Press "Enter" to skip to content

Praskání betonu

Návod na to, jak opravit praskliny v betonu – jsou zde popsány příčiny jejich vzniku, použitý materiál a hlavně postup krok za krokem jak na to. Teorie betonu tvrdí, že maximální množství cementu na m³ písku je cca 600 kg, s větším množstvím se už pevnost betonu dále nezvyšuje. Betony v poměru 1: 6 a více jsou betony hubené. Pokud je použijeme jako podklad pod dlažbu ve vjezdu pro osobní auto, musí mít tloušťku cca 20 cm. Diskutujte, ptejte se, najděte nové přátele, které s vám spojí stejný zájem.

V zimním období se také doporučuje zvýšit obsah cementu, eventuelně použít cement vyšší.

Praskání betonu

Praskání betonu je zpravidla způsobeno chybami při betonování a zpravidla taky nelze opravit. Leda nějakým nátěrem s nepříliš zaručenou účinností. Když tam tak do roka dáte dlažbu tak by se nemělo nic stát. Je to přeci pod střechou? Na tyto trámy jsem dal záklop, 7cm polystyrénu, kari síť a zhruba 7cm betonu. Beton je kompozitní stavební materiál sestávající z pojiva.

Správné vytvrzení betonu vede ke zvýšení pevnosti, snížení vodopropustnosti a zamezuje praskání povrchu při předčasném vyschnutí. Vzhledem k tomu, že cement vydává při tuhnutí teplo používá se potrubí s chladící kapalinou, které zabrání přehřátí (Hoover – Dam).

Praskání betonu

Z důvodu použití různých materiálů může dojít k praskání betonu, vzniku smršťovacích a statických trhlin v konstrukci a obnažení kovové výztuže. Při vzniku těchto defektů doporučujeme reprofilaci. Ty se nazývají dotvarovací spáry a slouží k usměrnění praskání betonu, které je nevyhnutelné, do takové podoby, aby mělo co nejmenší vliv na funci i vzhled podlahy. Tyto spáry se prořezávají zhruba do 25 % síly betonové desky. Minimální procentuální množství výztuže nesmí být nižší než 0,15% (t.j. poměr oceli a betonu ). Rozpínání betonu způ-sobené použitím přísady vytváří v oce. Součástí betonu jsou totiž vnitřní ocelové výstuže, které mohou korodovat. Ty zamezí praskání betonu v důsledku změny teplot.

Vyrobte si neklouzavý povrch. Koštětem zametejte po povrchu betonu, aby vznikl dezén. Beton díky tomu nebude při namočení klouzat. Brání praskání betonu v ploše a pomáhá roznášet bodové zatížení. Je nutné pokrýt celou betonovanou místnost menší vrstvou betonu, asi 2-3cm a na tuto vrstvu položit KARI sít a pak teprve tvořit platky. Tím se dost sníží nebezpečí že by se snad někde hýbal podklad. Pohyb kolečkem po místnosti pak po prkně nebo fošně, která je položená na té KARI síti. Asi největší slabinou je praskání betonu.

K jeho zamezení je potřeba beton dilatovat, aby nevznikly nežádoucí trhliny – to ale až od 150 m2, kam spadají především haly, sklady a venkovní prostory, nikoli byty a běžné rodinné domy. Dilatace a praskání betonu Praskání je největší slabinou betonu.

Praskání betonu

V průběhu zrání, hlavně první týden po položení betonové podlahy, dochází ke smršťování položeného materiálu a tím mohou vzniknout vlásečnicové trhliny. Tuhnutí betonu musí probíhat pomalu. Betonujeme-li při vyšších teplotách, musíme pracovat velmi rychle a beton i rychleji zpracovávat. Musíme také zabránit rychlému odpařování vody z celkového. Doba tuhnutí betonu není časově omezena čím je beton starší tím je pevnější.

Největší pevnost získá v průběhu 48 hodin to je cca 70% po dobu měsíce získá pevnost 95%. Když však teplota v průběhu tuhnutí, tvrdnutí, zrání či jak to nazíváte klesne pod 5°C tento peoces se zpomalí, klesne li teplota na 0°C proces se zastaví a již nejde znova obnovit. Pro přípravu a dopravu betonu budeme potřebovat míchačku, lopatu, kolečka a kýbl. Opravujeme praskliny v betonu Mnozí majitelé domů mají zájem než obvázat trhliny v betonu, neboť se jedná o poměrně častý problém pro chat a chalup. Beton se používá v různých oblastech – naplnit patra bytů a rodinných domů, průmyslových objektů, komunikací, a pro stavbu základů. Nakupujte Tmel na praskliny v betonu nejlevněji na trhu. Chtěl bych poprosit o názor někoho, kdo se aspoň trochu orientuje ve stavařině:) Začátkem prosince jsme betonovali na starém.

Výrobci betonu jsou ovšem někdy zaskočeni tendencemi nezkušených stavebníků a někdy i vychytralých stavebních firem projekt obejít a na materiálu ušetřit. Na základech se prostě šetřit nesmí, shodují se. Levnější variantou je použití drátkobetonu. Jedná se o beton, do kterého se přidávají ocelové drátky, které zamezují objemovým změnám a praskání betonu. Tím by měla být celá stavba udírny a krbu s grilem dostatečně pevně spojená.

Po vybetonování stropu se na zabetonované kouřovody nasadili nerezové, které již budou vidět a jsou přiznané.