Press "Enter" to skip to content

Řecké sochařství

Zde se nadále používá bílý, často barvený mramor, ale v pro volné řecké sochařství je hojněji používán bronz a chryselefantina, tedy kombinace zlata a slonoviny. Monumentální sochařství Ve 2. Sochařství bylo nesmírně bohaté, i když zčásti opakovalo řecké sochařství vzory. Zvlášť významná je římská portrétní plastika, citlivě a věrně zobrazující své modely. Citovost a duševno byly v řeckých sochách do jisté míry potlačeny, sochař téměř vždy následoval proporční vztahy a estetické normy tehdejšího sochařství.

Velkou část umění stvořili potulní umělci či skupiny.

Řecké sochařství

Klasické řecké sochařství měkká brož. Světové dějiny, svazek 4. Alexandra Velikého dostaly do styku s řeckou kulturou a helenizovaly se až po východní oblasti bývalé Alexandrovy říše. Dnes patří díla řecké antické architektury, sochařství, malířství i umělecké výroby k nejcennějším součástem odkazu starověku. Pomáhají nám pochopit životní hodnoty starověkého člověka a mnohé z nich jsou také základem celého evropského umění, v němž se projevují do dneška. Nejstarší je sloh dórský, v němž je postavena většina chrámů arch.

Malířství starověkého Řecka a Říma ŘECKÉ MALÍŘSVTÍ – děl řeckého malířství se dochovalo velmi málo – tvořili deskové obrazy, nástěnné.

Řecké sochařství

Vliv umění Předního východu se projevoval v řezbách ve slonovině, ve šperkařství či na drobných bronzových soškách. Pod vlivem egyptského umění, s nímž se Řekové seznamovali při cestách do země faraónů, se koncem 7. Jiří Svoboda: Počátky umění Aukce 449 Kč s dopravou 519 Kč. Frel Kup teď 120 Kč s dopravou 200 Kč. Autorem toho materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Stránka s najväčším počtom referátov, prednášok, maturitných otázok, diplomoviek, a iných študentských prác v strednej Európe. Zdroje a citace Mandelová, H. Architektonické prvky 3. Dějiny pravěku a starověku. Rozvíjí a doplňuje učivo o mínojské a mykénské kultuře a architektuře antického Řecka, na kterou navazuje částí o sochařství tohoto období.

Její úvod je věnovaný stručnému opakování – žáci vysvětlují a komentují pojmy charakterizující specifické rysy řecké antické kultury. Následuje výklad o antickém řeckém sochařství v jednotlivých obdobích, o. Vstupné se neplatilo, protože divadlo bylo sponzorováno mecenáši (bohatí občané). Obdiv staří Řekové vyjadřovali tl. Greek výjev Tetování: Připomínající starověké řecké umění a sochařství to nástěnná tetování je umělecké dílo, které nesmyslně.

Aby vynikly dokonalé tvary těla, bývají sochy většinou nahé. Umění starověkého Řecka dosáhlo vysoké úrovně mimo jiné v oblasti architektury a.

Řecké sochařství

Keramika tak nahrazuje nedochované doklady jiného řeckého malířství a. Starověké_římské_malířství Saqlangan nusxasi O. Některé řecké obce viděly v Antiochovi osvoboditele od Římské nadvlády, nicméně jejich naděje vzaly za své, když byl Antiochos poražen Římany (s Filipovým přispěním) v bitvě u Thermopyl v roce 191 př. V průběhu této války římské vojsko poprvé stanulo na půdě Asie, kde Antiocha znovu porazilo v bitvě u Magnésie o rok později. Portaro – Webový katalog knihovny. Oslavovalo tělesnou zdatnost a krásu, hrdinství a obětavost člověka. Nejznámější je jeho socha Diskobola, mladého atleta vrhajícího disk.

Hlavním prvkem inspirace pro starověké řecké sochařství, jak se věřilo, bylo lidské tělo. Nejčastěji se pokoušeli zobrazovat své plastiky nahé nebo oblékané extrémně skromným oblečením. Polykleitos proslul strohostí a krásou soch atletů. Mýtické postavy byly předměty různých umění: sochařství zdobící architekturu, nástěnné malby, mozaiky, volně stojící sochařství, keramika a mnoho dalšího. Příběhy přetrvávaly částečně, protože existovaly fyzické připomínky k příběhům kamení všude. Kromě různých fyzických zbytků jsou řecké mýty starými příběhy bohatými na spiknutí.

Co víme o vývoji řeckého umění? Divadlo, sochařství i hrnčířství. Jak se vlastně stavělo? Malé Asii a na přilehlých ostrovech se dostávají do perského područí 492 – 479 př.