Press "Enter" to skip to content

Výška soklu domu

Tepelná izolace soklu domu by měla splňovat následující podmínky: minimální nasákavost, mrazuvzdornost, minimální nebo žádnou vzlínavost vody, vysokou pevnost v tlaku, možnost kombinace s různými typy hydroizolací, dobré spolupůsobení s lepidly a tmely a jednoduchou zpracovatelnost. Je důležité si uvědomit, jestli tloušťka dorovnávající skladbu od soklu do vrstvy fasády bude tepelně-izolačně dostačující a pak také jestli tenčí deska XPS polystyrenu bude dostatečně odolávat fyzickému namáhání v soklové části domu. Tyhle otázky je třeba si položit a pak si položit otázku, jestli by nebylo jednodušší a efektivnější řešení odstranit. Do této výšky bychom měli použít nejen soklový polystyren, ale také svislou hydroizolaci kolem stavby. Ve videu se podíváme na výběr materiálu pro zateplení.

Zateplení soklu je samozřejmě důležité u všech staveb, tj.

Výška soklu domu

Dobrý den, prosil bych poradit se zateplením soklu a chodníku okolo domu. XPS na sokl – zamalováno mám na výšku prvního šáru. Ideální výška soklu domu je 30 cm.

U kontaktního zateplení bychom nalepili extrudovaný polystyren. U nízkoenergetických pasivních staveb lze natáhnout klasickou fasádní omítku. Výška soklu domu záleží i na výšce terénu. Kvůli vstupním dveřím se sokl obvykle dělá o něco výš než je izolace, ale je to jedno.

Výška soklu domu

Já jsem se soklem skončil v úrovni izolace a pak už pokračuje fasádní polystyren. Obložení soklu domu Zvolíte-li některý z kamenných či keramických obkladů, může se stát, že bude sokl domu předsazen před rovinu fasády. Jednak to nevypadá dobře a zadruhé budete muset vyřešit detail napojení na fasádní tepelnou izolaci, jelikož bude vždy hrozit zatékání. Chtěli bychom vám vyjádřit naši velmi vysokou spokojenost s rozhodnutím, pořídit si pro generální renovaci soklu našeho rodinného domu, systém odvětrávaného fasádního systému Novabrik Regular. Takže materiál pro výstelku soklu může být vybrán, omezený pouze finančními úvahami.

To by ovšem znamenalo zasáhnout do opláštění domu. Pokud je to starší stavba, kde je ve stěně málo izolací, bylo by vhodné provést dodatečné zateplení fasády zvenku, aby na sebe izolace navazovaly, čímž by byl detail soklu dořešen. To je však nutno upřesnit dle situace na místě a dodatečné zateplení zohlednit dle skladby pláště domu. Sokly nejsou jen důležitým estetickým a architektonickým prvkem exteriéru domu. Plní i významnou ochrannou a izolační funkci. K obkládání soklu si můžete vybrat z mnoha materiálů. Je tam perlinka v lepící maltě a na druhý den přetažena ještě další vrstvou a pak ten marmolit.

V zemi je drtí obsypaná perforovaná hadice 50 až 60 mm, uloženy obrubníky a kačírek. Poznatek z první zimy. Vůbec se tem neudrží delší dobu sníh. Na niektorých moderných objektoch sokel vôbec nenájdeme. Neznamená to, že pod jednotnou fasádou nie je izolačne vyriešený.

Výška soklu domu

Dům je podsklepený ve svahu. Vodorovná izolace domu je nad sklepem ve výšce cca 2. Zahrada (jížní strana) je v úrovni sklepa, na severní straně je sklep pod úrovní silnice. Při renovaci fasády domu a jejím zateplení je nejprve nutné odstranit ze soklu domu původní omítku a odhalené zdivo očistit tlakovou vodou, čímž se i navlhčí pro další mokré stavební postupy.

Vycházejme z předpokladu, že nejsou potřebné sanační práce a nemusíme brát ohled na vysoký podíl vlhkosti ve zdivu. Sokl domu je obložen extrudovaným polystyrenem (XPS) do. Tento požedavek je třeba dodržovat zejména z hlediska konstrukční ochrany dřeva. Rovinnost desky by měla být do 15 mm. V prípade jednovrstvových stien by sa mal uplatniť spôsob zateplenia uvedený na obrázku 2a. Ide o typický detail zateplenia sokla a spodnej stavby. Celý dům se obmotal nopkovkou (nopkem k domu ). Kromě fasády, soklu a základů domu se doporučuje i zaizolování podlah a. Dobrý den,prosím o radu zda zateplit kamenný sokl u starého rodinného domu z 30 let.

Vhodným řešením tepelné izolace soklu domu a spodní stavby vůbec jsou soklové desky Rigips a desky drenážní, které také patří do rodiny desek Perimetr, avšak pro lepší orientaci dostaly jména podle typického umístění na stavbě. Desky se liší svým rozměrem, typem obvodové hrany a profilováním povrchu. Běžný sokl je obvykle vysoký od deseti do patnácti centimetrů, výška se mění podle celkového umístění pracovní plochy. Je nutné ho zapustit o pět až sedm centimetrů za přední hranu dvířek spodních skříněk, aby bylo možné u ní pohodlně stát, aniž bychom do soklu kopali. Nejčastěji bývá ze stejného materiálu, jako je korpus kuchyně, možností je však. Výšku soklu však ovlivňuje okolní terén a materiál navazujícího chodníku kolem domu. Aby sokl nebyl příliš namáhán stříkající vodou, mělo by dům lemovat štěrkové lože, které umožní vniknutí vody do půdy. Izolace v místě soklu, kde se spojuje nadzemní část domu se základy, ochrání budovu před promrzáním, před vlhnutím a následným plesnivěním.

Dokládají to fotografie pořízené u domu s vysypávanou první vrstvou cihel. Při odtávání sněhu došlo ke smáčení zdiva (obr. 3) a následnému naplnění dutin v. K dispozici je však také obklad podzemního domu s žulou nebo mramorem. Velikost prvků může být zcela odlišná. Takže to mohou být malé části nebo mohutné kamenné desky, jejichž šířka se rovná výšce soklu.

Navrhování soklu staveb prochází poměrně zásadním vývojem. Změny se týkají jak používaných materiálů, tak navrhovaných technických řešení.