního souhlasu zažádat o územní rozhodnutí. Dobrý den, soused si bez povolení zvýšil těsně u mého plotu provizorní stavbu, takže vyčnívá až 1 metr nad můj plot. Bylo mu sice stavebním úřadem nařízeno stavbu odstranit, ale zároveň mu bylo doporučeno, ať si zažádá o dodatečné povolení předmětné stavby. Jak se proti tomu mohu bránit, když tato přístavba jednak zastiňuje můj pozemek a hlavně do.

Pak je možné vstoupit na vedlejší pozemek i bez souhlasu souseda a větve odstranit, uříznuté větve pak ponechat jemu. Takový postup však může zcela vyhrotit sousedův vztah k vám. Lépe je obrátit se na stavební úřad a požádat o zjednání nápravy.

Plot bez souhlasu souseda

V ostatních případech jsou spory již předmětem občanskoprávních vztahů upravených v občanském zákoníku. Diskuse na téma: Mezi dvěma pozemky (zahradami) léta neexistoval plot. Jeden ze sousedů zbudoval drátěný plot bez souhlasu souseda s podezdívkou do 180 cm. Toto provedl bez oslovení resp. Je jeho postup dle nového stavebního zákona v pořádku?

Případně jakým postupem tento stav napravit? Dobrý den, můžu si postavit na svém pozemku plot z betonových dílů (taková skládačka) i bez souhlasu souseda? Známy tvrdí,že to možné je,ale jen v. Kdy musíte plot odstranit? Příkladem může být situace, kdy byl plot postaven bez územního souhlasu či v rozporu s ním nebo ohrožuje zdraví osob. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.

Speciálně ve venkovských oblastech se Vám může dokonce stát, že i když budete chtít územní souhlas vyřídit, úředník začne obracet oči v sloup. Nikdo tam o takové věci nežádá a jenom úřadu přiděláváte práci. Základní otázkou je, komu patří ten plot. Prosím o radu ohledně oplocení pozemku.

Plot bez souhlasu souseda

Pokud je to Váš plot. Stávající pletivo je již staré a namísto natažení nového, bych chtěla udělat plot z pevných betonových dílců. Váš souhlas k realizaci nového plotu souseda by měl být základním podkladem k žádosti o vydání územního souhlasu. Bez jeho získání by potom nemohl být územní souhlas vydán a na nové oplocení lze pohlížet jako na „černou stavbu“.

Soused nám nechce sdělit co hodlá stavět, nemá stavební povolení ani ohlášku. Bazény i skleníky by se měly nově dát postavit bez ohlášení i povolení, to se dosud vztahovalo jen na stavby do 40 metrů čtverečních. Starosti lidem ubudou také při stavbě plotu. Nyní musí stavbu hlásit úřadům a potřebují také souhlas souseda. Tvé možnosti jsou: 1. Chtít, aby soused odstranil všechno (= i základy) z vašeho pozemku) 2. Materiál, z kterého bude plot, je na Vaší volbě, pouze v případě, že by plot omezil rozhledové poměry například v křižovatce, ve výjezdu na silnici ze sousedních nemovitostí, nebo v nepřehledné zatáčce, požaduje DI Policie ČR, aby byl plot průhledný, např.

Praha – Majitelé rodinného domku v Litomyšli požádali sousedy o souhlas s přestavbou, při níž měli na střeše, která byla dosud bez oken, vybudovat dva. Jak již bylo uvedeno dříve, je zde výškové omezení. Stavba plotu nad 2m již souhlas souseda potřebuje, protože probíhá územní řízení. Plot bez souhlasu souseda vyžaduje územní projednání v podobě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. K územnímu řízení souhlas souseda nepotřebujete. Stavebně se nepovoluje ani nekolauduje. Bude účastníkem územního řízení tzn.

Jestli bude plot vyšší jak 2,0 m nebo bude hraničit s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím, budete muset vyřídit územní souhlas pro stavbu plotu. Konkrétní případy, kdy můžete stavět bez územního rozhodnutí či územního souhlasu, upravuje § 79, odstavec 2 stavebního zákona. Zájem souseda mít na svém pozemku nerušené soukromí bez zvídavých pohledů a váš zájem mít hned u plotu záhon:-) Protože do dvou metrů výšky si ale může na svém pozemku plot postavit kdokoliv i bez souhlasu souseda je možná rozumné upustit od požadavku mít záhon přímo u takového plotu protože nikdy nevíte kdy se soused rozhodne tam stínící bariéru postavit. U plotů, zdí či jiných tzv.