Press "Enter" to skip to content

Tepelná izolace podlahy na terénu

Stabilizované desky pro tepelné izolace konstrukcí s vysokými požadavky na zatížení, např. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. Pro izolace větších tlouštěk s malým dotvarováním a bez akustických požadavků ( izolace na terénu apod.) se používají nejčastěji pěnové izolanty, zejména pěnové polystyren. Tepelná izolace podlahy na terénu tomu ale může učinit konec.

Pokud plánujete zateplovat podlahu nad sklepem, budete se zřejmě potýkat s jedním zásadním problémem.

Tepelná izolace podlahy na terénu

Je to asi nejtěžší a nejdůležitější úsek k řešení podlah především z technického hlediska. Pro tepelnou izolaci podlah se používají izolace s vysokým stupněm zatížení v tlaku a. Podlahy na terénu a nad nezateplenými prostorami je nutné izolovat. Proto se na podlahu nemůže přidat taková vrstva tepelné izolace, jaká je podle současných měřítek potřeba, ale vždy je nutné konstrukci podlahy volit podle možností dané stavby. U podlah neovlivňuje její vlastnosti pouze součinitel prostupu tepla (nebo tepelný odpor), ale existují dva parametry, které mají vliv na pocit tepla.

Standardní zatížení podlahy na terénu odpovída zatížení u rodinných domů a při této izolaci se nejčastěji používají běžné expandované polystyreny.

Tepelná izolace podlahy na terénu

V případě izolování pod základovou deskou je nutné použít expandované polystyreny perimetrické, které mají sníženou nasákavost. Výběr izolačních desek s parametry, odpovídajícími typu podlahy je vhodné nechat na odborném prodejci, jejich tloušťku pak zvolte s ohledem na umístění podlahy a zmíněné teplotní rozdíly mezi vytápěnými a nevytápěnými prostory, pokud není podlaha přímo na terénu. Shop Daily New Arrivals. Fotogalerie: Jde o problém s tepelnou izolací podlahy obytné místnosti starého rod. Stávající beton staré podlahy. Při zateplení byste měli brát zvláštní zřetel na místa, kde se napojuje svislá stěna na základovou konstrukci. Zateplení podlahy na terénu ve vlhkém prostředí Teplota zeminy na terénu pod podlahou je zhruba 4–8 °C, v extrémech dokonce jen kolem 0 °C. Je dobré si uvědomit, že tepelná vodivost betonu je zhruba 32x větší než tepelná vodivost.

Stejně jako akustická izolace i tepelná izolace se dává pod roznášecí vrstvu plovoucí podlahy, a to co nejblíže stropnici. Některé zvukové izolace mohou částečně sloužit i jako izolace tepelné a to zvláště ve vyšších patrech, při podlaze na terénu většinou akustická izolace vůbec není nutná a je potřeba všechno úsilí zvláště soustředit na izolaci tepelnou. Zateplení podlahy pěnovám polystyrenem na terénu (nebo nad sklepem) je další typickou aplikací pro EPS s vysokou pevností v tlaku. Dle třídy energetické náročnosti budovy se používají tloušťky izolace od 120mm (pro standardní domy) až po 250mm (pro nízkoenergetické a pasivní domy). Dle požadovaného zatížení, tloušťky a deformace se používají materiály Isover. Důležité je, že polystyren je potřeba pokládat minimálně ve dvou vrstvách do kříže.

Tepelná izolace podlahy na terénu

Abychom se vyhnuli tepelným ztrátám, musíme samozřejmě tyto konstrukce plošně izolovat. Nesmíme ovšem také zapomínat na místa, kde se napojuje svislá. Jestliže provedeme vhodnou tepelnou izolaci podlahy, můžeme nežádoucímu jevu účinně zabránit. Mechanické vlastnosti jsou stanoveny na základě specifikace použitých materiálů v jednotlivých vrstvách a použití v objektu. Dnešní úsporné objekty vyžadují v podlahách na terénu poměrně velké tloušťky tepelné izolace. Pskladba – podlaha na terénu v 1. Vyrovnávací podsyp – jemný křemičit. Kromě běžné tepelné izolace na podlahu se mnohdy zapomíná na použití. Kvalitní stavební materiály pro střechy, fasády a izolace od největšího prodejce stavebních materiálů v ČR.

Pokud je kročejová izolace vyrobená z minerální vaty a slouží jako podklad pro roznášecí vrstvu podlahy, tloušťka takové izolace je zpravidla 20 – 50 mm, nicméně může být i vyšší v závislosti na požadovaných tepelně izolačních vlastnostech. Minimální tloušťka izolace podlahy na terénu. Je jedno kde se podlaha nachází, jestli na terénu a nebo nad nevytápěným prostorem, jakmile hodláme řešit tepelnou izolaci podlahy, musíme to provést kvalitně a účinně. Veliké uplatnění vakuové izolace se nabízí při rekonstrukcích podlah, převážně podlah na terénu.

Vložit požadovanou tloušťku standardní tepelné izolace při sanaci podlahy vyžaduje značné odebrání konstrukcí do hloubky pod stávající podlahu. Jak tento požadavek řešit, není-li to fakticky z mnoha důvodů možné? Navlhlá tepelná izolace ztrácí až 50 % své účinnosti. A mokrá zhorší nekontrolovaně původní izolační schopnosti zdiva. Vlhko uzavřené v takové stavbě škodí i dlouhá léta, se všemi nepříjemnými důsledky, jako jsou mapy na omítkách, plísně, houby a celková koroze stavby. Obzvlášť nutnou podmínkou je sucho při konstrukci rovných střech nebo těch s malými.

V přízemí jako tepelná izolace podlahy na terénu polystyren a více centimetrů. V koupelnách vzniká značná vlhkost: v oblastech sprch a van ve formě stříkající. Dnes jsou také trendem sprchy v úrovni podlahy, zde se voda při sprchování. Nejdřív pořádně pozametat a 2x napenetrovat asfaltovým penetralem.