Press "Enter" to skip to content

Provětrávaná fasáda s dřevěným obkladem

Většinu fasád rodinných domů v České republice chrání a izoluje plášť z kontaktních zateplovacích systémů tzv. Stále více se však konečně objevují fas. Provětrávaná fasáda s dřevěným obkladem nemusí mít obklad ze dřeva, místo něj lze zhotovit klasickou fasádu s omítkou. V tom případě se obejdeme bez nosné dřevěné konstrukce.

Postupujeme tak, že na zeď přilepíme nebo talířovými hmoždinkami přichytíme izolační vatu.

Provětrávaná fasáda s dřevěným obkladem

Ponecháme vzduchovou mezeru a vyzdíme novou vnější stěnu, kterou opatříme omítkou. U rodinného domku se fasáda podílí na celko-vých ztrátách cca 30 %, u administrativních, činžovních nebo panelových domů je tato ztráta podstatně vyšší. Zateplení budov může ušetřit více než 50 % nákladů na topení. Jsou pevné, a díky tomu obstojí i ve velmi frekventovaných prostorech. Podkonstrukce může být dřevěná, hliníková či kovová, ze zkušeností však doporučujeme konstrukci hliníkovou z důvodu životnosti a vyloučení nebezpečí hniloby a koroze.

Montážní postup zateplení jednoduché provětrané fasády s obkladem palubka, deska, plastové palubka: Na fasádu se montuje vodorovný dřevěný rošt. Svislá vzdálenost dřevěných latí roštu odpovídá šířce izolačních desek.

Provětrávaná fasáda s dřevěným obkladem

V oblasti stavební fyziky a tepelně izolačních vlastností se fasáda posuzuje jako celek až k provětrávané mezeře. Při posuzování nesmíme zapomenout uvažovat s vlivem tepelných mostů, což kompenzujeme větší tloušťkou tepelné izolace. Zobrazte si kontakt na poptávajícího a získejte tuto zakázku. Parklex fasády dosahují nejlepší protipožární odolnosti u organických materiálů v souladu s Evropskou a US normou EN 13. Pohledová fasáda, může být tvořena dřevěným obkladem, plechovými díly, různými deskami na bázi cementu, atd… Fasáda s deskami Heraklith Novou kvalitu může do konstrukcí dřevostaveb přinést použití desek z dřevité vlny Heraklith. Potřebujete co nejlépe sladit dřevěnou terasu s fasádním obkladem domu?

Proč tedy nezvolit pro. Two-storey family house without basement, with double garage and green roof. Walling systems POROTHERM and BEST – ZTRACENÉ BEDNĚNÍ are used for walls. System POROTHERM strop is used for ceiling construction. Facades with wooden facing or brick veneer wall are ventilated. Nutné přetáhnutí fasádní stěrkou, objekt pak vypadá jako klasický zděný a prakticky nikdo nepozná, že je zde realizované zateplení jako provětrávaná fasáda. S tím souvisí i nutnost dodržení projektu při realizaci a také použití vhodných (a pro tyto účely schválených) materiálů – izolace, hmoždinek, šroubů apod.

Dřevěná fasáda je vystavena množství různých vnějších vlivů, např. System KMB MIAKO is used for ceiling construction. Fasades with wooden facing or brick veneer wall are ventilated.

Provětrávaná fasáda s dřevěným obkladem

Na vnější straně zajišťuje maximální paropropustnost buď kontaktní zateplovací systém s minerální vlnou nebo provětrávaná fasáda s dřevěným obkladem.

Certifikovaný kontaktní zateplovací systém s minerální vatou musí mít paropropustné lepidlo a jako povrchvou úpravu například silikonovou omítku. Můžete ji použít u domů postavených doslova z jakéhokoli stavebního materiálu. Díky tomu, že jsou dřevěné fasády k domu připevněny pomocí nosného roštu, vzniká mezi dřevěným obkladem a samotnou stavbu větraná mezera. V Horažďovicích se to povedlo, a to především díky iniciativě tamního společenství vlastníků v čele s Libuší Klečkovou. Detail N6 a drážku – spoje p Jako vnitřní.

Lze je také kombinovat s dalšími technologiemi opláštění na jedné budově (např. s dřevěným obkladem nebo minerální omítkou). V rámci komplexního opláštění budovy lze hliníkový zavěšený systém Sidings doplňovat o řadu zajímavých stavebních řešení, mezi které můžeme zařadit například neviditelné svodové roury okapového systému, případně. Stáhnout v originální velikosti. Konstrukční sestava byla navržena se snahou o minimální úniky tepla vlivem tepelných mostů, snadnou montáž a spolehlivost. Nosná konstrukce DIAGONAL 2H je vyrobena z ocelových subtilních prvků, které vytvářejí jednoduchou příhradovou. Pro správné fungování systému je nutné, aby vzduch v mezeře proudil. Tento systém instalace fasád ponechává mezi zdivem a vnějším fasádním obkladem domu mezeru, která zajišťuje správné proudění vzduchu a odvětrávání vlhkosti zdiva. Tato rizika dokáže odstranit provětrávaná fasáda spolu s výkonnými izolacemi z minerální vlny.

Pasivní domy mívají zpravidla kompaktní tvar bez mnoha detailů. Jestliže taková stavba stojí na „zelené louce“ bez stínu a například s plochou střechou nebo střechou bez přesahů a světlolamů, je pak fasáda takového domu nadměrně vystavena slunečnímu záření. Na vnitřní opláštění je vhodné použít desky s vyšší odolností, například Knauf Diamant či Knauf Green v koupelně. Naopak provětrávaná fasáda si udržuje od obvodové stěny domu odstup tak, že mezi ní a teplenou izolací s fasádním obkladem ze dřeva, cihel, kovu nebo jakéhokoli libovolného materiálu je vytvořena vzduchová mezera.

To vše je synonymem pro chytrou fasádu. Firma Centrum chytrých fasád jako jediná v České republice projektuje, dodává a odborně montuje všechny typy těchto fasád.