Press "Enter" to skip to content

Smíšené zdivo

Zdivo je pevná stavební struktura, vzniklá spojováním různých materiálů (kámen, cihla, tvárnice, dřevo) maltou nebo jiným pojivem. Smíšené zdivo se používalo v dřívějších dobách. Jedná se o kombinaci zdiva cihelného a kamenného. This file was created as a part of the photographic program of Wikimedia Czech Republic.

Project: Fotíme Česko.

Smíšené zdivo

The program supports Wikimedia Commons photographers. Specializujeme se na jádrové vrtání do stavebních konstrukcí – beton, železobeton, kámen, cihla, smíšené zdivo. Trápí mne výpočet součinitele prostupu tepla pro obvodové zdivo, které je smíšené, tedy směs pískovce, opuky, cihly plné a malty (těžko říci co vše se ještě ve stěnách více než stoletého domu nachází?). Přesto že zde na tzb-in.

Zdivo postižené vzlínající vlhkostí a výkvěty sanitru je nejprve nutné dobře omýt a očistit od všech mechanických nečistot. Důležité je důkladné očištění spár mezi jednotlivými kameny.

Smíšené zdivo

Do čistých navlhčených spár se nanese nátěr osmotickou maltou LAMPOSAL. Pokud by bylo zapotřebí sanovat smíšené zdivo, potom je třeba stávající cihly pačokem LAMPOSAL. Dva až tři dny bych nechal maltu ztvrdnout a do ještě zavlhlého, avšak již pevného vyplněného tvárnicového zdiva bych provedl injektáž, jako kdybych injektoval cihelné zdivo včetně stejné výšky. Savost tvárnice včetně jejich maltové výplně bude výborná a tak jistota kompaktní clony pro zamezení vzlínající vlhkosti bude účinná.

AquaSalt Stop AquaStop Bitumen hydroizolační vana kamenné zdivo napojení injektáže a izolace podlahy sanační omítky Dobrý den, rekonstruuji staré stavení, kde jsou obvodové zdi smíšené kámen-cihla-nepálená cihla o tloušťce cca 70cm. Zdivo se dělí na režné nebo lícové a zdivo, určené k omítání („pod omítku“). Režné zdivo vyžaduje lepší materiál ( lícovka ) i opracování, aby odolávalo vlivům počasí. Zvláštním druhem zdiva je zdivo pro klenby. Jsme schopni odizolovat kamenné či smíšené zdivo, duté cihly i tvárnice nebo beton. Tlaková injektáž má oproti mechanickému podřezání několik výhod. Jde o šetrnou sanaci, protože při ní nedochází k narušení statiky domu.

Lze ji použít i preventivně u suchého zdiva. Je to dvoupatrová stavba (opravdu 2 regulérní patra, plus nezastavěná půda), spodní. Typ zdiva: smíšené kamenné a cihelné (pálené a nepálené) zdivo tl.

Smíšené zdivo

Popis obchodního případu: Byli jsme paní Šíšovou z Prahy osloveni k zpracování cenové nabídky zateplení fasády 120 let starého zděného domu, na kterém proběhla kompletní rekonstrukce vnitřní stavby. Klikněte na obrázek s typem zdiva (obrázek se musí trvale rozsvítit) Cihelné zdivo. Protože byl městem chodník krátce předtím obnoven a proto se do něj nesmělo kopat. Rovnoměrná izolační vrstva se tím nedá zajistit. Musí se tedy nějak snížit.

Z vaší poradny jsem se dočetl. Jsme specialisté na provádění jádrových vrtů ve stavebních konstrukcích jako např. Postup injektáže vlhké stěny. Navrtané otvory jsou osazeny injektážními pakry se zpětným ventilem. Je možno injektovat cihelné. Vrtání a řezání provádíme do veškerých stavebních materiálu jako jsou železobeton, prostý beton, cihla, kámen, smíšené zdivo, asfalt, atd. Z tvarově přesnějších cihel se vystavěla nároží a zbytek zdiva byl dozděn levnějším kamenem z místních zdrojů, zdivo se vzájemně provázalo.

Například ale u fortifikačních staveb (barokní a klasicistní pevnosti – Josefov, Terezín aj.) bylo smíšené zdivo tvořeno opačně. Stavěli šestipatrové činžovní domy, veřejná wc, přechody pro chodce, rychlé občerstvení, akvadukty, podlahové vytápění, velká skladba staveb – galerie, divadla, hydrodromy atd. V obou případech se zdivo podřezává v maltové spáře po přibližně metrových úsecích. Do vzniklé mezery ve spáře zdiva se vkládá izolační folie a natloukají se sem plastové pevnostní klíny zamezující sesedání. Následně se mezera vyplní maltou.

Použití lanové pily je vhodné pro zdivo různorodého složení bez průběžné maltové spáry. Slovník Zdivo smíšené cihlokamenné. Fasádní vatu lze tedy použít u starších domů, které jsou vyzděny z vepřových cihel, kamenné a smíšené zdivo, ale také na novostavby a všude tam, kde je požadavek na akustický útlum, ochrana proti požáru, paropropustné souvrství fasády, prodloužení životnosti celé stavby. Sanace kamenného zdiva nejschůdněji Kamenné a smíšené zdivo s nehomogenní stavbou je velice obtížné vysušit běžným způsobem. Navíc kámen není pro chemické přípravky zamezující vzlínání vody propustný, nemohou nasáknout do dostatečné hloubky. Proto je lepší neinvazivní metoda. V případě online poptávky získáte slevu 5% na provedenou práci!

Použití: pro téměř všechny typy zdiva: zdivo z plných cihel kamenné a smíšené zdivo zdivo z plyno a pěnosilikátů Výhody: snadná aplikace pomocí. Omítky SATSYS Technology a. Způsob vysušení a odvlhčení staveb ( zdivo, střechy, balkóny atd.). Zdivo kvádrové se používá u monumentálních staveb, památníků apod.